[Ghi chú cập nhật] Anh hùng mới tháng 3

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid

Anh hùng mới Estelle đã chính thức gia nhập vào King’s Raid cùng với Cập nhật Tháng 3 Đợt 1.

───────────────────────

▌Estelle – Bạn đường

<Giới thiệu anh hùng>
Người bạn đồng hành – mãi mãi đi theo các nhà chinh phạt.
Không có con đường nào cô ấy không biết, không có chân trời nào cô ấy không tỏ.

Nếu có đích đến chính xác, cô ấy sẽ đưa bạn đến được tận nơi.
Và cả những tư vấn hoặc câu hỏi cá nhân đều có thể giải đáp bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì có thể chuyện sẽ lớn hơn nếu nhờ cô ấy trự tiếp giải quyết vấn đề.

<Câu chuyện bối cảnh anh hùng>
Khi biết điểm đến nhưng không rõ đường đi.
Hoặc khi không biết làm cách nào để hướng đến mục tiêu.
Người dẫn đường tuyệt nhất của Orvel sẽ ở đó chờ bạn.

….Hửm? Mới nãy còn thấy ở trước Quá trọ anh hùng mà.

“À! Bạn kiếm mình ha?!”

Tuy xuất thân không rõ ràng và dường như đánh mất một chiếc đinh vít đâu đó nhưng lại được các nhà chinh phạt của Orvel tin tưởng.

Từ những chiến binh non nớt mớt bắt đầu cầm kiếm, cho đến những chiến binh lão làng đã kinh qua nhiều trận chiến. Không ai là chưa nhận được sự giúp đỡ của cô ấy.

Đừng bị đánh lừa bởi bề ngoài. Hãy cứ tin tưởng cô ấy một lần. Estelle chắc chắn sẽ đưa bạn đến được điểm đích.

Và nụ cười cùng sự ủng hộ của cô ấy sẽ không ngừng hỗ trợ bạn.

“Woa, Sau này mình sẽ được đồng hành cùng bạn ư? Cứ như là mơ vậy! Hãy yên tâm để mình chỉ đường cho!”

<Thông tin anh hùng>
■ Lớp: Cung thủ
■ Thuộc tính tấn công: Vật lý

<Thông tin Skill anh hùng>
■ Gió thuận, thổi đi!! (skill 1)

Toàn bộ đồng minh được gỡ bỏ hiệu ứng xấu, hồi HP và nhận hiệu ứng [Gió thuận] kéo dài trong 10 giây, đồng thời được miễn nhiễm trạng thái chế ngự trong khi còn thời lượng[Gió thuận]. Sau khi sử dụng sẽ đổi thành kỹ năng [Gió ngược, thổi đi!!].
Khi sử dụng trong trạng thái [Hướng dẫn phiêu lưu], tăng 5 giây thời lượng của [Gió thuận].

■ Gió ngược, thổi đi!! (skill 1)
Gây sát thương vật lý và trao hiệu ứng [Gió ngược] kéo dài trong 10 giây cho toàn bộ địch. Tăng 25% sát thương vật lý mà mục tiêu phải nhận trong khi còn thời lượng [Gió ngược]. Sau khi sử dụng sẽ đổi thành kỹ năng [Gió thuận, thổi đi!!].
Khi sử dụng trong trạng thái [Hướng dẫn phiêu lưu], tăng 5 giây thời lượng của [Gió ngược].

■ Tỉnh táo!! (skill 2)
Trao hiệu ứng [Động viên] kéo dài trong 10 giây cho 1 đồng minh có lực tấn công cao nhất, gây sát thương vật lý và trao hiệu ứng [Giảm sĩ khí] kéo dài trong 10 giây cho 1 kẻ địch có lực tấn công cao nhất. Tăng 50% sát thương chí mạng cho đối tượng trong khi còn thời lượng [Động viên]. Giảm 30% lực tấn công của mục tiêu trong khi còn thời lượng [Giảm sĩ khí].
Khi sử dụng trong trạng thái [Hướng dẫn phiêu lưu], tăng 5 giây thời lượng của [Động viên] và [Giảm sĩ khí].

■ Không được động viên thì thật buồn!! (skill 3)
Trong 10 giây, toàn bộ đồng minh sẽ tăng 200 tốc độ tấn công, giảm 20% sát thương vật lý phải nhận đồng thời hồi HP mỗi giây.
Khi sử dụng trong trạng thái [Hướng dẫn phiêu lưu], sẽ tăng 5 giây thời lượng hiệu ứng.

■ Mình sẽ hướng dẫn cuộc phiêu lưu!! (skill 4)
Tăng 200 tốc độ tấn công của bản thân, đồng thời nhận được 1 cộng dồn [Đồng hành] khi tấn công thường và 5 cộng dồn [Đồng hành] khi sử dụng kỹ năng. Khi [Đồng hành] cộng dồn được 30 lần, tiêu hao toàn bộ cộng dồn và hồi 1 khung mana cho toàn bộ đồng minh, đồng thời bản thân trở thành trạng thái [Hướng dẫn phiêu lưu] trong 15 giây.

■ Vũ khí linh hồn
– Điều kiện phát chiêu:
Khi sử dụng kỹ năng 4 lần thì sẽ được nạp và có thể sử dụng.
– Kỹ năng cơ bản:
Triệu hồi linh hồn Cổ động ca gió thuận, Stosmos trong 10 giây. Trong khi còn thời lượng linh hồn, hồi HP mỗi giây cho toàn bộ đồng minh, tăng 150 tốc độ tấn công cho đồng minh có lực tấn công cao nhất, đồng thời tăng 15% sát thương vật lý mà toàn bộ địch phải nhận.
– Nâng cấp mức 1: Lượng tăng tốc độ tấn công đổi thành 250 và lượng tăng sát thương vật lý đổi thành 25%.
– Nâng cấp mức 2: Trong khi còn thời lượng, tăng 15% sát thương gây ra cho Boss của đồng minh có lực tấn công cao nhất.

<Thông tin đặc tính siêu việt>

<Thông tin trang bị chuyên dụng anh hùng>
■ Vũ khí chuyên dụng

■ Bảo vật chuyên dụng (skill 1)

■ Bảo vật chuyên dụng (skill 2)

■ Bảo vật chuyên dụng (skill 3)

■ Bảo vật chuyên dụng (skill 4)

───────────────────────
Hy vọng nhận được sự quan tâm và yêu thương dành cho anh hùng mới Tháng 3 – Bạn đường, Estelle và cập nhật đợt 1 tháng 3 vào ngày 09/03 (Thứ 3).

Xin cám ơn

GM Artemia

1 thought on “[Ghi chú cập nhật] Anh hùng mới tháng 3

Comment