[Thông báo] Bảo trì khẩn cấp ngày 28 tháng 5 (thứ 6)

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì khẩn cấp trong ngày 28/05/2021 để vá lỗi còn tồn tại sau bảo trì ngày 25/5 (Thứ 3).

[Thời gian bảo trì]
▶ 01:00 ~ 04:00 thứ sáu, ngày 28 tháng 05 năm 2021 (3 tiếng)
▶ Quà bồi thường: 300 ruby

[Nội dung tiến hành bảo trì]
▶ Vá lỗi còn tồn tại

– Điều chỉnh chế độ chơi đơn Nội dung Cuộc chinh phạt Guild

– Điều chỉnh không áp dụng tăng điểm số Sự kiện tăng trưởng anh hùng mới Asaiah

– Điều chỉnh hiện tượng không thể kiểm tra hòm thư trong game ở một số nhà chinh phạt (chỉ server Asia)

Chân thành cáo lỗi đến toàn thể các nhà chinh phạt vì đã gây ra bất tiện khi sử dụng dịch vụ game. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại môi trường chơi game bình ổn hơn.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment