[Sự kiện] Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Riheet & Ripine (Phần 2)_cập nhật 10:15 ngày 19/01

Xin chào các nhà chinh phạt,
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Phần 2 của Ngục tối anh hùng đặc biệt anh hùng mới ‘Riheet’ và ‘Ripine’ đã được cập nhật.

Nội dung bài đăng thông báo này là về nội dung thuộc Phần 2,
Vui lòng tham khảo [thông báo này] để biết thêm chi tiết về Sự kiện ngục tối anh hùng đặc biệt Phần 1.

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.
────────────────────────────

■ [Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Riheet & Ripine (Phần 2)]

[Nội dung sự kiện]
– Thời gian: sau bảo trì ngày 5/1 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 2/2 (Thứ 3)
– Nội dung: theo dõi nội dung câu chuyện về chặng đường hướng đến Orvel của thế giới khác hoàn toàn với thế giới của 2 nhân vật chính của bộ phim hoạt hình [KING’s RAID : Những Người Tiếp Nối Ý Chí], hoàn tất ngục tối, đồng thời nhận về các quà thưởng đa dạng.

[Cách tham gia]
01. Tiến vào [Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Riheet & Ripine (Phần 2)

– Có thể tiến vào ngục tối [Ngục tối anh hùng đặc biệt] > [Episode: Riheet & Ripine] thông qua NPC Riheet tại vị trí Trung tâm Orvel.
– Ngay khi tiến vào ngục tối [Episode: Riheet & Ripine], sau khi hoàn tất phần mở đầu sẽ có thể nhận ngay anh hùng Riheet & Ripine (5 sao, Level 50).
※ Nếu đã xem phần mở đầu ở Ngục tối Phần 1 thì sang phần 2 sẽ không phải xem lại phần mở đầu nữa.

02. Thông tin về ngục tối [Episode: Riheet & Ripine]

– Ngục tối [Episode: Riheet & Riphine] được cấu tạo gồm 14 loại [Ngục tối câu chuyện] và 3 loại [Ngục tối đặc biệt].
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] thì sẽ có thể mở xích khóa của [Ngục tối đặc biệt].
– Cả [Ngục tối câu chuyện] và [Ngục tối sự kiện] đều cần phải có ‘Vé vào cửa Sự kiện’ mới có thể tiến vào ngục tối.
–  Người chơi sẽ được cấp 5 ‘Vé vào cửa sự kiện’ khi mở cửa sự kiện và mỗi ngày vào lúc 00:00 sẽ được đặt lại 5 vé.
※ Khi số ‘Vé vào cửa sự kiện’ vượt quá 5 vé sẽ không thể nhận thêm vé.

03.Thông tin về [Ngục tối câu chuyện]

– [Ngục tối câu chuyện] gồm 7 màn ở Ngục tối Phần 1 và 7 màn ở Ngục tối Phần 2, nội dung câu chuyện sẽ được hiển thị cùng với trận đấu.
– Hoàn thành trận đấu trước thì mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.
– Khi tiến vào [Ngục tối sự kiện] lần đầu tiên, các trận đấu sẽ được tiến hành ở [Story Mode].
::Sau khi hoàn thành [Easy Mode] thì có thể tiến hành trận đấu mà không cần xem nội dung câu chuyện.
:: Có thể xem lại nội dung câu chuyện khi cài đặt độ khó ở [Story Mode]. (không nhận được quà thưởng lặp lại)
– Có thể sử dụng các anh hùng đang sở hữu để tiến hành [Ngục tối câu chuyện].
– Sau khi hoàn thành [Ngục tối câu chuyện] có thể nhận được quà thưởng theo danh sách dưới đây.

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối câu chuyện]

※ Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ có thể được nhận 1 lần.
※ Trường hợp đã nhận các quà thưởng hoàn thành lần đầu sau cập nhật ngày 21/12 (Thứ 2) thì chỉ có thể nhận được các quà thưởng ở phần quà thưởng lặp lại.

04. Thông tin [Ngục tối đặc biệt]

– Hoàn thành trận đấu trước thì mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.
– Tại [Ngục tối đặc biệt] chỉ có anh hùng ‘Riheet’ & ‘Ripine’ được tham gia trận đấu với chỉ số năng lực được cài đặt cố định sẵn.
– [Ngục tối đặc biệt] đã được thiết lập để người chơi phải dùng kĩ năng một cách thích hợp thì mới hoàn tất ngục tối được.
– Khi hoàn thành [Ngục tối đặc biệt] sẽ có thể nhận được các vật phẩm dưới đây.

[Quà thưởng hoàn thành Ngục tối đặc biệt]

Quà thưởng hoàn thành lần đầu sẽ chỉ được nhận 1 lần.

05. Thông tin mục [Tặng quà]

– Tặng vật phẩm ‘Tàn dư vết nứt’ thu được khi hoàn thành các trận ngục tối cho ‘Riheet’ và có thể nhận được các vật phẩm tương ứng theo từng cấp độ.
※ Quà thưởng của mục [Tặng quà] sẽ không được đặt lại.
– Trường hợp đã tiến hành tặng quà và nhận được quà thưởng ở Phần 1, thì ở phần 2 sẽ được giữ nguyên các mốc đã đạt được trước đó (bảng quà thưởng sẽ không được đặt lại)

[Quà thưởng mục Quà tặng]

※ Thông tin quà thưởng
– Quà thưởng Mốc 1/ Mốc 2: có thể chọn và nhận được 1 Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của Riheet & Ripine.
– Quà thưởng Mốc 4 ~ Mốc 6: có thể chọn và nhận được 1 trong số Vũ khí chuyên dụng hoặc Bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Quà thưởng Mốc 7 cuối cùng: có thể nhận lặp lại nhiều lần.
────────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt.
Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn.
GM Team

“[Sự kiện] Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Riheet & Ripine (Phần 2)_cập nhật 10:15 ngày 19/01”에 관한 1개의 댓글