[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 3 (Đợt 1)_Cập nhật 12:05 ngày 09/03

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 3 đợt 1.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!
───────────────────────

▌Sự kiện tiêu thụ Ruby

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Nội dung: nhận quà thưởng đặc biệt tùy theo tượng tiêu thụ ruby!

▶ Thông tin quà thưởng

– Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên một trong số đá linh hồn của 7 lớp.
– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng/ Bảo vật chuyên dụng/ Vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng 2 sao (Lucikiel): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng 2 sao của anh hùng. (~ có thể chọn đến anh hùng Lucikiel / không áp dụng cho anh hùng mới, Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Chú ý sự kiện
– Khi nhấn vào nút [Nhận] thì quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư. Trong thời gian sự kiện có thể nhận được 1 lần mỗi loại quà thưởng.
– Tất cả hòm thư có thời hạn nhận là 7 ngày kể từ ngày gửi. – Khi sự kiện kết thúc, các phần thưởng chưa nhận hoặc hòm thư quá hạn nhận (7 ngày) sẽ không thể cấp lại hay khôi phục.

▌Sự kiện điểm danh của Estelle! Kỷ niệm kiến quốc Orvel!

– Thời gian tiến hành bảng điểm danh: sau bảo trì ngày 9/3/2021 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 6/4 (Thứ 3)
– Thời gian hết hạn bảng điểm danh: trước bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3)

▶ Thông tin cấp quà thưởng sự kiện
1) [Sự kiện điểm danh của Estelle! Kỷ niệm kiến quốc Orvel!] sẽ được áp dụng khi đăng nhập vào game sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3).
2) Đăng nhập vào game và nhận quà thưởng điểm danh hằng ngày trong thời gian sự kiện!

▶ Thông tin quà thưởng
[Quà thưởng đợt 1]
– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 5 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 5 sao. (~ có thể chọn đến Shakmeh / không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC, anh hùng mới)
– Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100: có thể chọn nhận anh hùng mong muốn ở trạng thái T5 cấp 100. (~ có thể chọn đến Shakmeh / không bao gồm anh hùng nhận miễn phí, anh hùng mới, anh hùng NPC)
[Quà thưởng đợt 2]
– Thẻ chọn trang phục và phụ kiện tương ứng sẽ bao gồm các tác phẩm đạt giải xuất sắc tronng [Cuộc thi vẽ toàn cầu Pixiv 2020]. Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại Ghi chú cập nhật ngày 9/3 (Thứ 3).

※ CHÚ Ý
– Chỉ cần đăng nhập 1 lần trong thời gian áp dụng Bảng điểm danh, nhà chinh phạt có thể nhận được quà thưởng Bảng điểm danh đến trước bảo trì ngày 24/7 (Thứ 3).
– Sau khi mở Bảng điểm danh, có thể nhận được quà thưởng từng ngày khi đăng nhập vào game trong vòng 14 ngày.
– Bảng điểm danh sẽ tự động biến mất vào lần bảo trì ngày 27/4 (Thứ 3). Nhà chinh phạt vui lòng đăng nhập và nhận quà thưởng trước ngày hết hạn.
– Quà thưởng chưa nhận được trước khi Bảng điểm danh hết hạn sẽ không được cấp hoặc khôi phục lại.


▌Sự kiện Marathon Kỷ niệm Kiến quốc Orvel!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4(Thứ 3)
– Nội dung: tiêu thụ stamina và hoàn thành số lượng cự ly qui định để nhận lấy quà thưởng ở mỗi mốc Điểm cự ly mỗi ngày!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
– [Điểm cự ly mỗi ngày] sẽ tăng lên tương ứng với lượng stamina tiêu thụ để tiến hành các trận đấu. (Tỉ lệ 1:1)
– Nhấn vào hình quà thưởng khi hoàn thành các mục tiêu cự ly để có thể nhận được quà thưởng sự kiện.
– [Cự ly tích lũy] sẽ tăng tương ứng với lượng cự ly đã chạy hàng ngày.
– Nhấn vào hình quà thưởng khi hoàn thành Cự ly tích lũy để nhận quà thưởng sự kiện tương ứng.

▶ Thông tin quà thưởng

※ CHÚ Ý
– Chỉ có thể cộng dồn lượng cự ly đạt được ở mỗi mốc Cự ly hàng ngày. Điểm cự ly hàng ngày sẽ được đặt lại vào ngày hôm sau.
– Cự ly tích lũy sẽ tăng tương ứng với lượng cự ly đạt được sau khi nhận quà thưởng sự kiện ở các mốc trong  Điểm cự ly hàng ngày.
– Trước khi đặt lại hoặc trước khi sự kiện kết thúc, phần thưởng chưa nhận sẽ không được cấp riêng biệt; đồng thời phần thưởng đã biến mất do hết hạn trong hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện Liên minh may mắn! Part 1 & Part 2

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
– Nội dung: tiến hành nội dung PvP mới và nhận ngay quà thưởng sự kiện!

▶ Thông tin nhiệm vụ và quà thưởng sự kiện

– [Nhiệm vụ hàng ngày 1, 2] : có thể nhận được quà thưởng 1 lần/ ngày khi nhấn vào nút [Nhận thưởng] sau khi hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời được đặt lại vào 0 giờ ngày hôm sau.
– [Nhiệm vụ giới hạn] : có thể nhận được quà thưởng 1 lần/ phần khi nhấn vào nút [Nhận thưởng] sau khi đạt đủ lượt tích lũy.
※ Sự kiện trên được chia thành [Phần 1/ Phần 2], mỗi phần được tiến hành trong vòng 2 tuần.

[Thời gian tiến hành mỗi phần]

[Quà thưởng sự kiện mỗi phần]

※ CHÚ Ý
– Khi sử dụng ‘Vé chuyển dịch thức tỉnh bảo vật chuyên dụng’, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho bảo vật chuyên dụng 0~4 sao khác. (~ có thể chọn đến Shakmeh)
– Khi sử dụng ‘Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí chuyên dụng’, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho vũ khí chuyên dụng 0~4 sao khác. (~ có thể chọn đến Shakmeh / chỉ có thể chuyển dịch Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC với anh hùng NPC)
– Tất cả các quà thưởng sẽ được phát vào hòm thư, quà thưởng [Nhiệm vụ giới hạn] chỉ có thể được nhận 1 lần mỗi Phần trong thời gian sự kiện của phần đó.
– Quà thưởng bị đặt lại do không nhấn nút [Nhận thưởng] trong thời gian sự kiện Hàng ngày/ Phần sẽ không được cấp hoặc phục hồi lại.
– Quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc biến mất do hết hạn Hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.


▌Giảm giá phòng thanh tẩy!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 23/3 (Thứ 3)
– Nội dung: Áp dụng giảm 50% vàng tiêu thụ tại phòng thanh tẩy!

Nhân đôi độ thân hữu!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 giờ ngày 10/3 (Thứ 4) ~ 23:59 ngày 23/3 (Thứ 3)
– Nội dung: Bạn có thể gửi điểm tình bạn gấp 2 lần với anh hùng tại Quán trọ anh hùng!

※ Sự kiện không áp dụng làm tăng độ thân hữu anh hùng hiện đang có.

▌Sự kiện tổ hợp Buff ưa thích!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 23/3 (Thứ 3)
– Nội dung: áp dụng các hiệu ứng buff yêu thích để đón ngày lễ Kỷ niệm Kiến quốc Orvel!

▶ Thông tin buff

───────────────────────
Sự kiện diễn đàn

Nhân dịp Kỷ niệm kiến quốc Orvel, chúng tôi còn đang tiến hành rất nhiều sự kiện trên trang Diễn đàn. Các nhà chinh phạt vui lòng tham khảo thông tin chi tiết bên dưới nhé!!

▶ Siêu việt 5 Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel! (Xem ngay)
 – Thời gian:
~ 14:59 ngày 31/3 (Thứ 4)

▶ KRO Cùng vui Kỷ niệm ngày Kiến quốc Orvel (Xem ngay)
 – Thời gian: 5/3 (Thứ 6) ~

▶ 3 Lễ hội Community kỉ niệm Kiến quốc Orvel!(Xem ngay)
 – Thời gian: ~ 21/3 (Chủ nhật)

Ngục tối đặc biệt – Ngày kỷ niệm kiến quốc Orvel (Xem ngay)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)

Vé may mắn Kỷ niệm mở Liên minh may mắn (Xem ngay)
– Thời gian: sau bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/4 (Thứ 3)
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 3 đợt 1.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn GM Artemia

Comment