[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 8 (Đợt 1)

Xin chào các nhà chinh phạt

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 8 đợt 1.

Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!

───────────────────────
Thưởng lượng rơi Vàng, EXP!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 8/8 (Chủ Nhật)
– Nội dung: nhận thêm 100% lượng rơi vàng, EXP ở các nội dung bên dưới!

[Nội dung áp dụng Booster]

※ Có thể áp dụng trùng với hiệu ứng của vật phẩm ‘Bộ tăng vàng/Bộ tăng EXP’.

※ Hiệu ứng này sẽ không được áp dụng cho lượng vàng nhận được dưới dạng vật phẩm như Hộp vàng, Rương vàng.

※ Hiệu ứng này cũng sẽ không được áp dụng cho lượng EXP nhận được dưới dạng vật phẩm ‘Bình XP’.

▌Sự kiện cầu ô thước ngày lễ thất tịch!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 10/8 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 17/8 (Thứ 3)
– Nội dung: Làm 7 nhiệm vụ hằng ngày để hoàn thành [Độ đạt được 7] và nhận quà thưởng sự kiện cầu Ô Thước!

▶ Thông tin nhiệm vụ sự kiện
1) Trong thời gian sự kiện, thực hiện 7 lần nhiệm vụ hàng ngày để hoàn thành [Độ đạt được 7]!
2) Tại trang sự kiện, mỗi khi nhấn vào nút [Bắc cầu] và nhận thưởng sẽ góp phần giúp Nguy Lang và Chức Nữ đến được gần nhau hơn!
3) Nhận quà thưởng cuối cùng cũng là lúc Ngưu Lang và Chức Nữ gặp được nhau!

▶ Thông tin quà thưởng

– Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: khi sử dụng có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

※ Chú ý
– Nhận phần thưởng Độ đạt được 7 nhiệm vụ hằng ngày tại [Nhiệm vụ] > [Hằng ngày/ Hằng tuần] > [Nhiệm vụ hằng ngày] để có thể nhận thưởng theo ngày trong sự kiện webview.
– Tất cả quà thưởng sẽ được gửi vào hòm thư.
– Quà thưởng không kịp nhận trước khi sự kiện kết thúc hoặc phần thưởng bị xóa do hết hạn nhận hòm thư (7 ngày) sẽ không thể được cấp hoặc khôi phục lại.

▌Sự kiện buff giảm giá cuối tuần!

▶ Thông tin sự kiện

– Thời gian:
1) 00:00 ngày 7/8 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 8/8 (Chủ Nhật)
2) 00:00 ngày 14/8 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 15/8 (Chủ Nhật)
– Nội dung: áp dụng 5 loại buff trong thời gian sự kiện!

▶ 5 loại buff áp dụng

Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 12/8 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 13/8 (Thứ 6)
– Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành ‘Trận đấu rồng thường (đơn / nhóm)’ và ‘Bản đồ Raid (đơn / nhóm)!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.

Bên lề Khu trung tâm Bùng cháy lên!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 12/8 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 13/8 (Thứ 6)
– Nội dung: áp dụng giảm 50% lượng tiêu thụ Stamina cho mọi trận đấu ở Bên lề khu trung tâm!

Tăng lượng nhận xu Raid!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 12/8 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 13/8 (Thứ 6)
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!
※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh.

───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 8 đợt 1.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment