[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 1 (Đợt 1)

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 1 đợt 1.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

──────────────────────────────

▌Thưởng lượng rơi Vàng, EXP!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 5 tháng 1 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 19 tháng 1 (Thứ 3)
– Nội dung: nhận thêm 100% lượng rơi vàng, EXP ở các nội dung bên dưới!!

[Các nội dung áp dụng]

※ Có thể áp dụng trùng với hiệu ứng của vật phẩm ‘Bộ tăng vàng/Bộ tăng EXP’.
※ Hiệu ứng này sẽ không được áp dụng cho lượng vàng nhận được dưới dạng vật phẩm như Hộp vàng, Rương vàng.
※ Hiệu ứng này cũng sẽ không được áp dụng cho lượng EXP nhận được dưới dạng vật phẩm ‘Bình XP’.

▌Bùng cháy lên! Bên lề khu trung tâm

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 5 tháng 1 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 19 tháng 1 (Thứ 3)
– Nội dung: giảm 50% lượng stamina tiêu thụ các trận tại Bên lề Khu trung tâm!
────────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 1 đợt 1.
Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!!
(•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia