[Thông báo] Bảo trì khẩn cấp ngày 09/11 (Thứ 3)

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì tạm thời trong ngày 9/11 (Thứ 3) để điều chỉnh các vấn đề còn tồn tại sau bảo trì định kỳ ngày 9/11 (Thứ 3).

[Thời gian bảo trì]
▶ 16:30 ~ 18:00 thứ ba, ngày 09 tháng 11 năm 2021 (1 tiếng 30 phút)
▶ Bồi thường: 300 ruby

[Nội dung tiến hành bảo trì]

▶ Hiện tượng không hiển thị 4 loại kiểu tóc trong hình ảnh minh họa anh hùng
:: Epis / Loman / Erze / Reina
▶ Hiện tượng Isaiah giảm lượt cộng dồn [Tội ác] – điều kiện để phát động chiêu ‘Tế vật chuộc tội (skill 3) xuống còn 3 lần.
▶ Hiện tượng hiển thị bảng thông báo không thể sử dụng anh hùng không sở hữu trong [Ngục tối Phòng thủ lễ tạ ơn]
▶ Hiện tượng không hiển thị hình mẫu anh hùng khi Dosarta áp dụng kiểu tóc mới

Rất xin lỗi vì những bất tiện gây ra do tiến hành bảo trì tạm thời.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp môi trường chơi game ổn định hơn.

Xin cảm ơn
GM Artemia