[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 8 (Đợt 3)

Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 8 đợt 3.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────

▌Sự kiện hoàn Stamina!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 14/9 (Thứ 3)
– Nội dung: nhận cấp lại một lượng stamina đã sử dụng hàng ngày và nhận thêm nhiều quà thưởng khác nhé!

▶ Thông tin nhiệm vụ
1) Sử dụng 500 stamina và nhận hoàn lại lượng stamina hàng ngày. (stamina sẽ được nạp vào thanh stamina ngay lập tức)
2) Tăng 1 điểm tích lũy mỗi khi được hoàn stamina.
3) Nhấn vào nút nhận thưởng khi đạt đủ <5 Điểm / 7 Điểm> tích lũy và nhận quà thưởng được cấp vào hòm thư.

▶ Thông tin quà thưởng


※ CHÚ Ý
– Điểm stamina đã sử dụng hôm nay sẽ tăng mỗi khi dùng stamina. (tỉ lệ 1:1)
– Đối với trường hợp trận viễn chinh, chỉ áp dụng tính lượng stamia đã được tiêu thụ khi dừng trận đấu và khi kiểm tra kết quả cuối cùng của trận viễn chinh.
– ‘Điểm stamina đã sử dụng hôm nay’ sẽ được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày.
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy sẽ được gửi vào hòm thư và chỉ có thể nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng hoàn thành Điểm tích lũy trong hòm thư có thể được nhận trong vòng 7 ngày kể từ ngày phát thưởng.
– Quà thưởng chưa nhận cho đến thời điểm trước khi được đặt lại hoặc trước khi sự kiện kết thúc sẽ không được cấp riêng biệt. Đồng thời hòm thư quá hạn nhận cũng sẽ không được khôi phục hoặc cấp lại.

▌Thưởng lượng rơi Vàng, EXP!


▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 31/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 5/9 (Chủ nhật)
– Nội dung: nhận thêm 100% lượng rơi vàng, EXP ở các nội dung bên dưới!

[Các nội dung áp dụng]

※ Có thể áp dụng trùng với hiệu ứng của vật phẩm ‘Bộ tăng vàng/Bộ tăng EXP’.
※ Hiệu ứng này sẽ không được áp dụng cho lượng vàng nhận được dưới dạng vật phẩm như Hộp vàng, Rương vàng.
※ Hiệu ứng này cũng sẽ không được áp dụng cho lượng EXP nhận được dưới dạng vật phẩm ‘Bình XP’.

▌Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 4/9 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 5/9 (Chủ Nhật)
2) 00:00 ngày 11/9 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 12/9 (Chủ Nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng


▌Bên lề Khu trung tâm Bùng cháy lên!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 6/9 (Thứ 2) ~ 23:59 ngày 7/9 (Thứ 3)
– Nội dung: áp dụng giảm 50% lượng tiêu thụ Stamina cho mọi trận đấu ở Bên lề khu trung tâm!

▌Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 8/9 (Thứ 4) ~ 23:59 ngày 9/9 (Thứ 5)
– Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành ‘Trận đấu rồng thường (đơn / nhóm)’ và ‘Bản đồ Raid (đơn / nhóm)!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.

▌Tăng lượng nhận xu Raid!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 10/9 (Thứ 6) ~ 23:59 ngày 11/9 (Thứ 7)
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 8 đợt 3.
Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment