[กิจกรรม]แนะนำกิจกรรมของเดือน ก.ย. (ครั้งที่ 2)

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก
ขอแนะนำกิจกรรมของเดือน ก.ย. ครั้งที่ 2 ครับ
กรุณาเช็ครายละเอียดดังต่อไปนี้
───────────────────────
▌ห้องของ Ophelia
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
▶ แนะนำกิจกรรม
ระยะเวลา :
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
เนื้อหา : ไปหา Ophelia ที่อยู่ใจกลาง Orvel แล้วสร้างไอเทมหลากหลาย

▶ วิธีการรับเหรียญฟักทอง
เมื่อใช้พลังงาน, จะได้รับ [เหรียญฟักทอง] (อัตราส่วน 1:1)
สามารถได้รับ[เหรียญฟักทอง]สูงสุดวันละ 30,000 เหรียญ, และสามารถสะสมถึง 100,000(สูงสุด) เหรียญได้


▶ สำนักงานแลกเปลี่ยนของแม่มด

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– สามารถ ‘จั่วการ์ด 1 ครั้ง’โดยใช้ [เหรียญฟักทอง] 500 แต้มที่ได้รับ
– ดำเนินการ ‘จั่วการ์ด’จะได้ไอเทมทั่วไป และวัตถุดิบ 6 ชนิดที่สามารถสร้างไอเทมจาก [หม้อลึกลับของแม่มด]
※โอกาสสุ่มไอเทมของแต่ละไอเทมจะแตกต่างกัน

[วัตถุดิบที่สามารถสร้างไอเทมในหม้อลึกลับของแม่มด]
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

※ สามารถใช้ไอเทมที่ได้จากกิจกรรมครั้งที่แล้ว
– ไอเทมที่ไม่ใช้ภายในระยะเวลากิจกรรม จะถูกลบทั้งหมด


▶  หม้อลึกลับของแม่มด
– สามารถสร้างไอเทมจาก [หม้อลึกลับของแม่มด] โดยใช้วัตถุดิบที่กำหนดไว้

– รายการไอเทมที่ สามารถสร้างได้นั้น จะเพิ่มหลังปิดปรับปรุงวันที่ 28 ก.ย., หลังปิดปรับปรุงวันที่ 12 ต.ค.


※ กล่องอุปกรณ์ (Galgoria / Siegfried / Ascalon) พรีเมี่ยมที่ยังไม่ประเมิน : กล่องที่สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทในสถานะยังไม่ประเมินได้เมื่อใช้งาน โดยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทที่หวนคืน
※ ม้วนหนังสือมนตราพิษระดับตำนาน (โจมตี) : เมื่อร่ายมนตราจะได้ ออพชั่น ‘พลังโจมตี’ (ไม่รวมอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท)
※ ตั๋วเลือกอาวุธ/สมบัติเฉพาะ : สามารถเลือกอาวุธเฉพาะ หรือสมบัติเฉพาะของวีรบุรุษ 1 อัน (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC)
※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรม : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับวัตถุโบราณกิจกรรมได้ 1 ชิ้น
※ ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (สกิลเสริม 1) : สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่าง (สามารถเลือกสกิลเสริมที่ต้องการได้ 1 อย่าง)
※ ตั๋วเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ /สมบัติเฉพาะ: เมื่อใช้ จะสามารถแลกเปลี่ยนระดับวิวัฒนาการของอาวุธเฉพาะ /สมบัติเฉพาะ 4 ดาว, 5 ดาว กับอาวุธเฉพาะ /สมบัติเฉพาะอื่นได้. (~Isaiah/สำหรับอาวุธเฉพาะ NPC จะสามารถแลกเปลี่ยนระดับวิวัฒนาการได้กับอาวุธเฉพาะ NPC ด้วยกันเท่านั้น)
※ ตั๋วเปลี่ยนแปลงอาวุธแห่งวิญญาณ :
– เมื่อใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ที่มีค่าพัฒนาสูงมาเป็นอุปกรณ์ที่มีค่าต่ำกว่า หรืออาวุธเฉพาะที่ไม่ปลดปล่อยได้
– เมื่อใช้จะสามารถแลกเปลี่ยน [ค่าพัฒนาของอาวุธแห่งวิญญาณ, ค่าอัพเกรดอีเทอร์, ค่าอีเทอร์ที่ถูกเติม (รวมค่าที่ถูกเติมเกินกว่ากำหนด) และเปอร์เซ็นต์แบ่งค่าพลังใหม่] กับอาวุธแห่งวิญญาณหรืออาวุธเฉพาะอื่น ๆ ได้
– ไม่แยกอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษธรรมดา/วีรบุรุษ NPC แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนดาว /โบนัสล้มเหลวของอาวุธเฉพาะ

▌กิจกรรมพิชิตมังกร!

▶ 
แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 28 ก.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 12 ต.ค.

– เนื้อหา : ทำภารกิจโดยพิชิตเรดมังกร! แล้วรับรางวัลและรางวัลสุดท้าย

▶  แนะนำภารกิจกิจกรรม
– ทำ[ภารกิจที่ 1 /ภารกิจที่ 2]แล้ว รับรางวัล(รวมโหมดปกติ/ยาก)
※ จะไม่รวมมังกรไฟ/น้ำแข็ง/ผิษ/ดำใน [เรดเทพเจ้าลงทัณฑ์]
– เมื่อทำ[ภารกิจที่ 1 /ภารกิจที่ 2]จะเพิ่มคะแนนของ [ภารกิจที่ 3] (สูงสุดวันละ 2 คะแนน)
– เมื่อคะแนนของ [ภารกิจที่ 3] ถึง 14 คะแนน สามารถรับรางวัลสุดท้ายได้

▶ แนะนำรางวัล
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (สกิลเสริม 1) : สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่างโดยเลือกสกิลเสริม/เซ็ต/คลาส/ชนิด(ไม่สามารถเลิอกออพชั่นเสิรม)

※ หมายเหตุกิจกรรม
– รางวัลของ[ภารกิจที่ 1 /ภารกิจที่ 2]จะสามารถรับได้เพียงวันละ 1 ครั้งเท่านั้น และจะรีเซ็ต 00: 00 น. ของทุกวัน
– รางวัลของ[ภารกิจที่ 3]จะสามารถรับได้เพียง 1 ครั้งเท่าในช่วงเวลากิจรรม
– รางวัลทุกชนิดจะส่งไปทางกล่องจดหมาย และรางวัลที่ไม่ได้รับก่อนการสิ้นสุดกิจกรรม หรือหายไปเนื่องจากเกินระยะเวลารับรางวัลของกล่องจดหมาย(7 วัน) จะไม่สามารถกู้คืนหรือ จะรับรางวัลต่างหากได้


▌กิจกรรมรับคืนสเตมิน่า!

▶แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 28 ก.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 12 ต.ค.
– เนื้อหา :ให้ใช้สเตมิน่าทุกๆวัน แล้วรับคืนสเตมิน่าและรับรางวัล

▶ วิธิการเข้าร่วมกิจกรรม
1) ใช้ 500 สเตมิน่าต่อวัน แล้วรับสเตมิน่าคืน (จะชาร์จสเตมิน่าทันที)
2) ทุกครั้งที่รับสเตมิน่าคืนจะได้ 1 คะแนน
3) เมื่อได้สะสมคะแนน 5/7 คะแนน จะได้รับ รางวัลทางจดหมายโดยกด [รัยรางวัล]


▶ แนะนำรางวัล
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

※ หมายเหตุกิจกรรม
– เมื่อใช้สเตมิน่า จะได้รับคะแนน ‘สเตมิน่าที่ใช้วันนี้’ (อัตรา 1:1)
– จะนับจำนวนสเตมิน่าที่ใช้ในการส่งประลอง เมื่อการส่งประลองเสร็จสิ้น
– จำนวนสเตมิน่าที่ใช้ จะรีเซ็ต 00:00 น.ของทุกวัน
– เมื่อกดรับรางวัล [สเตมิน่าที่ใช้วันนี้] จะได้สเตมิน่าทันที (ไม่ได้มอบทางจดหมาย)
– รางวัลคะแนนสะสมนั้น จะส่งไปทางจดหมาย และสามารถรับ 1 ครั้งต่อระยะเวลากิจกรรม
– สามารถรับ ‘รางวัลคะแนนสะสม’ ภายใน 7 วันหลังจากที่ส่งจดหมาย
– รางวัลที่ไม่ได้กดรับ หรือสูญเสียเนื่องจากหมดระยะเวลาของจดหมายนั้น ไม่สามาถกู้คืนหรือมอบใหม่ได้


▌กิจกรรมบิงโกในวันฮาโลวีน


▶ แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 28 ก.ย. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 12 ต.ค.
– เนื้อหา : เคลียร์บิงโกด้วยการใช้กุญแจที่ได้จากการใช้พลังงาน

▶ แนะนำภารกิจกิจกรรม
1) เมื่อใช้สเตมิน่า 20 จะได้รับกุญแจฟักทอง 1 อัน (จำกัด 25 อันต่อ 1 วัน)
2) เมื่อกดปุ่มเปิด 1 ครั้งและเปิด 10 ครั้ง จะได้รับตัวเลขของการะดานบิงโกแบบสุ่ม
※ หากกดปุ่ม [เปิด 10 ครั้ง] แล้ว เคลียร์ 5 แถวก่อนที่จะใช้กุญแจฟักทอง 10 อัน จะใช้กุญแจฟักทองต่อตามจำนวนที่ยังเหลือ
3)เมื่อเคลียร์ 1, 3, 5 แถวสามารถรับรางวัลเคลียร์
4)เมื่อรับรางวัลเคลียร์ทั้งหมด กระดานบิงโกจะถูกรีเซ็ต (สามารถรับรางวัลเคลียร์อีกครั้งได้)
5) ทุกครั้งที่กระดานบิงโกถูกรีเซ็ตและเริ่มใหม่ จะได้รับคะแนนของ [รางวัลการรีเซ็ตกระดานบิงโก] 1 แต้ม สามารถสะสมเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมได้

▶ แนะนำรางวัล
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
※ หินวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ/ หินวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะ : สามารถใช้วิวัฒนาการอาวุธ/สมบัติเฉพาะได้ ได้ เมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการวิวัฒนาการอาวุธ/สมบัติเฉพาะ โอกาสสำเร็จจะเท่ากับอาวุธ/สมบัติเฉพาะ 0 ดาว(ไม่สามารถใช้วิวัฒนาการอาวุธเฉพาะของ NPC)
※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ/ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ(1 ดาว),ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ : จะได้อาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ 1ชิ้นโดยเลือก (ไม่รวมของวีรบุรุษ NPC)


※ หมายเหตุกิจกรรม
– หากกดปุ่ม [เปิด 10 ครั้ง] แล้ว เคลียร์ 5 แถวก่อนที่จะใช้กุญแจฟักทอง 10 อัน จะใช้กุญแจฟักทองต่อตามจำนวนที่ยังเหลือ
– รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งไปทางจดหมาย และสามารถรับ[รางวัลการรีเซ็ตกระดานบิงโก]เพียง 1 ครั้งต่อระยะเวลากิจกรรม
– รางวัลที่ไม่กดรับภายในระยะเวลา หรือไม่ได้รับเนื่องจากหมดอายุของจดหมาย(7 วัน)นั้น ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่ได้

▌กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 2 (สัปดาห์ที่ 2~3)

▶แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา :
(สัปดาห์ที่ 2) : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 28 ก.ย. ~ 23:59 น. วันที่ 4 ต.ค.
(สัปดาห์ที่ 3) : 23:59 น.วันที่ 5 ต.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 11 ต.ค.
– เนื้อหา : ทำภารกิจ และสนทนากับวีรบุรุษทุกๆ วันแล้วรับรางวัล


▶ 
แนะนำภารกิจกิจกรรม
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
– เมื่อทำภารกิจด้านล่างสำเร็จแล้ว จะสามารถ [เริ่มต้นบทสนทนา] กับเหล่าวีรบุรุษได้!
– เมื่อสนทนากับ Juno, Nicky, Gladi ทุกคนแล้ว จะได้รับ [คะแนนปาร์ตี้] +1 คะแนน!
– เมื่อสะสม [คะแนนปาร์ตี้] ครบ 7 คะแนน จะได้รับรางวัลสูงสุด!

▶ แนะนำรางวัลกิจกรรม
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

※ หมายเหตุกิจกรรม
– ภารกิจจะถูกรีเซ็ตใน 00:00 น.ของ ทุกๆ วัน
– รางวัลสุดท้ายสามารถรับเพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา เมื่อ[คะแนนปาร์ตี้ถึง 7 คะแนน]
– รางวัลทุกชนิดจะส่งไปทางจดหมายและรางวัลที่ไม่กดรับจนถูกรีเซ็ตหรือสูญหายไปเนื่องจากหมดระยะเวลาจดหมายนั้น ไม่สามารถมอบใหม่หรือกู้คืนได้

▌กิจกรรมท้าทายเรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ 3

แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 28(อ) ก.ย. ~ 23:59 น.วันที่ 5(อ) ต.ค.
– เนื้อหา : ให้พัฒนา Yanne เป็นเวลา 7 วันและรับรางวัลของแต่ละวัน/รางวัลสำเร็จ

▶  แนะนำภารกิจกิจกรรม
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
▶ แนะนำรางวัล
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

※ ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท (สกิลเสริม 1) : สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่างโดยเลือกสกิลเสริม/เซ็ต/คลาส/ชนิด(ไม่สามารถเลิอกออพชั่นเสิรม)

※ แนะนำเพิ่มเติม

– จะรีเซ็ตภารกิจกิจกรรม 00:00 น. ของทุกวัน และสามารถเล่นใหม่ได้
– รางวัลทุกชนิดจะส่งไปทางจดหมาย และสามารถรับเพียง 1 ครั้งภายในระยะเวลา
– รางวัลที่ไม่กดรับภายในระยะเวลาหรือหมดระยะเวลาจดหมาย(7 วัน)นั้น ไม่สามารถกู้คืนหรือมอบใหม่ได้

▌ห้องชำระล้างลดราคา 50% !

▶ รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. วันที่ 30 ก.ย. ~ 23:59 น.วันที่ 1 ต.ค.
– เนื้อหา: ทองที่ใช้ในการ วิวัฒนาการและ จุติ 50% ในห้องชำระล้างลดราคา

▌กิจกรรมลดราคาบัฟสุดสัปดาห์!

▶ รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา :
1) 00:00 น. วันที่ 2 ต.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 3 ต.ค.
2) 00:00 น. วันที่ 9 ต.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 10 ต.ค.
– เนื้อหา : บัฟยอดนิยมจะทำงาน!ภายในระยะเวลา

▶แนะนำบัฟ 5 ชนิด
테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명


ริมใจกลางเบิร์นนิ่งไทม์!
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
▶แนะนำกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. 4 ต.ค. ~23:59 น. วันที่ 5 ต.ค.
– เนื้อหา : ลดการใช้สเตมิน่า 50 % ที่ใข้กับการต่อสู้ในริมใจกลางทั้งหมด


▌กิจกรรม ดรอบอุปกรณ์ในตำนานอีก!
텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
▶ รายละเอียดกิจกรรม
– ระยะเวลา : 00:00 น. 7 ต.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 8 ต.ค.
– เนื้อหา : เมื่อเคลียร์’เรดมังกร(เดี่ยว/มัลตี้)’และอาณาเขตเรด(เดี่ยว/มัลตี้)’’ จะดรอบอุปกรณ์ในตำนาน 1 อันอีก ภายในระยะเวลากิจกรรม
※ กิจกรรมนี้ไม่เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ได้จากการส่งไปประลอง
───────────────────────
การแนะนำกิจกรรมครั้งนี้ ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ

อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ
และขอให้ใช้เวลาอันแสนเพลิดเพลินกับ KING’s RAID นะครับ
ขอบคุณครับ

GM Roi

Comment