[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 9 (Đợt 2)

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 9 đợt 2.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!
───────────────────────
Xưởng Ophelia

A picture containing text, toy, doll, ride

Description automatically generated ▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Text

Description automatically generated
– Nội dung:
tìm đến và đổi các vật phẩm với Ophelia tại Trung tâm Orvel, dùng vật phẩm đổi được để chế tạo nhiều vật phẩm giá trị khác!

▶ Cách nhận xu bí ngô
– Chỉ cần sử dụng stamina là có thể thu về [Xu bí ngô]. (tỉ lệ 1:1)
– Mỗi ngày có thể nhận được tối đa 30,000 xu bí ngô và có thể lưu giữ tối đa 100,000 xu.
※ Xu bí ngô có thể được sử dụng đến trước bảo trì ngày 26/10 (Thứ 3), sau bảo trì sẽ không thể nhận / sử dụng xu được.

▶ Điểm trao đổi của phù thủy

– Sử dụng 500 [Xu bí ngô] để thực hiện ‘Rút thẻ bài (1 lần)’.
– Khi tiến hành ‘Rút thẻ bài’ sẽ thu được ngẫu nhiên 6 loại nguyên liệu có thể sử dụng [Nồi thần bí của phù thủy].
※ Tỉ lệ thu được vật phảm khác nhau khi tiến hành ‘Rút thẻ bài’.

[Nguyên liệu chế tạo tại Nồi thần bí của phù thủy]

※ Có thể sử dụng các vật phẩm đã thu được ở sự kiện trước đó.
– Tuy nhiên, tất cả các vật phẩm thu được nhưng không sử dụng hết trong thời gian tiến hành sự kiện lần này sẽ bị xóa.


▶ Nồi thần bí của phù thủy
– Tiêu thụ vật phẩm được chỉ định và có thể chế tạo được vật phẩm mong muốn theo như hướng dẫn.
– Danh sách chế tạo vật phẩm trong [Nồi thần bí của phù thủy] sẽ được bổ sung sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) và sau bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3).

Table

Description automatically generated
※ Rương trang bị (Galgoria/Siegfried/Ascalon) chưa giám định cao cấp: Khi sử dụng rương này, có thể nhận được trang bị Công nghệ Ma thuật cam khổ ở trạng thái chưa giám định. Có thể nhận được trang bị Công nghệ Ma thuật cam khổ tìm về (chưa giám định) với xác suất thấp.
※ Cuộn phù phép độc huyền thoại (Lực tấn công): thu về tùy chọn ‘lực tấn công’ khi tiến hành phù phép. (áp dụng ngẫu nhiên chỉ số / không áp dụng trang bị công nghện ma thuật)
※ Thẻ chọn trang bị / bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các vũ khí / bảo vật chuyên dụng của anh hùng. (không áo dụng vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)
※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.
※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (không thể chọn tùy chọn bổ sung)
※ Vé chuyển dịch thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể hoán đổi Độ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng 4 hoặc 5 sao cho vũ khí / bảo vật chuyên dụng khác. (~ Isaiah / Đối với vũ khí chuyên dụng NPC, chỉ có thể hoán đổi Độ thức tỉnh giữa các vũ khí chuyên dụng NPC với nhau.)
※ Vé chuyển dịch vũ khí linh hồn: Khi sử dụng, có thể trao đổi chỉ số nâng cấp, chỉ số cường hóa Ether, chỉ số Ether đã nạp (bao gồm cả chỉ số nạp vượt quá quy định) và tỷ lệ phân bổ lại chỉ số năng lực của vũ khí linh hồn này sang vũ khí linh hồn hoặc vũ khí chuyên dụng khác. (không thể chuyển ngược lại / ~ Isaiah)
– Chỉ có thể chuyển từ trang bị có chỉ số nâng cấp cao hơn sang trang bị có chỉ số nâng cấp thấp hơn.
– Có thể chuyển dịch không phân biệt anh hùng thường / anh hùng NPC, không thể chuyển dịch bonus thất bại / đọ thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng.


▌Sự kiện chinh phạt Rồng

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Nội dung: hoàn thành nhiệm vụ chinh phạt Raid rồng, nhận quà thưởng mỗi mốc và thu về quà thưởng chung cuộc cuối cùng.

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
– Hoàn thành [Sự kiện 1 / Sự kiện 2] và nhận quà thưởng tương ứng ở mỗi sự kiện. (không phân biệt độ khó thường / cao)
※ Không áp dụng tính đối với Rồng lửa / băng / độc / đen của [Raid thần phạt].
– Mỗi khi hoàn thành [Sự kiện 1 / Sự kiện 2] sẽ tăng 1 điểm ở sự kiện 3 (mỗi ngày tối đa 2 điểm)
– Khi đạt được 14 điểm sở Sự kiện 3 thì có thể nhận được quà thưởng cuối cùng.

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

※ Chú ý sự kiện
– Mỗi ngày có thể nhận 1 lần quà thưởng hoàn thành [Sự kiện 1 / Sự kiện 2] và được đặt lại vào 00:00 hàng ngày.
– Quà thưởng [Sự kiện 3] chỉ có thể được nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sự kiện được gửi vào hòm thư, quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc quá hạn nhận hòm thư (7 ngày) sẽ không thể được cấp lại hoặc khôi phục lại.


Sự kiện hoàn Stamina!

▶ Thông tin sự kiện
– Thông tin:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Nội dung: tiêu thụ và nhận hoàn lại lượng stamina đúng bằng lượng đã sử dụng!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
1) Tiêu thụ 500 stamina mỗi ngày và nhận hoàn lại đúng lượng đã sử dụng. (nạp trực tiếp vào cột stamina)
2) Tăng 1 ‘Điểm tích lũy’ bằng đúng số lần nhận hoàn stamina.
3) Nhấn vào nút [Nhận thưởng] khi đạt đủ <5 điểm/ 7 điểm tích lũy> và nhận quà thưởng tương ứng tại hòm thư.

▶ Thông tin quà thưởng

※ CHÚ Ý
– Điểm stamina đã sử dụng hôm nay sẽ tăng mỗi khi dùng stamina. (tỉ lệ 1:1)
– Đối với trường hợp trận viễn chinh, chỉ áp dụng tính lượng stamia đã được tiêu thụ khi dừng trận đấu và khi kiểm tra kết quả cuối cùng của trận viễn chinh.
– ‘Điểm stamina đã sử dụng hôm nay’ sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày.
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy sẽ được gửi vào hòm thư và chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy trong hòm thư có thể được nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát thưởng.
– Quà thưởng chưa nhận cho đến thời điểm trước khi được đặt lại hoặc trước khi sự kiện kết thúc sẽ không được cấp riêng biệt. Đồng thời hòm thư quá hạn nhận cũng sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Sự kiện Bingo Halloween

▶ Thông tin sự kiện
– Thông tin:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 12/10 (Thứ 3)
– Nội dung: sử dụng stamina để nhận về chìa khóa và hoàn thành bảng bingo!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
1) Nhận được 1 chìa khóa bingo mỗi khi sử dụng 20 stamina. (giới hạn 25 chìa khóa mỗi ngày)
2) Đánh dấu ngẫu nhiên một con số trên Bảng bingo khi nhấn vào nút mở 1 lần hoặc mở 10 lần.
3) Bảng Bingo sẽ được làm mới và có thể chơi lại từ đầu nếu đã nhận tất cả các phần thưởng khi bingo 1 hàng / 3 hàng / 5 hàng.
4) Khi nhận được tấ cả quà thưởng hoàn thành bingo thì bảng Bingo sẽ được làm mới và có thể tiếp tục chơi lại. (có thể nhận lại quà thưởng hoàn thành bingo)
5) Mỗi khi bảng bingo được làm mới, thanh [Phần thưởng làm mới Bảng bingo] sẽ được cộng 1 điểm, đồng thời có thể nhận thêm phần thưởng.

▶ Thông tin quà thưởng

– Đá thức tỉnh vũ khí / bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng / bảo vật và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng (1 sao), Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (2 sao): có thể chọn và nhận 1 trong vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng 1 / 2 sao của các anh hùng. (không áp dụng chọn vũ khí chuyên dụng anh hùng NPC)


※ Chú ý
– Sau khi nhấn nút [Mở 10 lần], dù đã bingo xong 5 hàng trước khi dùng hết 10 chìa khóa Bingo, nếu còn ô trống thì vẫn tiếp tục tiêu hao chìa khóa tương ứng với số ô còn lại.
– Tất cả à thưởng sẽ được gửi vào hòm thư, quà thưởng làm mới Bảng bingo sẽ có thể được nhận mỗi 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc hết hạn nhận hòm thư (7 ngày) sẽ không thể được cấp hoặc khôi phục lại.


▌Sự kiện thử thách Raid thần phạt 2 (tuần 2~3)

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

(Tuần 2) sau bảo trì 28/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 4/10 (Thứ 2)
(Tuần 3) 00:00 ngày 5/10 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 11/10 (Thứ 2)
– Nội dung: hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày và trò chuyện với anh hùng để nhận về quà thưởng!

▶ Thông tin nhiệm vụ

– Khi hoàn tất mỗi sự kiện, nhấn vào bong bóng [Trò chuyện] là có thể tiến hành trò chuyện với các anh hùng.
– Hoàn thành trò chuyện với tất cả anh hùng sẽ được cộng dồn 1 [điểm dự tiệc].
– Khi tích đủ 7 [điểm dự tiệc] sẽ có thể nhận về quà thưởng cuối cùng.
▶ Thông tin quà thưởng

※ Chú ý
– Bài tập hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày và có thể tiến hành lại.
– Quà thưởng cộng dồn [7 điểm dự tiệc] sẽ được cấp 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư, quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.


▌Sự kiện thử thách Raid thần phạt 3

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 5/10 (Thứ 3)
– Nội dung: tăng trưởng anh hùng Yanne trong vòng 7 ngày và nhận về quà thưởng hàng ngày cùng quà thưởng hoàn thành toàn bộ nhé!

▶ Thông tin nhiệm vụ

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)

※ Chú ý
– Bài tập hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày và có thể tiến hành lại.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư, và chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.


Giảm giá Phòng thử thách!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 30/9 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 1/10 (Thứ 6)
– Nội dung: Giảm 50% lượng vàng cần dùng trong Phòng thử thách!

Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 2/10 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 3/10 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 9/10 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 10/10 (Chủ nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng

Text

Description automatically generated

Bên lề Khu trung tâm Bùng cháy lên!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 4/10 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 5/10 (Thứ 3)
– Nội dung: áp dụng giảm 50% lượng tiêu thụ Stamina cho mọi trận đấu ở Bên lề khu trung tâm!

Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 7/10 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 8/10 (Thứ 6)
– Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành ‘Trận đấu rồng thường (đơn / nhóm)’ và ‘Bản đồ Raid (đơn / nhóm)!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 9 đợt 2.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia