2 thoughts on “[Sự kiện] Kỷ niệm cập nhật X: The Final – Sự kiện Ký ức vui vẻ cùng King’s Raid”

Comment