[Sự kiện] Giờ vàng Kỷ niệm ngày Valentine trắng

[Hiệu quả của các vật phẩm]
– Kẹo ngọt vị chanh chua (nhận được 200 stamina mỗi kẹo)
– Kẹo nhỏ vị nho (nhận được 100,000EXP mỗi kẹo)
– Kẹo ngọt vị sơ ri tươi (nhận được 1,000,000 EXP mỗi kẹo)
– Kẹo tình bạn (tăng 1,000 độ thân hữu NPC mỗi kẹo)

Comment