[Ghi chú cập nhật] Anh hùng mới tháng 12

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid

Hai nhân vật chính trong phim hoạt hình [KING’s RAID : Những Người Tiếp Nối Ý Chí] đã chính thức gia nhập vào King’s Raid.

Cùng gặp ngay Tia chớp trăng đen, Riheet & Kiếm sĩ trăng bạc, Ripine nhé!

Orvelia.
Khởi nguồn từ chiến tranh với ma tộc từ 100 năm trước, kẻ thù đã bắt đầu đàn áp Tiên bóng tối.
Bố mẹ, bạn bè, làng xóm…
Những binh lính của Orvelia đã giẫm đạp, giết chết tất cả.

Hai người chúng ta đã trốn chạy trong đau khổ và phẫn nội
Để sống sót. Và… để báo thù.

Chúng ta đã đợi chờ.
Trau dồi sức mạnh, cẩn thận che giấu mục đích thật sự.
Và cuối cùng, cơ hội ấy cũng đã đến.

Sự xuất hiện của ma tộc. Khủng hoảng của Orvelia.
Chính lúc này, thời điểm để trả thù Orvelia…

Phải là thời khắc này chứ.

Bị mất ý thức khi đến Orver và trên đường hướng về thành…
Ngay khi thức tỉnh, có một cảm giác khá là sai sai.
───────────────────────

▌Tia chớp trăng đen, Riheet

<Giới thiệu anh hùng>
Thủ lĩnh lính đánh thuê Tiên bóng tối đại diện cho sự oán hận bị đàn áp của Tiên bóng tối quyết tâm phá hủy Orvel.
Không hề có một tia do dự dưới mũi kiếm chứa đầy phẫn nộ.

<Thông tin anh hùng>
■ Lớp: Chiến binh
■ Thuộc tính tấn công : phép thuật

<Thông tin skill anh hùng>
■ Dấu vết trăng đen (Skill 1)

Gây sát thương phép thuật lên địch trong phạm vi phía trước rồi để lại [Dấu vết trăng đen] trong 3 giây cho mục tiêu trúng đòn. Sau đó đẩy ngã trong 3 giây. Khi ra đòn, gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua chặn trên mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới]. Mục tiêu mắc phải [Dấu vết trăng đen] sẽ không thể hồi mana trong khi còn thời lượng kỹ năng.

■ Dấu ấn trăng đen (Skill 2)
Gỡ bỏ trạng thái chế ngự mà bản thân mắc phải rồi để lại cho mục tiêu địch [Dấu ấn trăng đen] không thể gỡ bỏ trong 15 giây và gây sát thương phép thuật. Nếu trong số địch có kẻ mang [Dấu ấn trăng bạc], tấn công mục tiêu đó rồi đổi thành [Dấu ấn trăng tròn]. Khi mục tiêu mang [Dấu ấn trăng tròn], kỹ năng [Xử trảm trăng tròn] sẽ có hiệu lực trong 10 giây.

■ Kiếm kích trăng đen (Skill 3)
Tấn công phạm vi phía trước 10 lần rồi gây sát thương phép thuật và làm choáng mục tiêu trong 2 giây. Sau đó, ra đòn cuối cùng, gây sát thương phép thuật, đồng thời trên mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới] sẽ gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua chặn. Miễn nhiễm trạng thái chế ngự trong khi sử dụng kỹ năng.

■ Ma lực dị giới (Skill 4)
Tăng 35% sát thương mà bản thân gây ra cho địch bằng Ma lực dị giới. Mỗi đòn đánh sẽ cộng dồn [Lời nguyền dị giới] cho mục tiêu địch. [Lời nguyền dị giới] được cộng dồn tối đa 30 lần.

■ Xử trảm trăng tròn (Skill 4)
Gỡ bỏ trạng thái chế ngự mà bản thân mắc phải rồi tấn công kẻ địch mang [Dấu ấn trăng tròn] 2 lần và gây sát thương phép thuật. Đòn đánh cuối cùng làm phát nổ [Dấu ấn trăng tròn] rồi gây sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ và gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ nếu mục tiêu không phải là anh hùng. Khi [Dấu ấn trăng tròn] phát nổ, mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới] sẽ gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ. Kỹ năng này sử dụng cùng với [Riheet] đồng thời khi tiêu diệt được địch bằng kỹ năng này, thời gian hồi chiêu của kỹ năng [Dấu ấn trăng bạc] và kỹ năng [Dấu ấn trăng đen] của Riheet sẽ được đặt lại từ đầu.

Vũ khí linh hồn
– Điều kiện phát chiêu:
có thể sử dụng sau khi nạp đủ 20 giây.
– Skill cố định:
Triệu hồi linh hồn Cánh trăng đen, Noctipheus, gây sát thương phép thuật lên mục tiêu địch và xung quanh đó rồi cộng dồn 30 lần [Lời nguyền dị giới] lên mục tiêu chịu sát thương. Nhận được cộng dồn [Sức mạnh trăng đen] sau khi sử dụng. Với mỗi cộng dồn [Sức mạnh trăng đen], tăng 5% sát thương gây ra cho địch, đồng thời được cộng dồn tối đa 3 lần và không thể bị gỡ bỏ. Nếu trong số các đồng minh có [Ripine] thì cũng sẽ cộng dồn [Sức mạnh trăng đen] cho cả [Ripine].
– Nâng cấp 1: Thêm vào [Sức mạnh trăng đen] hiệu ứng giảm 5% sát thương phải nhận.
-Nâng cấp 2: Số cộng dồn tối đa của [Sức mạnh trăng đen] tăng thêm 2 lần.

<Thông tin đặc tính siêu việt>

<Thông tin trang bị chuyên dụng>
■ Vũ khí chuyên dụng

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 1)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 2)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 3)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 4) 

Kiếm sĩ trăng bạc, Ripine

<Giới thiệu anh hùng>
Kiếm sĩ ưu việt cùng đồng hành với anh trai Riheet để trả mối thù Tiên bóng tối bị đàn áp
Thực hiện nhiệm vụ một cách lạnh lùng và nghiêm khắc.

<Thông tin anh hùng>
■ Lớp: Sát thủ
■ Thuộc tính tấn công : Phép thuật
<Thông tin Skill anh hùng>
■ Cơn gió trăng bạc (Skill 1)

Trong 4 lần, gây sát thương phép thuật, rồi tấn công và gây thêm sát thương phép thuật lên mục tiêu địch, sau đó làm choáng mục tiêu trong 2 giây. Đòn đánh cuối cùng gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ trên mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới].

■ Dấu ấn trăng bạc (Skill 2)
Gỡ bỏ trạng thái chế ngự mà bản thân mắc phải, di chuyển đến kẻ địch ở xa nhất rồi để lại [Dấu ấn trăng bạc] không thể gỡ bỏ trong 15 giây và gây sát thương phép thuật. Nếu trong số địch có kẻ mang [Dấu ấn trăng đen], tấn công mục tiêu đó rồi đổi thành [Dấu ấn trăng tròn]. Khi mục tiêu mang [Dấu ấn trăng tròn], kỹ năng [Xử trảm trăng tròn] sẽ có hiệu lực trong 10 giây. Ripine ưu tiên tấn công mục tiêu mang [Dấu ấn trăng bạc] hoặc [Dấu ấn trăng tròn] trước.

■ Kiếm vũ trăng bạc (Skill 3)
Tấn công mục tiêu địch 5 lần rồi gây sát thương phép thuật, sau đó tấn công và gây thêm sát thương phép thuật. Đòn đánh cuối cùng gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ trên mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới]

■ Ma lực dị giới (Skill 4)
Tăng 35% sát thương mà bản thân gây ra cho địch bằng Ma lực dị giới. Mỗi đòn đánh sẽ cộng dồn [Lời nguyền dị giới] cho mục tiêu địch. [Lời nguyền dị giới] được cộng dồn tối đa 30 lần.

■ Xử trảm trăng tròn (Skill 4)
Gỡ bỏ trạng thái chế ngự mà bản thân mắc phải rồi tấn công kẻ địch mang [Dấu ấn trăng tròn] 2 lần và gây sát thương phép thuật. Đòn đánh cuối cùng làm phát nổ [Dấu ấn trăng tròn] rồi gây sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ và gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ nếu mục tiêu không phải là anh hùng. Khi [Dấu ấn trăng tròn] phát nổ, mỗi cộng dồn [Lời nguyền dị giới] sẽ gây thêm sát thương phép thuật bỏ qua phòng thủ. Kỹ năng này sử dụng cùng với [Riheet] đồng thời khi tiêu diệt được địch bằng kỹ năng này, thời gian hồi chiêu của kỹ năng [Dấu ấn trăng bạc] và kỹ năng [Dấu ấn trăng đen của Riheet sẽ được đặt lại từ đầu.

Vũ khí linh hồn
– Điều kiện phát chiêu:
có thể sử dụng sau khi nạp 20 giây.
– Skill cố định:
Triệu hồi linh hồn Cánh trăng bạc, Clarapheon trong 8 giây, tăng 30% lực tấn công của bản thân trong khi còn thời lượng linh hồn, hấp thụ sát thương trong 8 giây và hình thành màng bảo vệ giúp tăng 50% sát thương chí mạng. Nếu trong đồng minh có [Riheet] thì cũng tạo ra màng bảo vệ tương tự cho [Riheet].
– Nâng cấp mức 1: Thời lượng của linh hồn và màng bảo vệ đều đổi thành 12 giây.
– Nâng cấp mức 2: Lượng tăng lực tấn công đổi thành 50%, lượng tăng sát thương chí mạng đổi thành 100% và màng bảo vệ thay đổi thành không thể bị gỡ bỏ.

<Thông tin đặc tính siêu việt>

<Thông tin trang bị chuyên dụng>
■ Vũ khí chuyên dụng

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 1)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 2)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 3)

■ Bảo vật chuyên dụng (Skill 4) 

※ Chú ý Skill phối hợp tấn công của Riheet/Ripine (Xử trảm trăng tròn(Skill 4))

– Anh hùng đang được cài đặt AUTO ON sẽ được ưu tiên sử dụng Skill Xử trảm trăng tròn phối hợp tấn công của Riheet/Ripine (Skill 4).

– Trường hợp sắp xếp một trong hai anh hùng trên vào đội phụ trong đội hình đấu nhóm, khi skill ‘Xử trảm trăng tròn (skill 4)’ được kích hoạt thì dù anh hùng ở đội chính đang được cài đặt AUTO OFF, anh hùng được xếp vào đội phụ cũng sẽ sử dụng skill ‘Xử trảm trăng tròn (skill 4)’.
:: Các nhà chinh phạt vui lòng lưu ý có thể trược tiếp điều chỉnh anh hùng ở đội chính tùy theo cài đặt, nhưng các anh hùng ở đội phụ sẽ chỉ có thể tiến hành trận đấu ở chế độ AUTO.

───────────────────────

Hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà chinh phạt cho 2 anh hùng mới được bổ sung cùng với lần cập nhật ngày 21/12 (Thứ 2) này.

Xin cám ơn

GM Artemia

“[Ghi chú cập nhật] Anh hùng mới tháng 12 에 관한 1개의 댓글