[Sự kiện] Bình chọn tranh chúc mừng Ngày kỉ niệm Kiến quốc Orvel 2021

[Thông tin ‘Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn’]
– Khi sử dụng có thể tiến hành dịch chuyển vũ khí chuyên dụng chưa giải phóng hoặc chuyển dịch từ mức nâng cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn. (không thể chuyển theo hướng ngược lại)
– Khi tiến hành chuyển dịch vũ khí linh hồn, có thể đồng thời trao đổi [chỉ số nâng cấp/ chỉ số cường hóa Ether/ chỉ số Ether đã nạp (bao gồm cả chỉ số nạp vượt quá quy định)/ tỷ lệ phân bổ lại chỉ số năng lực].
– Có thể chuyển dịch không phân biệt anh hùng thường/ anh hùng NPC, nhưng không thể trao đổi độ thức tỉnh / bonus khi cường hóa thất bại của Vũ khí chuyên dụng.

Comment