[Thông tin] Hiện tượng không xuất hiện ‘Hilda’ & ‘Shakmeh’ tại Quán trọ anh hùng và phương án xử lý_bổ sung 11:00 ngày 2/9

Xin chào các nhà chinh phạt,
Chúng tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Hiện tại, chúng tôi đã xác nhận được hiện tượng anh hùng Hilda và Shakmeh không xuất hiện tại Quán trọ anh hùng sau khi kết thúc sự kiện Ngục tối anh hùng đặc biệt.

Tại King’s Raid, sau khi ra mắt anh hùng mới thì ngoại trừ một số anh hùng đặc biệt, đa phần các anh hùng ‘thường’ đề sẽ được đưa vào Quán trọ anh hùng khoảng 12 tuần sau khi ra mắt, để các nhà chinh phạt có thể thu về bằng cách tăng Độ thân hữu. Tuy nhiên, chúng tôi đã xác nhận được hiện tượng thiếu sót trong việc đưa 2 anh hùng trên vào Quán trọ anh hùng dẫn đến tình trạng cả 2 anh hùng đều không hề xuất hiện trong Quán trọ cho đến thời điểm hiện tại.

Hai anh hùng trên sẽ được tiến hành thêm vào trong Quán trọ anh hùng bắt đầu từ sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3). Đồng thời chúng tôi cũng xin gửi một phần quà tạ lỗi đến toàn thể các nhà chinh phạt.

▶ Cấp ‘Thẻ chọn anh hùng 5 sao’ giới hạn chỉ chọn anh hùng Shakmeh và Hilda cho tất cả các nhà chinh phạt.
※ Trường hợp đã sở hữu cả 2 anh hùng trên, khi sử dụng Thẻ chọn anh hùng 5 sao (Shakmeh), Thẻ chọn anh hùng 5 sao (Hilda) sẽ được cấp bù ‘250 Mảnh vũ khí chuyên dụng’.

▶ Khôi phục lại nguyên liệu vật phẩm đã sử dụng cho các anh hùng dùng ruby hoặc Thẻ chọn anh hùng để thu về anh hùng Hilda và Shakmeh.
EX)
– Trường hợp dùng 3,000 ruby / 6,000 ruby để mua anh hùng: cấp lại 3,000 ruby / 6,000 ruby
– Trường hợp dùng thẻ chọn anh hùng để nhận về anh hùng: cấp lại ‘Thẻ chọn anh hùng’ đã sử dụng
※ Trường hợp dùng 3,000 ruby để mua Hilda và 6,000 ruby để mua Shakmeh thì sẽ được cấp lại 9,000 ruby

▶ Ngày cấp quà bồi thường
– Chúng tôi đã hoàn tất quá trình kiểm tra dữ liệu và đang tiến hành cấp lần lượt cho các nhà chinh phạt trong ngày 31/8 (Thứ 3).
– Quà bồi thường có thể nhận đến hết 23:59 ngày 14/9/2021.

※ Quà bồi thường chỉ được áp dụng cấp cho các tài khoản được tạo cho đến trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3).
※ Tiêu chuẩn cấp quà bồi thường được tổng hợp dựa trên trạng thái tài khoản người chơi trước bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3).

Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì đã gây ra bất tiện cho các nhà chinh phạt đã chờ mong sự xuất hiện của 2 anh hùng trên tại Quán trọ anh hùng.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa để không phát sinh lỗi tương tự trong tương lai.

Xin cám ơn
GM Artemia