[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 3 (Đợt 2)_bổ sung 15:07 ngày 23/3

Xin chào các nhà chinh phạt 
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid 

Bổ sung thông tin về sự kiện Bảng điểm danh người chơi lại vào 15:07 ngày 23/3

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 3 đợt 2. 

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới! 

─────────────────────── 

▶ Sự kiện điểm danh người chơi lại! Kỷ niệm Kiến quốc Orvel!

– Thời gian cấp bảng điểm danh: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 20/4 (Thứ 3)
– Đối tượng áp dụng: tài khoản không đăng nhập game trên 30 ngày
– Ngày hết hạn Bảng điểm danh: 23:59 ngày 11/5 (Thứ 3)

[Thông tin chi tiết quà thưởng]
– Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám (4 tùy chọn):
Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
– Thẻ chọn trang bị/vũ khí/bảo vật chuyên dụng:
có thể chọn và nhận được 1 trong số bảo vật chuyên dụng hoặc trang bị chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)

※ CHÚ Ý
– Bảng điểm danh sẽ được áp dụng cho các tài khoản không đăng nhập trên 30 ngày trong thời gian sự kiện. Đồng thời được áp dụng chung với ‘Bảng điểm danh cho người chơi quay lại (7 ngày).
– Bảng điểm danh sẽ không được áp dụng cho các tài khoản quay trở lại game trước ngày 23/3 (Thứ 3).
– Bảng điểm danh sẽ được duy trì trong vòng 29 ngày kể từ ngày mở bảng điểm danh nhận quà thưởng ngày 1, và được cấp quà thưởng khi điểm danh hàng ngày.
– Trường hợp quá hạn Bảng điểm danh (~ 23:59 ngày 11/5 (Thứ 3)) hoặc quá hạn duy trì Bảng điểm danh (29 ngày) thì Bảng điểm danh sẽ biến mất.
– Quà thưởng không nhận được do Bảng điểm danh hết hạn sẽ không thể cấp riêng hoặc khôi phục lại.
– Bảng điểm danh 28 ngày sẽ được áp dụng khi Bảng điểm danh đặc biệt này hết hạn hoặc người chơi nhận hết tất cả quà thưởng của Bảng điểm danh.


▌Sự kiện hoàn Stamina! 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)  
– Nội dung: tiêu thụ và nhận hoàn lại lượng stamina đúng bằng lượng đã sử dụng! 
 
▶ Cách tham gia sự kiện 
1) Tiêu thụ 500 stamina mỗi ngày và nhận hoàn lại đúng lượng đã sử dụng. (nạp trực tiếp vào cột stamina) 
2) Tăng 1 ‘Điểm tích lũy’ bằng đúng số lần nhận hoàn stamina.  
3) Nhấn vào nút [Nhận thưởng] khi đạt đủ <5 điểm/ 7 điểm tích lũy> và nhận quà thưởng tương ứng tại hòm thư.  
 
▶ Thông tin quà thưởng 

※ CHÚ Ý 
– Điểm stamina đã sử dụng hôm nay sẽ tăng mỗi khi dùng stamina. (tỉ lệ 1:1)  
– Đối với trường hợp trận viễn chinh, chỉ áp dụng tính lượng stamia đã được tiêu thụ khi dừng trận đấu và khi kiểm tra kết quả cuối cùng của trận viễn chinh.  
– ‘Điểm stamina đã sử dụng hôm nay’ sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày.  
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy sẽ được gửi vào hòm thư và chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.  
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy trong hòm thư có thể được nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát thưởng.  
– Quà thưởng chưa nhận cho đến thời điểm trước khi được đặt lại hoặc trước khi sự kiện kết thúc sẽ không được cấp riêng biệt. Đồng thời hòm thư quá hạn nhận cũng sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.  

 
▌Việc hôm nay chớ để ngày mai! 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 24/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3) 
– Nội dung: Sử dụng điểm nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để trao đổi quà thưởng! 
 
▶ Cách tham gia 
1) Hoàn thành [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ] nhận điểm sự kiện! 
2) Sử dụng điểm trên để đổi lấy các quà thưởng giá trị! 
 
▶ Các loại nhiệm vụ hàng ngày 
Anh hùng ghé thăm / Cuộc phiêu lưu không có hồi kết / Tìm ra kẻ mạnh nhất! / Hàng tiếp tế rất quan trọng! / Tăng trưởng đều đặn! / Một dấu hiệu của tình bạn 
Thách thức mới / Thách thức lớn lao / Phần thưởng vàng của ngày hôm nay / Phần thưởng stamina đầu tiên của ngày hôm nay! / Thợ săn rồng xuất sắc nhất trong ngày 
Ngày may mắn / Stamina tràn đầy! / Ùng ục… Òng ọc… 
 
▶ Thông tin quà thưởng 

※ CHÚ Ý 
– Tích lũy 1 điểm mỗi khi đạt được [Nhiệm vụ hàng ngày]. (Tối đa 14 điểm mỗi ngày) 
– Không áp dụng điểm tích lũy với nội dung nhiệm vụ [Hoàn thành 7 lần Nhiệm vụ hàng ngày (Độ đạt được)]. 
– Điểm đang sở hữu sẽ không bị đặt lại vào ngày kế tiếp.  
– Quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc biến mất do hòm thư quá hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.  

 
▌Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày! 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 24/3 (Thứ 4) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3)  
– Nội dung: Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]! 
※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần. 
 
 Tăng lượng nhận xu Raid! 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3)  
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật! 
※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh. 

 
 Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Galgoria 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3) 
–Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid! 
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh. 
 
▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Siegfried 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3) 
– Nội dung: tăng lượng rơi tinh thể có thể nhận được khi hoàn thành Raid Siegfried! 
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh. 
 
▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc Ma thuật! – Raid Ascalon 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3) 
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Ascalon! 
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh 
 
▌Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật! 

▶ Thông tin sự kiện 
– Thời gian: sau bảo trì ngày 23/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3) 
– Nội dung: giảm 30% lượng tiêu thụ stamina các Raid Ascalon/Galgoria/Siegfried. 
※ Không áp dụng đối với Trận viễn chinh. 
────────────────────────────── 
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 3 đợt 2. 
Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧ 
 
Xin cảm ơn 
GM Artemia 

Comment