[Game Guide] ห้อง Valance

1. ห้อง Valance คือ?

– ห้อง Valance คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์อย่างการประเมินและการสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท 
– มีฟังก์ชั่นคล้ายกับโรงตีเหล็ก แต่ว่าสามารถใช้ได้เฉพาะฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท และมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายกว่า

2. การเปิดคอนเทนต์และฟังก์ชั่น

– ห้อง Valance จะเปิดเมื่อเคลียร์ด่าน 10-9

– เมื่อเปิดแล้ว จะสามารถเข้าได้จากทางประตูมิติ และห้อง Valance ที่แสดงในแผนที่แชปเตอร์ 10 
– ห้อง Valance สามารถประเมิน, สร้าง, หลอมใหม่, อัพเกรด, และรวมอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้

3. ประเมินอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท

– สามารถประเมินอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทที่ยังไม่ถูกประเมินได้ที่ห้อง Valance 
– ในการประเมิน จะมีการใช้ทองในจำนวนที่กำหนด สามารถประเมินหลายๆ อุปกรณ์ได้พร้อมกัน

– อุปกรณ์ที่ประเมินเสร็จแล้ว ออพชั่นและฟังก์ชั่นที่ไม่ได้ถูกใช้งานจะสามารถใช้งานได้
– สามารถประเมินพร้อมกันได้สูงสุด 10 ชิ้น และสามารถดูออพชั่นพร้อมกันได้ในหน้าผลการประเมิน

4.ย่อยอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท

– แก่นแท้บอส และหินอัพเกรดที่ได้รับเมื่อทำการย่อยอุปกรณ์ จะแตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ที่ทำการย่อย
:: เมื่อทำการย่อยเกราะหนักพิทักษ์แห่งความมานะ จะได้รับแก่นแท้แห่ง Galgoria 100 ชิ้น / หินอัพเกรดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (อัศวิน) 1 ชิ้น
:: เมื่อทำการย่อยแหวนเลือดเย็นแห่งความหวังที่หวนคืน จะได้รับแก่นแท้แห่ง Siegfried 200 ชิ้น / หินอัพเกรดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (มือลอบสังหาร) 2 ชิ้น
– เมื่อทำการย่อย จะได้รับวัตถุดิบตามด้านบนโดยไม่ขึ้นอยู่กับการประเมิน/ ยังไม่ถูกประเมิน
– ไอเทมที่ได้รับจะเหมือนเดิม ไม่ว่าได้ประเมืนหรือไม่ได้ประเมืน


<ไอเทมที่ได้รับเมื่อย่อยอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท>

5. สร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท

– หากมีวัตถุดิบในการสร้างเพียงพอ จะสามารถสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทผ่านเมนูสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 
– สามารถกำหนดตัวกรองเซ็ต, คลาส, ประเภท และสร้างอุปกรณ์ที่ต้องการได้
– รายการอุปกรณ์ที่สามารถรับได้จะปรากฏที่ด้านซ้ายของเมนูตามตัวกรองที่เลือกไว้
– อุปกรณ์จะแสดงออกตามที่ได้เลือกตัวกรอง ยิ่งจำนวนตัวกรองที่เลือกมากเท่าไหร่ จำนวนทองและวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
– มีโอกาสเล็กน้อยที่จะสามารถสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท ‘ที่หวนคืน’ ได้


<วัตถุดิบสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท>

– กรณีที่ไม่ได้เลือกตัวกรองคลาส/ประเภท จะสร้างโดยทำการสุ่มคลาสและประเภท เมื่อทำการสร้าง กรุณาตรวจสอบการตั้งค่าตัวกรองก่อน

6. อัพเกรดอุปกรณ์

– สามารถอัพเกรดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้จากเมนูจัดการสิ่งประดิษฐ์เวท > อัพเกรด

– การอัพเกรดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทคล้ายกับระบบวิวัฒนาการอุปกรณ์ แต่จะไม่ใช้อุปกรณ์เดียวกันและไม่มีสถานะล้มเหลว 
– ในการอัพเกรด จะใช้ ‘หินอัพเกรด’ ของคลาสนั้นๆ และทอง เป็นวัตถุดิบ 
– สามารถรับหินอัพเกรดได้จากการย่อยอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท และรางวัลในแต่ละภารกิจ
– เมื่ออัพเกรดอุปกรณ์แล้ว ค่าอุปกรณ์หลักจะเพิ่มขึ้น
<วัตถุดิบอัพเกรดอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท>

7. หลอมอุปกรณ์ใหม่

– หลอมออพชั่นใหม่เพิ่มเติม 2 ชนิด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
– จำเป็นต้องใช้ตั๋วหลอมใหม่ และแก่นแท้ที่ตรงกับประเภทของอุปกรณ์ สามารถรับแก่นแท้ได้จากเรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท
– ไม่สามารถหลอม ‘สกิลเสริม’ ใหม่ได้
– ออพชั่นบางอย่างที่เคยมอบให้ในอุปกรณ์ T8 จะไม่ถูกมอบให้


<ออพชั่นเพิ่มเติมของอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท>

– เมื่อทำการหลอมใหม่ จะมอบออพชั่นตามด้านบนแบบสุ่มให้ ถึงแม้จะได้ออพชั่นเดียวกัน ก็จะไม่ได้ออพชั่นที่มีระดับเท่าเดิม หรือต่ำกว่าเดิม
:: หลอมพลังโจมตีใหม่ 14% และเมื่อได้รับออพชั่นพลังโจมตี จะกลายเป็น 16%
– และหากได้ออพชั่นที่มีค่าสูงสุดแล้ว จะไม่ได้รับออพชั่นเดียวกันอีก
:: เมื่อจะทำการหลอมพลังป้องกันกายภาพใหม่ 32% จะไม่มีการมอบออพชั่นพลังป้องกันกายภาพให้ 

8. รวมสิ่งประดิษฐ์เวท

– รวมสิ่งประดิษฐ์เวท คือฟังก์ชั่นที่ทำให้อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทที่อัพเกรด 5 เป็นอุปกรณ์ ‘ที่หวนคืน’ ที่มีความสามารถมากขึ้น
– สามารถดำเนินการได้จากเมนูจัดการอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท > รวมสิ่งประดิษฐ์เวท

– ในการรวมสิ่งประดิษฐ์เวท จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทที่อัพเกรด 5,ทอง และรายงานการทดลองสิ่งประดิษฐ์เวท 
– รายงานการทดลองสิ่งประดิษฐ์เวทจะสามารถรับได้ผ่านการทำภารกิจประจำสัปดาห์

– อุปกรณ์ที่มาจากการรวมสิ่งประดิษฐ์เวทเสร็จ จะถูกรีเซ็ตค่าอัพเกรดเป็น 0 
– อุปกรณ์ที่มาจากการรวมสิ่งประดิษฐ์เวทเสร็จ จะมีค่าออพชั่นหลักมากกว่าอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวททั่วไปที่มีระดับอัพเกรดเดียวกัน
※ หมายเหตุ
– รูปภาพสกรีนช็อตทั้งหมดในคู้มือ มาจากเซิฟเวอร์ทดสอบอาจจะมีการเปลียนแปลงได้นะครับ
– จำนวน/วัดถุดิบในตรางอาจจะมีการเปลียนแปลงได้นะครับ

Comment