[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 4 (Đợt 4)_bổ sung 14:13:24 ngày 25/6

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Thay đổi một số thời gian kết thúc sự kiện do lịch trình bảo trì chuyển sang ngày 15/3 (Thứ 5). 15:00 ngày 04/05 (Thứ 3)

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 4 đợt 4.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────
▌Quà đặc biệt của Shamilla!

Thông tin sự kiện
– Thời gian cấp vào hòm thư:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ 10:00 ngày 11/5 (Thứ 3)
– Nội dung:
Cấp ngay anh hùng Shamilla khác xưa! Kiểm tra ngay hòm thư trong thời gian sự kiện nhé! (cấp 1 lần)
– Quà thưởng:
1 Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Shamilla)
※ Trường hợp đã sở hữu anh hùng Shamilla sẽ được nhận bù các quà thưởng bên dưới.

▌Sự kiện tiệc Quán trọ anh hùng

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 giờ ngày 28/4 (Thứ 4) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: Hoàn thành các nhiệm vụ được đặt trước hàng ngày và trò chuyện với các anh hùng để nhận quà thưởng!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện

– Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, nhấn vào nút bong bóng [Trò chuyện] để tiến hành cuộc trò chuyện với các anh hùng.
– Có thể tiến hành nhiệm vụ ‘Gửi điểm tình bạn’ thông qua nút [Bạn bè] > [Gửi điểm qua lại].
– Hoàn thành nhiệm vụ và hoàn tất cuộc trò chuyện với tất cả anh hùng ‘Juno, Nicky, Gladi’ sẽ cộng dồn được [1 Điểm dự tiệc].
– Cộng dồn được đủ [8 Điểm dự tiệc] sẽ có thể nhận được quà thưởng cuối cùng.

▶ Thông tin quà thưởng

※ Chú ý
– Nhiệm vụ sẽ được làm mới lại lúc 00 giờ hàng ngày.
– Sau khi hoàn tất cộng dồn đủ [8 điểm dự tiệc] sẽ có thể nhận được quà thưởng cuối cùng 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư. Trường hợp không nhận quà thưởng trước thời gian sự kiện kết thúc hoặc hòm thư hết hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.

▌Trường sĩ quan anh hùng 2021

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: 00:00 giờ ngày 28/4 (Thứ 4) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: thực hiện bài tập mỗi ngày trong vòng 7 ngày và nhận quà thưởng theo ngày / quà thưởng hoàn thành toàn bộ bài tập.

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện

▶ Thông tin quà thưởng sự kiện

※ Chú ý
– Nhiệm vụ được làm mới lại vào lúc 00:00 giờ mỗi ngày.
– Tất cả quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư và có thể nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư. Trường hợp không nhận quà thưởng trước thòi gian sự kiện kết thúc hoặc hòm thư hết hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.

Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: giảm 30% lượng tiêu thụ stamina các Raid Ascalon/Galgoria/Siegfried.
※ Không áp dụng đối với Trận viễn chinh.

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Galgoria

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Siegfried

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung: tăng lượng rơi tinh thể có thể nhận được khi hoàn thành Raid Siegfried!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc Ma thuật! – Raid Ascalon

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 13/5 (Thứ 5)
– Nội dung :Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Ascalon!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 3/5 (Thứ 2)
Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành các trận đấu rồng thường!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Giảm giá phí luyện lại trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 3/5 (Thứ 2)
Nội dung : Giảm giá 50% ruby khi tiến hành luyện lại trang bị! 
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌Giảm chi phí cường hóa tùy chọn!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 giờ ngày 4/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 10/5 (Thứ 2)
– Nội dung: Giảm50% lượng vàng & bột phép thuật cần để cường hóa tùy chọn trang bị!

Giảm giá thức tỉnh trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 giờ ngày 4/5 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 10/5 (Thứ 2)
Nội dung : Áp dụng giảm 50% lượng vàng tiêu thụ vào việc Thức tỉnh trang!

───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 4 đợt 4.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia

“[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 4 (Đợt 4)_bổ sung 14:13:24 ngày 25/6”에 관한 2개의 댓글