[Sự kiện] Tiến hành Guild Raid trong vòng 12 ngày_bổ sung 15:45 ngày 14/4

Link đăng ký tham gia sự kiện: https://forms.gle/XuW9MDxFAawh2ka19

※ Sự kiện được áp dụng cho các tài khoản thuộc server Korea / Asia / America / Europe.

※ Hiện tại xác nhận được hiện tượng không thể nhấn chọn khi truy cập trang đăng ký sự kiện bằng [Trình duyệt web Samsung] trên một số thiết bị Samsung.
Vui lòng sử dụng các trình duyệt web khác như [Chrome], [Google] khi tiến hành đăng ký sự kiện trên thiết bị di động.