[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 12 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phạt

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 12 đợt 2.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

──────────────────────────────
▌Bức thư giáng sinh 2020

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian :
sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 31/12 (Thứ 5)
– Nội dung : Bức thư giáng sinh 2020! Mở bức thư tại trang sự kiện và nhận ngay quà thưởng tri ân!


▶ Quà tặng trong Bức thư giáng sinh 2020

※ Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn : Có thể chọn đến vũ khí chuyên dụng hoặc vũ khí linh hồn của Gremory bao gồm cả NPC. Những trang bị của anh hùng cập nhật sau thời điểm này sẽ không được bổ sung vào danh sách lựa chọn.

[Thông tin ‘Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn’]

– Khi sử dụng có thể tiến hành dịch chuyển vũ khí chuyên dụng chưa giải phóng hoặc chuyển dịch từ mức nâng cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn. (không thể chuyển theo hướng ngược lại)
– Khi tiến hành chuyển dịch vũ khí linh hồn, có thể đồng thời trao đổi [chỉ số nâng cấp/ chỉ số cường hóa Ether/ chỉ số Ether đã nạp (bao gồm cả chỉ số nạp vượt quá quy định)/ tỷ lệ phân bổ lại chỉ số năng lực].
– Có thể chuyển dịch không phân biệt anh hùng thường/ anh hùng NPC, nhưng không thể trao đổi độ thức tỉnh / bonus khi cường hóa thất bại của Vũ khí chuyên dụng.

※ Chú ý sự kiện
– Quà tặng Bức thư giáng sinh 2020 có thể nhận được trong thời gian từ [00:00 giờ ngày 25/12 (Thứ 6) ~ 23:59 ngày 31/12 (Thứ 5). (mỗi tài khoản 1 lần)
– Quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư. Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi sự kiện kết thúc hoặc hòm thư biến mất do hết hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc phục hồi.

▌Sự kiện tiệc tất niên

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian :
00:00 giờ ngày 22/12 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Nội dung : hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, chung vui tiệc Tất niên tại Orvel và nhận nhiều quà thưởng!

▶ Thông tin nhiệm vụ

– Có thể tiến hành trò chuyện với các anh hùng thông qua nút bong bóng [Trò chuyện] khi hoàn thành các nhiệm vụ.
– Có thể tiến hành nhiệm vụ ‘Gửi điểm tình bạn’ thông qua nút [Bạn bè] > [Tặng điểm qua lại].
– Khi hoàn tất trò chuyện với cả Kibera, Pansirone, Mitra sẽ được cộng [1 Điểm dự tiệc].
– Nhận được phần thưởng tổng khi tích lũy đủ [8 điểm dự tiệc].

▶  Thông tin quà thưởng

※ Chú ý
– Nhiệm vụ sẽ được đặt lại vào 00:00 giờ hàng ngày.
– Chỉ có thể nhận 1 lần phần thưởng Điểm dự tiệc khi tích lũy đủ [8 Điểm dự tiệc] trong thời gian diễn ra sự kiện.
-Phần thưởng chưa nhận sẽ không được cấp riêng biệt trước khi sự kiện kết thúc, đồng thời phần thưởng đã biến mất do hết hạn trong Hòm thư (7 ngày) sẽ không thể cấp lại hoặc khôi phục.

▌Sự kiện đón năm mới

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian :
00:00 giờ ngày 27/12 (Chủ nhật) ~ trước bảo trì ngày 5/1/2021 (Thứ 3)
– Nội dung: Tạm biệt 2020! Tiến hành [Triệu hồi vật phẩm đặc biệt (x1)] 1 lần mỗi ngày và đón năm mới 2021 cùng King’s Raid nhé!

▶ Thông tin quà thưởng

※ Chú ý sự kiện
– Mỗi ngày [Triệu hồi vật phẩm đặc biệt (x1)] 1 lần tại [Cửa hàng đặc biệt > Triệu hồi > Triệu hồi thường]. (bao gồm vé triệu hồi miễn phí 1 ngày 1 lần)
– Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng 1 lần. Ngày hôn sau tiếp tục [Triệu hồi vật phẩm đặc biệt (x1)] để nhận được quà thưởng của ngày hôm đó.
– Có thể nhận được quà thưởng ngày 6 (Quà thưởng hoàn thành) khi đã nhận hết quà thưởng của ngày 1 ~ 5 từ sau ngày 1/1/2021.
– Người bạn của rừng Chibi: là phụ kiện được chế tạo cho các nhân vật xuẩ hiện trong phim hoạt hình [KING’s RAID : Những Người Tiếp Nối Ý Chí]. (Vị trí: tóc)
– Phần thưởng chưa nhận sẽ không được cấp riêng biệt trước khi sự kiện kết thúc, đồng thời phần thưởng đã biến mất do hết hạn trong hòm thư (7 ngày) sẽ không thể khôi phục.

▌Tất niên! Sự kiện Buff!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 21/12 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 12/1/2021 (Thứ 3)
– Nội dung: áp dụng các hiệu ứng buff yêu thích để đón Tất niên!

▶ Thông tin buff

▌Sổ điểm danh chào 2021

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 giờ ngày 1/1/2021 (Thứ 6) ~ 23:59 ngày 19/1/2021 (Thứ 3)
– Ngày hết hạn sổ điểm danh: trước bảo trì ngày 2/2/2021 (Thứ 3)

▶ Cách tham gia sự kiện
1) [Sổ điểm danh chào 2021] sẽ tự động được áp dụng khi đăng nhập vào game sau ngày 1/1/2021.
2) Đăng nhập điểm danh mỗi ngày trong thời gian sự kiện để nhận quà thưởng điểm danh nhé!
▶ Thông tin quà thưởng
– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (bao gồm anh hùng mới, không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn trang phục (~ Halloween 2020) : ~ có thể chọn đến trang phục 2020 Halloween 2020
– Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được cổ vật thường. (Không thể nhận được cổ vật Velkazar, Boss Thế Giới, Shakmeh và cổ vật sự kiện.)
– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 1 sao: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng 1 sao. (~ có thể chọn đến Riheet, Ripine / không áp dụng cho anh hùng mới, vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Chú ý sự kiện
– Chỉ cần đăng nhập 1 lần trong thời gian sự kiện Sổ điểm danh thì có thể nhận quà thưởng Sổ điểm danh đến trước bảo trì ngày 2/2/2021 (Thứ 3).
– Đăng nhập 14 ngày sau khi mở Sổ điểm danh thì có thể nhận được quà thưởng lần lượt theo từng ngày.
– Sổ điểm danh sẽ tự động hết hạn ngay khi tiến hành bảo trì ngày 2/2/2021 (Thứ 3). Mong các nhà chinh phạt lưu ý nhận quà thưởng trước thời gian bảo trì.
– Quà thưởng chưa nhận khi Sổ điểm danh hết hạn sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

────────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 12 đợt 2.
Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!!
(•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia