[Hướng dẫn] Xưởng của Valance


1. Xưởng Valance là?


– Xưởng Valance là nội dung có thể quản lý toàn bộ tăng trưởng trang bị như Giám định hay Chế tạo trang bị Công nghệ Ma thuật.
– Tuy khá giống với Lò rèn nhưng chỉ có thể sử dụng được chức năng liên quan đến trang bị Công nghệ Ma thuật, đồng thời xưởng còn sở hữu nhiều chức năng đa dạng hơn nữa.

2. Mở nội dung và chức năng của nội dung


– Xưởng Valance sẽ được mở khi hoàn thành màn 10-9.


– Khi mở, có thể vào thông qua Xưởng Valance nằm trong Chương 10 và Cổng trời.

– Xưởng Valance có các chức năng như Phục chế Ma thuật, Cường hóa, Luyện lại, Chế tạo và Giám định trang bị Công nghệ Ma thuật.

3. Giám định Ma thuật


– Có thể giám định trang bị Công nghệ Ma thuật (ở trạng thái chưa giám định) tại Xưởng Valance.
– Khi giám định, có thể dùng một lượng Vàng nhất định để giám định đồng loạt nhiều trang bị cùng lúc.


– Trang bị nào đã giám định xong sẽ được kích hoạt chức năng trang bị và các tùy chọn ở trạng thái chưa kích hoạt.
– Có thể giám định đồng loạt tối đa đến 10 trang bị. Khi giám định đồng loạt, có thể xem được tổng thể các tùy chọn ở màn hình kết quả.

4. Nghiền trang bị công nghệ ma thuật– Khi nghiền trang bị, lượng Tinh thể Boss và Đá cường hóa nhận được sẽ khác nhau tùy theo loại trang bị đã nghiền. 
+ Giáp nặng hộ vệ cam khổ: 100 Tinh thể Galgoria/ 1 Đá cường hóa trang bị ma thuật (Hiệp sĩ)
+ Nhẫn máu lạnh hi vọng tìm về: 200 Tinh thể Siegfried/ 2 Đá cường hóa trang bị ma thuật (Sát thủ)
– Bất kể đã giám định hay chưa giám định, khi nghiền trang bị đều sẽ nhận được cùng một nguyên liệu như bảng dưới đây.

<Vật phẩm thu được khi nghiền trang bị Công nghệ Ma thuật>5. Chế tạo Ma thuật– Nếu đã đủ nguyên liệu, có thể chế tạo trang bị Công nghệ Ma thuật tại menu Chế tạo Ma thuật.
– Có thể trực tiếp chỉ định bộ lọc theo Bộ, Lớp, Loại để chế tạo ra trang bị mong muốn.
– Danh sách trang bị có thể nhận được sẽ xuất hiện ở menu bên trái tùy theo bộ lọc đã chọn.
Chọn càng nhiều bộ lọc thì lượng Vàng và nguyên liệu cần dùng để chế tạo sẽ càng tăng.
– Có thể chế tạo trang bị Công nghệ Ma thuật “tìm về” với xác suất thấp.
<Nguyên liệu chế tạo trang bị Công nghệ Ma thuật>– Lớp và Loại sẽ được chế tạo ngẫu nhiên nếu không chọn bộ lọc Lớp/ Loại. Nhất định phải kiểm tra phần cài đặt bộ lọc khi tiến hành Chế tạo.


6. Cường hóa trang bị


– Có thể tiến hành cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật thông qua menu Quản lý Ma thuật > Cường hóa Ma thuật.

– Tuy tương tự như hệ thống thức tỉnh trang bị đã có nhưng cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật không sử dụng cùng một loại trang bị làm nguyên liệu và cũng sẽ không thất bại.– Khi cường hóa, “Đá cường hóa” của lớp tương ứng và vàng sẽ được sử dụng làm nguyên liệu.
– Có thể thu được Đá cường hóa khi nghiền trang bị Công nghệ Ma thuật,và thu được ở các phần thưởng nhiệm vụ.
– Chỉ số năng lực chính của trang bị sẽ tăng lên khi cường hóa trang bị.

<Nguyên liệu cường hóa trang bị Công nghệ Ma thuật>
7. Luyện lại trang bị

– Có thể tiến hành luyện lại trang bị Công nghệ Ma thuật thông qua menu Quản lý Ma thuật > Luyện lại Ma thuật.

– Có thể luyện lại để thay đổi 2 tùy chọn bổ sung.

– Cần Vé luyện lại và Tinh thể ứng với từng loại trang bị. Có thể nhận được Tinh thể ở Raid Vương quốc Ma thuật.
– Không thể luyện lại “Kỹ năng bổ sung”.
– Các tùy chọn “một phần” vốn dĩ được cho ở trang bị T8 hiện tại sẽ không được hiển thị.
<Tùy chọn bổ sung trang bị Công nghệ Ma thuật>– Khi luyện lại, sẽ được cho ngẫu nhiên trong số các tùy chọn bên trên. Trong trường hợp cho lại cùng một tùy chọn, sẽ không cho tùy chọn có chỉ số thấp hơn hoặc bằng tùy chọn đã có.
+ Áp dụng 16% khi luyện lại lực tấn công 14% và nhận được tùy chọn lực tấn công.
– Ngoài ra, nếu đã được cho tùy chọn với chỉ số tối đa, sẽ không được cho lại cùng một tùy chọn.
+ Không được cho tùy chọn lực phòng thủ vật lý trong trường hợp luyện lại lực phòng thủ vật lý 32%. 

8. Phục chế Ma thuật– Phục chế Ma thuật là chức năng giúp phục chế trang bị Công nghệ Ma thuật cường hóa +5 thành trang bị “tìm về” với tính năng cao hơn.
– Có thể thu thập Bản báo cáo thí nghiệm ma thuật thông qua các Nhiệm vụ hàng tuần.


– Khi Phục chế Ma thuật, cần trang bị Công nghệ Ma thuật cường hóa +5, Vàng và Báo cáo thí nghiệm ma thuật.
– Mỗi tuần có thể nhận được 1 Báo cáo thí nghiệm ma thuật thông qua Nhiệm vụ hàng tuần.


– Chỉ số cường hóa của những trang bị đã hoàn tất Phục chế Ma thuật sẽ được đặt lại thành cường hóa +0.
– Trang bị đã hoàn tất Phục chế Ma thuật có chỉ số tùy chọn chính cao hơn trang bị Công nghệ Ma thuật thường (dựa trên tiêu chuẩn cường hóa như nhau).
>> Chú ý <<
– Các hình ảnh trong hướng dẫn được chụp từ bản thử nghiệm, có thể thay đổi khi áp dụng chính thức vào game.
– Các hạng mục, chỉ số và nguyên liệu/ lượng vật liệu cần tiêu thụ (trừ những giá trị trong bảng biểu) có thể thay đổi.

[Hướng dẫn gợi ý xem cùng]
▶ Chương Vương quốc Ma thuật
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-chuong-10/
▶ Raid Vương quốc Ma thuật
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-raid-vuong-quoc-ma-thuat/
▶ Trang bị Công nghệ Ma thuật
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-trang-bi-cong-nghe-ma-thuat/