[Thông báo] Bảo trì đột xuất ngày 03/02 (Thứ 4)

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì đột xuất trong ngày 03-02-2021

[Thời gian bảo trì]
▶ 03:00 ~ 06:00 thứ tư, ngày 03 tháng 02 năm 2021 (00 tiếng)
Quà bồi thường: 300 Ruby

[Nội dung tiến hành bảo trì]
▶ Vá lỗi còn tồn tại sau bảo trì định kỳ ngày 02/02 (thứ 3)

Xin lỗi vì để người chơi gặp những bất tiện do các lỗi tồn tại sau cập nhật, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất quá trình bảo trì nhanh chóng.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment