[Thông báo] Hoàn thành bảo trì đột xuất ngày 03/02 (Thứ 4)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.


Quá trình bảo trì đột xuất diễn ra trong 2 tiếng 30 phút
▶ (UTC+7) 01:00 ~ 03:30 thứ tư, ngày 03 tháng 2 năm 2021 đã kết thúc.

[Nội dung tiến hành bảo trì]
>> Vá lỗi còn tồn tại sau bảo trì định kỳ ngày 02/02 (thứ 3)


Xin cảm ơn.
GM Artemia

Comment