[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 9 (Đợt 1)_bổ sung 17:10 ngày 16/9

Nội dung thay đổi
– Thay đổi quà thưởng và thời gian sự kiện do có sự thay đổi về phương hướng tiến hành sự kiện [Thử thách Raid Thần phạt 2]. Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo tại Thông báo chính thức. (18:09 ngày 15/9)
– Điêu chỉnh nội dung thông báo không chính xác về cách tiến hành và quà thưởng có thể nhận được hàng ngày khi [Trò chuyện với anh hùng] trong phần thông tin sự kiện [Thử thách Raid Thần phạt 2] (18:09 ngày 15/9)

– Điều chỉnh hình ảnh banner không chính xác của Sự kiện 1 Kỷ niệm cập nhật Raid thần phạt (17:10 ngày 16/9)


Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 9 đợt 1.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────
▌Cấp trang phục miễn phí_Isolet

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Nội dung: cấp miễn phí trang phục mới của anh hùng Isolet đạt hạng 1 trong sự kiện ‘bình chọn chủ nhân trang phục miễn phí tháng 9’!

▶ Thông tin quà thưởng
– Có thể nhận miễn phí trang phục ‘Thần thái vui đùa cổ điển Isolet’ tại mục [Nhiệm vụ > Sự kiện].
– Quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư, sau khi nhận có thể kiểm tra ngay tại [Kho > Hàng tiêu dùng].
※ Tăng 3% lượng nhận vàng khi sở hữu trang phục trên.

※ CHÚ Ý

– Có thể nhận được miễn phí trang phục ‘Thần thái vui đùa cổ điển Isolet’ trong thời gian sự kiện.
– Trường hợp không nhận quà thưởng trong thời gian sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.
– Khi sự kiện kết thúc, có thể mua trang phục tại [Cửa hàng đặc biệt > Tủ đồ > Trang phục].

Sự kiện Kỷ niệm điều chỉnh cân bằng _Yanne

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Nội dung: Nhận nhiều quà thưởng kỷ niệm điều chỉnh cân bằng anh hùng Yanne!

▶ Thông tin sự kiện và quà thưởng
[Quà thưởng điều chỉnh cân bằng Yanne]
– Nút (icon) sẽ được hiện lên khi bảng pop up thông báo sự kiện xuất hiện, lúc đó người chơi có thể thực hiện thao các bước hướng dẫn để nhận quà thưởng của Yanne.
– Quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư sau khi nhấn vào nút chọn quà thưởng.
Text

Description automatically generated
– Thẻ chọn trang bị Thế lực hắc ám 5 sao (4 tùy chọn): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được một trong số các trang bị Thế lực hắc ám T8 5 sao. (Có thể chọn 4 tùy chọn mong muốn.)
– Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Yanne): nhận được anh hùng Yanne T5 cấp 100 khi sử dụng.
– Trường hợp đã sở hữu anh hùng trên, sẽ được cấp bù nguyên liệu cường hóa / siêu việt tương ứng. (Đá vô cực / Bình XP (Deluxe) / Rương mảnh ghép của nghề tương ứng / Rương tinh chất của nghề tương ứng/ Vàng)

[Quà thưởng điểm danh]
– Điểm danh trong vòng 7 ngày liền trong thời gian sự kiện, và nhấn vào nút quà thưởng của ngày tương ứng sẽ có thể nhận ngay quà thưởng.
Text, table

Description automatically generated with medium confidence

※ CHÚ Ý

– Tất cả quà thưởng chỉ được cấp 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư, và có hạn nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp.
– Quà thưởng chưa nhận cho đến trước khi sự kiện kết thúc hoặc hết hạn nhận hòm thư sẽ không thể được cấp hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện tiêu thụ Ruby!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)

– Nội dung: nhận quà thưởng đặc biệt tùy theo tượng tiêu thụ ruby!

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn Trang bị / Bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số trang bị / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận được 1 trong số cổ vật thường.
– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận được 1 trong số cổ vật sự kiện.
– Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng của Lua: có thể chọn và nhận được 1 trong vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / anh hùng NPC.
– Thẻ chọn cổ vật của Lua: có thể chọn và nhận 1 trong số tất cả cổ vật trừ [cổ vật King’s Pass], [cổ vật Raid thần phạt].

※ Chú ý
– Quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư khi nhấn nút [Nhận thưởng], và mỗi quà thưởng sẽ chỉ được phát 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Sự kiện xúc xắc trang bị công nghệ ma thuật

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)

– Nội dung: tung xúc xắc, hoàn thành bảng và nhận quà thưởng khi về đích nhé!

▶ Cách tham gia sự kiện
1) Mỗi ngày được cộng dồn 3 lượt [lăn xúc xắc], mỗi khi nhấn vào nút lăn xúc xắc sẽ bị trừ 1 lượt.
2) Nhân vật sẽ di chuyển đến ô bằng đúng con số hiển thị trên mặt xúc xắc, cộng dồn lượng Báo cáo thí nghiệm ma thuật tương ứng với số hiển thị tại ô đang đứng vào [số phần thưởng hoàn thành hiện tại].
3) Khi tới điểm Về đích sẽ nhận được phàn thưởng hoàn thành tương ứng với con số hiện tại qua hòm thư.
4) Khi nhận phần thưởng hoàn thành thì số lần hoàn thành hiện tại sẽ được tăng 1 điểm, đồng thời bắt đầu lại trò chơi từ điểm xuất phát.
5) Nhận được ‘Vé luyện lại kỹ năng ma thuật’ ở lần về đích thứ 3 và ‘1 Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1)’ ở lần về đích thứ 5.

※ Chú ý
– Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung 1): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn 1 kỹ năng bổ sung mong muốn.)
– Tất cả quà thưởng sẽ được cấp vào hòm thư, quà thưởng cộng dồn về đích sẽ chỉ được phát 1 lần duy nhất trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Việc hôm nay chớ để ngày mai!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 28/9 (Thứ 3)
– Nội dung: sử dụng điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để đổi lấy quà thưởng hấp đẫn!

▶ Cách tham gia
1) Hoàn thanh [Nhiệm vụ > Nhiệm vụ hàng ngày] để nhận điểm tương ứng.
2) Dùng điểm đổi lấy quà thưởng mong muố, quà thưởng sẽ được gửi về hòm thư trong game.

▶ Các loại nhiệm vụ
Anh hùng ghé thăm / Cuộc phiêu lưu không có hồi kết / Tìm ra kẻ mạnh nhất! / Hàng tiếp tế rất quan trọng! / Tăng trưởng đều đặn! / Một dấu hiệu của tình bạn
Thách thức mới / Thách thức lớn lao / Phần thưởng vàng của ngày hôm nay / Phần thưởng stamina đầu tiên của ngày hôm nay! / Thợ săn rồng xuất sắc nhất trong ngày
Ngày may mắn / Stamina tràn đầy! / Ùng ục… Òng ọc…

▶ Thông tin quà thưởng
Table

Description automatically generated

– Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung & 2 tùy chọn): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn kỹ năng bổ sung và 2 tùy chọn mong muốn.)

※ Chú ý
– Tích lũy 1 điểm mỗi khi đạt được [Nhiệm vụ hàng ngày]. (Tối đa 14 điểm mỗi ngày)
– Không áp dụng điểm tích lũy với nội dung nhiệm vụ [Hoàn thành 7 lần Nhiệm vụ hàng ngày (Độ đạt được)].
– Điểm đang sở hữu sẽ không bị đặt lại vào ngày kế tiếp.
– Quà thưởng không được nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc biến mất do hòm thư quá hạn nhận (7 ngày) sẽ không được cấp riêng hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện 1 Kỷ niệm cập nhật Raid thần phạt

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 21/9 (Thứ 3)
– Nội dung: tăng trưởng anh hùng Yanne trong vòng 7 ngày và nhận về quà thưởng hàng ngày cùng quà thưởng hoàn thành toàn bộ nhé!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
Text, table

Description automatically generated

▶ Thông tin quà thưởng
Text, table

Description automatically generated
– Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của vũ khí chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với trang bị chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh của bảo vật chuyên dụng và có tỉ lệ cường hóa thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.
– Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng (1 sao), Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (2 sao): có thể chọn và nhận về 1 trong 2 trang bị / bảo vật chuyên dụng 1 sao / 2 sap của các anh hùng (không áp dụng chọn trang bị chuyên dụng của anh hùng NPC).

※ Chú ý
– Bài tập hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày và có thể tiến hành lại.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư, và chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Sự kiện Thử thách Raid thần phạt 2 (Tuần 1)

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: 00:00 ngày 21/9 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 27/9 (Thứ 2)
– Nội dung: hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày và trò chuyện với anh hùng để nhận về quà thưởng!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
Text

Description automatically generated
– Khi hoàn tất mỗi sự kiện, nhấn vào bong bóng [Trò chuyện] là có thể tiến hành trò chuyện với các anh hùng.
– Hoàn thành trò chuyện với tất cả anh hùng sẽ được cộng dồn 1 [điểm dự tiệc].
– Khi tích đủ 7 [điểm dự tiệc] sẽ có thể nhận về quà thưởng cuối cùng.

▶ Thông tin quà thưởng

※ Chú ý
– Bài tập hàng ngày sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày và có thể tiến hành lại.
– Quà thưởng cộng dồn [7 điểm dự tiệc] sẽ được cấp 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư, quà thưởng không nhận trước thời điểm kết thúc sự kiện hoặc quá hạn hòm thư (7 ngày) sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
1) 00:00 ngày 18/9 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 19/9 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 25/9 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 26/9 (Chủ nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng

Text

Description automatically generated

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Galgoria

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 20/9 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 22/9 (Thứ 4)
– Nội dung: Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc ma thuật! – Raid Siegfried

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 20/9 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 22/9 (Thứ 4)
– Nội dung : tăng lượng rơi tinh thể có thể nhận được khi hoàn thành Raid Siegfried!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Thưởng lượng rơi Raid Vương quốc Ma thuật! – Raid Ascalon

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 20/9 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 22/9 (Thứ 4)
– Nội dung :Rơi thêm tinh thể có thể nhận được sau khi hoàn thành các trận đấu Raid Ascalon!
※ Không áp dụng sự kiện đối với các Trận viễn chinh.

Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 20/9 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 22/9 (Thứ 4)
– Nội dung : giảm 30% lượng tiêu thụ stamina các Raid Ascalon/Galgoria/Siegfried.
※ Không áp dụng đối với Trận viễn chinh.

Tăng lượng nhận xu Raid!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 23/9 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 24/9 (Thứ 6)
– Nội dung : tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!
※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh.

Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 23/9 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 27/9 (Thứ 2)
– Nội dung: Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]!

※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần.

Nhân đôi độ thân hữu!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 23/9 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 27/9 (Thứ 2)
– Nội dung: Bạn có thể gửi điểm tình bạn gấp 2 lần với anh hùng tại Quán trọ anh hùng!

*Sự kiện không áp dụng làm tăng độ thân hữu anh hùng hiện đang có.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 9 đợt 1.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn

GM Artemia