[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 4 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 4 đợt 2.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────

▌Sự kiện tiêu hao vàng

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 13/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)
– Nội dung: Tiêu thụ vàng mỗi ngày và nhận ngay quà thưởng!

▶ Nội dung sự kiện
1) Tiêu thụ lượng vàng nhất định mỗi ngày để nhận điểm vàng và thu lấy quà thưởng
2) Tăng 1 điểm nhiệm vụ khi nhận phần thưởng Điểm vàng ở mức quy định
3) Khi hoàn thành <15 điểm / 30 điểm> nhiệm vụ sẽ có thể nhận được <1 Điểm đặc tính siêu việt (5TP) / 1,000 Mảnh ghép linh hồn lạ lẫm>!

▶ Thông tin quà thưởng

※ Rương Ether cao cấp: Khi mở hộp, bạn sẽ nhận được 20 ‘Ether tỏa sáng’, 10 ‘Ether hoa lệ’.

※ Chú ý sự kiện
– Tăng 1 điểm vàng mỗi khi tiêu thụ 10,000 vàng.
– Mỗi ngày có thể cộng dồn tối đa 1,000 điểm vàng và sẽ có thể tiến hành lại sau khi được đặt lại vào 00:00 giờ hàng ngày.
– Tăng 1 điểm nhiệm vụ khi nhận phần thưởng Điểm vàng ở mức quy định. (mỗi ngày tói đa 3 điểm)
– Quà thưởng điểm nhiệm vụ chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư và có thể nhận trong 7 ngày kể từ ngày phát thưởng.
– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi đặt lại hoặc trước khi thời gian sự kiện kết thúc sẽ không được cấp riêng biệt. Đồng thời phần thưởng đã biến mất do hết hạn trong Hòm thư (7 ngày) sẽ không thể khôi phục.

───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 4 đợt 2.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment