[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 10 (Đợt 1)

텍스트, 사람이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명
Xin chào các nhà chinh phạt

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 10 đợt 1.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────

▌Cấp trang phục miễn phí_Bãi biển Halloween

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì 26/10 (Thứ 3)
– Nội dung: cấp miễn phí thẻ chọn trang phục mới – có thể chọn 1 trong 4 anh hùng đạt hạng 1 trong sự kiện ‘bình chọn chủ nhân trang phục miễn phí tháng 10’!

▶ Thông tin quà thưởng
– Có thể nhận miễn phí Thẻ chọn trang phục được yêu thích tại mục [Nhiệm vụ > Sự kiện].
– Quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư, sau khi nhận có thể kiểm tra ngay tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
– Có thể chọn và nhận 1 trong trang phục mới của ‘Rehartna / Lucikiel / Xerah / Pansirone’ khi sử dụng ‘Thẻ chọn trang phục được yêu thích’.
※ Tăng 3% lượng nhận vàng khi sở hữu trang phục trên.

※ CHÚ Ý
– Có thể nhận miễn phí ‘Thẻ chọn trang phục được yêu thích’ trong thời gian tiến hành sự kiện.
– Khi sự kiện kết thúc, có thể tiến hành mua tại [Cửa hàng đặc biệt > Tủ đồ > Trang phục].
– Trường hợp không nhận quà thưởng trong thời gian sự kiện hoặc quá hạn nhận hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.

▌Sổ điểm danh đặc biệt ‘Ether’

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian cấp sổ điểm danh:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 9/11 (Thứ 3)
– Hạn sử dụng: ~ 23:59 ngày 10/11 (Thứ 4)
– Nội dung: đăng nhập game mỗi ngày và nhận Ether cùng nhiều quà thưởng khác!

▶ Thông tin quà thưởng

– Rương Ether Sổ điểm danh đặc biệt: Khi sử dụng, sẽ nhận được 150 ‘Ether rực rỡ’, 300 ‘Ether hoa lệ’.
– Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể nhận được vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (~ Isaiah / không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong số tất cả các cổ vật trừ [Cổ vật King’s Pass], [Cổ vật Raid Thần phạt].

※ Chú ý
– Sổ điểm danh này sẽ được cấp đến hết 23:59 ngày 9/11 (Thứ 3), và có thể nhận đến hết 23:59 ngày 10/11 (Thứ 4).
– Quà thưởng không nhận trước khi hết hạn Sổ điểm danh sẽ không thể được cấp hoặc khôi phục lại.
– Sổ điểm danh này sẽ được tiến hành thay cho sự kiện webview [Thử thách Raid Thần phạt 2 (Quán trọ anh hùng)], nên sự kiện này sẽ không được thực hiện tiếp.

▌Sự kiện tiêu hào Vàng!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3)
– Nội dung: tiêu thụ lượng vàng nhất định mỗi ngày và nhận quà thưởng tương ứng!

▶ Thông tin nhiệm vụ
1) Tăng ‘Điểm vàng’ bằng cách tiêu thụ lượng vàng nhất định và nhận quà thưởng tương ứng
2) Tăng ‘1 Điểm nhiệm vụ’ mỗi khi nhận quà thưởng Điểm vàng
3) Nhận về <1 Gia hộ thần vương / 100 Cỏ bốn lá đá quý may mắn> khi đạt đủ <7 điểm / 14 điểm> nhiệm vụ

▶ Thông tin quà thưởng

– Có thể nhận và tiêu thụ ‘Cỏ bốn lá đá quý may mắn’. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các nhà chinh phạt hãy tạm bảo quản vật phẩm này!

※ Chú ý
– Tăng 1 điểm vàng khi sử dụng 10,000 vàng, mỗi ngày có thể cộng dồn tối đa 1,000 điểm (10,0000,000 vàng).
– Điểm vàng cộng dồn và quà thưởng sẽ được đặt lại vào 00:00 mỗi ngày và có thể tiến hành lại.
– Tăng 1 điểm sự kiện mỗi khi nhận quà thưởng điểm vàng. (tối đa 3 điểm mỗi ngày)
– Quà thưởng điểm nhiệm vụ có thể nhận được 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng bị đặt lại vào ngày kế tiếp hoặc quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc hết hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng lại hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện Đại hội thể thao mùa thu!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3)
– Nội dung: tiêu thụ stamina và nhận quà thưởng tương ứng ở các điểm cự ly!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
– [Điểm cự ly hàng ngày] sẽ được tăng bằng lượng stamina tiêu thụ ở các trận đấu. (tỷ lệ 1:1)
– Nhấn vào nút nhận thưởng khi hoàn thành lượng cự ly mỗi ngày để nhận về quà thưởng ở các mốc tương ứng.
– Cự ly tích lũy sẽ tăng tương đương với cự ly đã chạy.
– Nhấn vào nút nhận thưởng khi hoàn thành cự ly tích lũy để nhận về quà thưởng.

▶ Thông tin quà thưởng


– Có thể nhận và tiêu thụ ‘Cỏ bốn lá đá quý may mắn’. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các nhà chinh phạt hãy tạm bảo quản vật phẩm này!

※ Chú ý
– Có thể tích lũy Cự ly hàng ngày với tỉ lệ 1:1 khi tiêu thụ stamina.
– Cự ly hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00:00 hàng ngày và có thể tiến hành lại.
– Khi nhận phần thưởng cự ly mỗi ngày tại các mốc quy định, Cự ly tích lũy sẽ tăng tương đương với cự ly đã chạy.
– Quà thưởng bị đặt lại vào ngày kế tiếp hoặc quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc hết hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp riêng lại hoặc khôi phục lại.

▌Phần thưởng đăng nhập đếm ngược Valance

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 19/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 25/10 (Thứ 2)
– Nội dung: đăng nhập hàng ngày trong lúc chờ đợi ra mắt anh hùng mới Valance và nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn!

▶ Nội dung sự kiện
– Chỉ còn 7 ngày nữa là sẽ đến ngày Valance gia nhập đại gia đình King’s Raid!
– Chỉ cần đăng nhập hàng ngày là có thể nhận được quà thưởng hấp dẫn! (cấp vào hòm thư)
– Tuy nhiên, trường hợp không đăng nhập vào ngày chỉ định sẽ không nhận được quà thưởng đó.

▶ Thông tin quà thưởng

– Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí / bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

– Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng 1 sao: có thể nhận được 1 trong số vũ khí / bảo vật chuyên dụng 1 sao của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Có thể nhận và tiêu thụ ‘Cỏ bốn lá đá quý may mắn’. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị các nhà chinh phạt hãy tạm bảo quản vật phẩm này!

※ Chú ý
– Chỉ có thể nhận được quà thưởng sự kiện ngày khi đăng nhập vào ngày tương ứng.
– Trường hợp đang đăng nhập nhưng thời gian qua 00 giờ ngày kế tiếp thì phải đăng nhập lại mới nhận được quà thưởng.
– Tất cả quà thưởng chỉ được cấp 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.

▌Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 15/10 (Thứ 4)
– Nội dung: [Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]!
※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần.

▌Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 16/10 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 17/10 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 23/10 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 24/10 (Chủ nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng


▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Galgoria

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 18/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 20/10 (Thứ 4)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Siegfried

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 18/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 20/10 (Thứ 4)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Siegfried!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc Ma thuật! – Raid Ascalon

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 18/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 20/10 (Thứ 4)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Ascalon !
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.


Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 18/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 20/10 (Thứ 4)
– Nội dung: giảm 30% lượng tiêu thụ stamina các Raid Ascalon/Galgoria/Siegfried.
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

▌Tăng lượng nhận xu Raid!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 21/10 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 22/10 (Thứ 6)
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!

※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 10 đợt 1.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn

GM Artemia