[Sự kiện] Thông tin sự kiện tháng 11 (đợt 1)Xin chào các nhà chinh phạt.

Mình là GM Selene

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 11 đợt 1.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!


───────────────────────

▌Sự kiện tiêu thụ Ruby

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9 tháng 11 (thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23 tháng 11 (thứ 3)
– Nội dung: cấp quà thưởng đặc biệt tùy theo số lượng Ruby tiêu thụ!

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn Vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng / trang bị chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận được 1 trong số cổ vật thường.
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / anh hùng NPC.

※ Chú ý
– Khi nhấn vào nút [Nhận] thì quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư. Trong thời gian sự kiện có thể nhận được 1 lần mỗi loại quà thưởng.
– Quà thưởng không nhận trước khi hết hạn sự kiện hay hạn nhận qua thư (7 ngày) sẽ không được được khôi phục hay cấp lại.


▌Sự kiện Kỷ niệm điều chỉnh cân bằng Annette / Lavril

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 9 tháng 11 (thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 23 tháng 11 (thứ 3)
– Nội dung: Nhận nhiều quà thưởng kỷ niệm điều chỉnh cân bằng anh hùng Annette và Lavril!

▶ Thông tin sự kiện & quà thưởng
[Quà thưởng cân bằng Annette/Lavril (chọn 1 trong 2)]

– Nút (icon) sẽ được hiện lên khi bảng pop up thông báo sự kiện xuất hiện, lúc đó người chơi có thể thực hiện thao các bước hướng dẫn để nhận quà thưởng của Annette và Lavril.
– Quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư sau khi nhấn vào nút chọn quà thưởng của 1 trong số 2 anh hùng trên, đồng thời icon phần thưởng của anh hùng còn lại sẽ bị đóng lại.


– Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
– Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Annette / Lavril): nhận được anh hùng T5 cấp 100 khi sử dụng.
– Trường hợp đã sở hữu anh hùng trên, sẽ được cấp bù nguyên liệu cường hóa / siêu việt tương ứng. (Đá vô cực / Bình XP (Deluxe) / Rương mảnh ghép của nghề tương ứng / Rương tinh chất của nghề tương ứng/ Vàng)

[Quà thưởng điểm danh]
– Điểm danh trong vòng 7 ngày liền trong thời gian sự kiện, và nhấn vào nút quà thưởng của ngày tương ứng sẽ có thể nhận ngay quà thưởng.

※ CHÚ Ý
– Tất cả quà thưởng chỉ được cấp 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư, và có hạn nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp.
– Quà thưởng chưa nhận cho đến trước khi sự kiện kết thúc hoặc hết hạn nhận hòm thư sẽ không thể được cấp hoặc khôi phục lại.


Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 10 tháng 11 (thứ 4) ~ 23:59 ngày 16 tháng 11 (thứ 3)
– Nội dung: Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]!
※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần.

▌Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 13 tháng 11 (thứ 7) ~ 23:59 ngày 14 tháng 11 (chủ nhật)
2) 23:59 ngày 20 tháng 11 (thứ 7) ~ 23:59 ngày 21 tháng 11 (chủ nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng


▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Galgoria

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 17 tháng 11 (thứ 4) ~ 23:59 ngày 19 tháng 11 (thứ 6)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Siegfried

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 17 tháng 11 (thứ 4) ~ 23:59 ngày 19 tháng 11 (thứ 6)
– Nội dung: tăng lượng rơi tinh thể có thể nhận được khi hoàn thành Raid Siegfried!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌ Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc Ma thuật! – Raid Ascalon

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 17 tháng 11 (thứ 4) ~ 23:59 ngày 19 tháng 11 (thứ 6)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Ascalon!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.


▌Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 17 tháng 11 (thứ 4) ~ 23:59 ngày 19 tháng 11 (thứ 6)
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!
※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 11 đợt 1.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Selene