[Hướng dẫn] Chương 10


1. Cách thức vào chương


– Đối với các khu vực thuộc Chương 10, có thể vào thông qua điểm nút mũi tên hướng dẫn nằm ở phía dưới màn hình sau khi xem câu chuyện ở mục ‘Mảnh đất khởi đầu’ – Chương 9.5.


– Kể từ sau lần vào đầu tiên, có thể di chuyển nhanh thông qua menu Cổng trời > Chương hoặc Bản đồ thế giới.

2. Đặc điểm của chương


– Tương tự như Chương 9 trước đó, ở Chương 10 cũng có thể chơi với tối đa 6 anh hùng.
– Xếp 4 anh hùng làm đội chính để có thể trực tiếp điều khiển và xếp 2 anh hùng còn lại làm đội phụ để tiến hành trận đấu tự động.


– Tiến hành với anh hùng đại diện cố định nhằm nâng cao độ nhập tâm vào kịch bản khi di chuyển giữa các màn.
– Trong quá trình anh hùng đại diện cố định tiến hành kịch bản, bạn có thể đổi sang anh hùng khác, đồng thời anh hùng đặc biệt cũng có thể nhập hội và cùng đồng hành.


– Khi hoàn thành một màn câu chuyện đặc biệt nào đó, anh hùng đồng hành sẽ được giải trừ và anh hùng đại diện sẽ di chuyển đơn lẻ.
– Anh hùng đại diện được cài đặt sẽ hiển thị trong trường hợp cần hoàn thành mọi màn trong kịch bản. 

3. Vật phẩm mới

– Tại chương 10 và Raid Vương quốc ma thuật đã được bổ sung trang bị huyền thoại T8 mới có thể phát huy tính năng cao.

– Có thể thu được Trang bị ma thuật khếch đại thông qua quà thưởng hoàn thành các trận Chương 10 và Thẻ chọn trang bị huyền thoại T8 (3 tùy chọn).

– Hãy thử sử dụng trang bị mới nếu gặp khó khăn khi tiến hành trận đấu bằng các trang bị cũ hiện có. 

[Hướng dẫn gợi ý xem cùng]
▶ Raid Vương quốc Ma thuật
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-raid-vuong-quoc-ma-thuat/
▶ Trang bị Công nghệ Ma thuật
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-trang-bi-cong-nghe-ma-thuat/
▶ Hệ thống Xưởng Valance
https://kr-official.community/2020/12/10/huong-dan-xuong-cua-valance/

“[Hướng dẫn] Chương 10”에 관한 2개의 댓글