Ghi chú cập nhật ngày 13/10 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phạt.
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến các nhà chinh phạt nội dung của Ghi chú cập nhật ngày 13/10 (Thứ 3).
※ Hình ảnh sử dụng trong Ghi chú cập nhật được lấy từ máy chủ thử nghiệm.

[Nội dung cập nhật ngày 13/10]────────────────

▌Sự kiện đặc biệt
▶ Mở cửa hàng đặc biệt của May

“Mở Cửa hàng đặc biệt của May – nơi bạn có thể dùng ruby để mua các vật phẩm đặc biệt.”

– Các vật phẩm cần thiết cho việc tăng trưởng anh hùng sẽ được bày bán tại Cửa hàng đặc biệt của May, và danh sách vật phẩm sẽ được hiển thị ngẫu nhiên.
:: Vui lòng kiểm tra chi tiết thông tin vật phẩm được bày bán trong cửa hàng tại thông báo Cập nhật Cửa hàng đặc biệt.
– Cửa hàng đặc biệt của May sẽ tự động được đặt lại sau mỗi 6 giờ. ( có thể dùng 250 ruby để tiến hành đặt lại)
– Không áp dụng hiệu ứng sở hữu anh hùng NPC.
– Khi tiến hành mua các vật phẩm tại Cửa hàng đặc biệt của May sẽ không được cấp thêm Mileage.

▌Hạng mục thay đổi/ chỉnh sửa
▶ Mở Giải Liên minh Vinh quang chính thức Mùa 10 

“ Tiến hành giải Liên minh Vinh quang toàn cầu chính thức mùa 10 sau khi kết thúc mùa giải tự do.”
– Thời gian mùa giải chính thức : 02:00 ngày 26/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 20/12 (CN)
– Bổ sung xem trước Trang phục quà thưởng Giải chính thức Mùa 10.
– Bổ sung 3 loại phụ kiện mới vào quà thưởng xếp hạng mùa giải chính thức. (1 huyền thoại/ 2 cổ đại) 
– Khi mùa giải Liên minh vinh quang chính thức mùa 10 bắt đầu, [Cửa hàng Huy chương Vinh quang] và [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang] sẽ được đặt lại.
– Bổ sung vật phẩm trong [Cửa hàng Huy hiệu Vinh quang].

– Khi sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang (Tiếng gọi rạng đông)’, ‘Thẻ chọn trang phục vinh quang chói lòa (Tiếng gọi rạng đông)’ có thể chọn và nhận trang phục của anh hùng [Lavril / Seria / Loman].

[Quà thưởng xếp hạng Mùa 10 – Trang phục mới]

– Requina

– Fluss

– Ophelia

[Quà thưởng xếp hạng Mùa 10 – Phụ kiện mới]
– [Hoa tuyết quyết tâm] Phụ kiện tóc vinh quang (Cổ đại)

– [Hoa tuyết quyết tâm] Đôi cánh vinh quang (cổ đại)

– [Hoa tuyết quyết tâm] Vương miện vô địch vinh quang (huyền thoại)

▶ Mở Giải Chiến guild toàn cầu chính thức Mùa 7
“Mở Giải chiến guild toàn cầu chính thức mùa 7 sau một thời gian nghỉ xả hơi sau khi kết thúc mùa 6.”
– Ngày kết thúc mùa 6: 23:59 ngày 19/10 (Thứ 2)
– Thời gian mùa giải chính thức : 01:00 ngày 27/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 4/1/2021 (Thứ 2)

▶ Điều chỉnh độ khó của một số nội dung 
“Độ khó của một số nội dung đã được điều chỉnh.”
[Chương]

[Tháp thách đấu]

[Raid]

[Cửa ải Thử Thách]
– Giảm mạnh độ khó của màn thử thách thứ 5 tại Cửa ải Thử thách.

▶ Tăng lượng quà thưởng của một số nội dung 
“Lượng quà thưởng thu được của một số nội dung đã được điều chỉnh tăng lên.”
※ Trường hợp cải tiến quà thưởng Liên minh vinh quang, chúng tôi nhận thấy còn khá nhiều mục cần phải được tiến hành kiểm chứng, nên sẽ tiến hành cải tiến sau khi hội ý hoàn tất.
※ Trường hợp nội dung game nào đó đã được hoàn tất các màn đấu trước bảo trì ngày 13/10 (Thứ 3) sẽ không được áp dụng tăng quà thưởng.

[Kho Nhà ngục]
– Tăng lượng vàng thu thập được trong ‘Rương Kho Báu Phủ Bụi’ ở Ngục tối Vàng.
※ Lượng vàng thu được khi kết thúc trận đấu sẽ không thay đổi.

[Tháp thử thách]
– Tăng lượng quà thưởng có thể nhận được theo từng tầng.
※ Trường hợp hoàn tất các màn đấu trước bảo trì ngày 13/10 (Thứ 3) sẽ không được áp dụng tăng quà thưởng.

[Mê cung ngầm của hoàng gia]
– Tăng lượng quà thưởng thu được khi hoàn thành các tầng Mê cung ngầm của hoàng gia lần đầu tiên.
– Quà thưởng lặp lại không thay đổi.
※ Số lượt nhập trận sẽ được đặt lại khi kết thúc thời gian bảo trì ngày 13/10 (Thứ 3), và sau đó sẽ được đặt lại vào ngày 16 mỗi tháng như trước.

– Tăng lượng quà thưởng hoàn tất màn đấu các tầng Mê cung ngầm.

[Raid]
– Giảm tùy chọn áp dụng cho các trang bị thu thập được tại Raid rồng. (vé luyện lại/ trang bị thu được tại Raid/ Thẻ chọn trang bị tuỳ chọn)
– Có thể thu được ‘Bột rồng’ tại Raid rồng. (Áp dụng cho cả trận viễn chinh)
– Tăng lượng rơi cuộn phù phép của một bậc đặc biệt nào đó khi tiến hành Raid rồng Khó.
– Tăng lượng rơi trang bị ở Bản đồ Raid.

※ Tùy chọn hiển thị ngẫu nhiên theo từng loại trang bị.
[Thử thách thần vương]
– Tăng lượng quà thưởng cơ bản/ tùy chọn ở mỗi tầng của Thử thách của bình nguyên / Thử thách của thiên không / Thử thách của thủy lưu.

[Boss Thế giới]
– Tăng lượng quà thưởng tham gia.
※ Trường hợp hoàn tất màn đấu trước bảo trì ngày 13/10 (Thứ 3) sẽ không được áp dụng tăng quà thưởng.

▶ Cập nhật một phần cửa hàng NPC
“Cấu tạo vật phẩm trong một số cửa hàng NPC đã được thay đổi/ bổ sung.”

[Cửa hàng Raid]
– Tăng số lượng có thể mua và thay đổi giá của một số sản phẩm.
– Bổ sung ‘Hòm bột phép thuật’ vào danh sách vật phẩm.

※ Có thể nhận được ‘2,000 bột phép thuật’ khi mở ‘ Hòm bột phép thuật’.

[Cửa hàng Liên minh chiến thắng]
– Ngừng bán sản phẩm Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng trong danh sách sản phẩm, và bổ sung thêm ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng/ bảo vật chuyên dụng’ vào danh sách.
– Bỏ hạng mục ‘Nghề’ trong phần tùy chọn.

[Cửa hàng Boss Thế giới]
– Bổ sung ‘Hộp cổ vật sự kiện ngẫu nhiên’ vào danh sách sản phẩm.

※ Có thể nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện ngẫu khi khi mở ‘ Hộp cổ vật sự kiện ngẫu nhiên ‘.

▶ Kỹ năng hỗ trợ 120hz
“Bổ sung kỹ năng chọn khung hình (frame) tối đa 60 / 120 trong game.”

– Có thể điều chỉnh Tỉ lệ khung hình tối đa trong phần Cài đặt trò chơi.
– Tỉ lệ khung hình bảo gồm 30 / 60 / Auto / Auto+.
: [Thiết lập khung hình 30 (frame)] tất cả các màn hình sẽ được hiển thị với tỉ lệ khung hình tối đa là 30 frame.
: [Thiết lập khung hình 60 (frame)] tất cả các màn hình sẽ được hiển thị với tỉ lệ khung hình tối đa là 60 frame.
: [Thiết lập Auto] điều chỉnh khung hình tối đa trong khoảng từ 30 ~ 60 tùy theo màn hình.
: [Thiết lập Auto+ ] điều chỉnh khung hình tối đa trong khoảng từ 30 ~ ‘khung hình tối đa được thiết bị hỗ trợ’ tùy theo màn hình.
※ [Tùy chọn Auto+ ] chỉ áp dụng được ở thiết bị hỗ trợ từ 90Hz trở lên.
– Vui lòng sử dụng tùy chọn cơ bản [Auto], và điều chỉnh khung hình tùy theo tình trạng thiết bị.

▶ Chỉnh sửa lời thoại Câu chuyện Chương 10 [Rebellion – Phần kết] 
“Thay đổi một số lời thoại không đúng với thiết lập.”
– Trước khi thay đổi : Đội truy tìm Kiếm thánh là tổ chức riêng do Hoàng hậu Morgana của Orvelia gầy dựng khi Kyle còn là Vua.
– Sau khi thay đổi : Đội truy tìm Kiếm thánh là tổ chức riêng do Hoàng hậu Morgana của Orvelia gầy dựng khi Kyle còn là Hoàng tử.

▶ Áp dụng chỉnh sửa Trang phục Halloween 2020 (Đợt 1) 
– Áp dụng hình minh họa trong Danh mục và Trang phục Halloween đã chỉnh sửa của anh hùng Neraxis / Lavril / Cain / Chrisha.

▌Raid Thử thách
[Raid thử thách đơn mùa 43 – Sithrael]

[Raid thử thách mùa 51 – Kallax]

▌Vá lỗi

▶ Điều chỉnh hiện tượng hiển thị không chính xác trong nội dung game 
– Điều chỉnh ‘tổng số tầng’ trong phần ‘Phương pháp nhập trận’ tại mục [Thử thách của thần vương > Thông tin] từ tầng 8 thành tầng 10.
– Điều chỉnh hiện tượng không hiển thị anh hùng ‘Isolet’ trong mục [Cửa hàng đặc biệt > Anh hùng > TAG > Dealer vật lý
────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin nội dung Ghi chú cập nhật tháng 10 đợt 1.
Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn
GM Artemia