[Sự kiện] Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Shakmeh

Xin chào các nhà chinh phạt,
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Mở cửa ngục tối câu chuyện về Shakmeh – với nỗi ám ảnh hướng về Thần vương Cain cũng là người anh của mình – đã chọn lựa bóng đen dị hình.

Cùng theo dõi câu chuyện dưới góc nhìn của Shakmeh và thu ngay anh hùng mới Shakmeh về với đội nhé!

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để biết thêm chi tiết.
────────────────────────

■ Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Shakmeh

[Nội dung sự kiện]
– Thời gian: sau bảo trì ngày 16/2 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 9/3 (Thứ 3)
– Nội dung: theo dõi nội dung câu chuyện về Shakmeh và nhận về anh hùng Shakmeh miễn phí. Sử dụng vậy phẩm sự kiện nhận được sau khi hoàn tất ngục tốc và tặng cho Shakmeh để nhận thêm nhiều phần quà khác.

[Cách tham gia]
01. Tiến vào [Ngục tối anh hùng đặc biệt – Episode: Shakmeh]

– Có thể tiến vào ngục tối [Ngục tối anh hùng đặc biệt] > [Episode: Shakmeh] thông qua NPC Shakmeh tại vị trí Trung tâm Orvel.
– Ngục tối [Episode: Shakmeh] được cấu tạo bao gồm 5 loại [Ngục tối câu chuyện].

02.Thông tin về [Ngục tối câu chuyện]

– Tại [Ngục tối câu chuyện] cần phải có ‘Vé vào cửa Sự kiện’ mới có thể tiến vào ngục tối.
– Người chơi sẽ được cấp 5 ‘Vé vào cửa sự kiện’ khi mở cửa sự kiện và mỗi ngày vào lúc 00:00 sẽ được cấp thêm 1 vé.
※ Khi sở hữu quá 5 ‘Vé vào cửa sự kiện’ sẽ không thể được cộng thêm.
– Hoàn thành trận đấu trước thì mới có thể tiến hành trận đấu tiếp theo.
– Trận đấu sẽ được tiến hành ở [Story Mode] khi tiến vào mỗi [Ngục tối câu chuyện] lần đầu tiên.
:: Sau khi đã hoàn tất [Easy Mode], có thể tiến hành lặp lại các trận đấu mà không có phần dẫn truyện.
– Có thể theo dõi nội dung câu chuyện mà không cần tốn Vé vào cửa sự kiện khi tiến hành cài đặt độ khó là [Story Mode]. (không thể nhận quà thưởng lặp lại)
– Có thể nhận được các quà thưởng bên dưới nếu hoàn tất [Ngục tối câu chuyện].

[Quà thưởng hoàn tất Ngục tối câu chuyện]

※ Chỉ có thể nhận 1 lần Quà thưởng hoàn thành lần đầu tiên/
※ Nhận anh hùng ‘Shakmeh’ ở trạng thái 5 sao Level 50.

03. Thông tin mục [Tặng quà]

– Tặng vật phẩm ‘Mảnh Mặt trăng máu’ nhận được sau khi hoàn thành ngục tối cho anh hùng ‘Shakmeh’ để có thể nhận được quà thưởng theo từng bậc.

[Quà thưởng mục Quà tặng]

※ Thông tin quà thưởng
– Quà thưởng Mốc 1/ Mốc 2: có thể chọn và nhận 1 trong số Bảo vật chuyên dụng hoặc Vũ khí chuyên dụng của Shakmeh.
– Quà thưởng Mốc 5 ~ Mốc 6: có thể chọn và nhận 1 trong số Bảo vật chuyên dụng hoặc Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Quà thưởng cuối cùng Mốc 7: có thể nhận quà thưởng lặp lại nhiều lần.

────────────────────────

Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt.
Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn.
GM Team

Comment