[Game Guide] แชปเตอร์ 10

1. วิธีการเข้า 

– พื้นที่ของแชปเตอร์ 10 สามารถเข้าได้จากด่าน ดินแดนแห่งการกำเนิด

– หลังจากการเข้าครั้งแรก สามารถใช้เมนู ประตูมิติ > แชปเตอร์ เพื่อเคลื่อนย้ายให้เร็วขึ้นได้ 

2. ลักษณะพิเศษของแชปเตอร์
– ในแชปเตอร์ 10 จะสามารถใช้วีรบุรุษเล่นได้สูงสุด 6 คน เหมือนกับแชปเตอร์ 9 

– แต่งตั้งทีมหลักโดยมีวีรบุรุษ 4 คนและสามารถจัดตั้งได้เอง วีรบุรุษอีก 2 รายที่เหลือจะอยู่ในทีมเสริม และดำเนินการต่อสู้อัตโนมัติ 

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อเรื่องระหว่างการเคลื่อนที่ในแต่ละด่าน จะใช้วีรบุรุษที่กำหนดไว้เป็นตัวดำเนินเรื่อง
– วีรบุรุษตัวแทนที่ถูกกำหนดจะดำเนินเนื้อเรื่อง และอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นวีรบุรุษตัวอื่น หรือเข้าร่วมกับวีรบุรุษอื่นๆ ได้

– เมื่อเคลียร์ด่านที่กำหนดไว้ จะยกเลิกการเข้าร่วมกับวีรบุรุษอื่นๆุ และไปคนเดียว
– เมื่อเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้ว วีรบุรุษตัวแทนที่ถูกกำหนดไว้จะปรากฏตัวออกมา 

3. ไอเทมใหม่

– จะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในแชปเตอร์ 10 และเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท

– สามารถได้อุปกรณ์ประดิษฐ์เวทขยายพลังจากตั๋วเลือกอุปกรณ์ระดับตำนาน T8 (3 ออพชั่น)และรางวัลเคลียร์การต่อสู้แชปเตอร์ 10
– หากพบความลำบากในการต่อสู้เพราะอุปกรณ์หลักที่มีอยู่ ขอแนะนำให้ลองใช้อุปกรณ์ใหม่