[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 13 พ.ค.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 13 พ.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 23:00…

Continue Reading →

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 27 เมษายน

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 27 เม.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 10:00…

Continue Reading →

[ประกาศ]แจ้งเสร็จสิ้นการปิดปรับปรุงด่วน ในวันที่ 15 เม.ย.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ได้ปิดปรับปรุง 01:00 ~ 08:00 น.ในวันที่ 15 เม.ย. (7 ชั่วโมง) [เนื้อหาการปิดปรับปรุง]▶ได้แก้ไขปัญหา คอนเทนท์พิชิตกิลด์/บอสโลก/ลีกแห่งเกียรติยศ สงรามกิลด์…

Continue Reading →

[ประกาศ] แนะนำปิดปรับปรุงด่วนในวันที่ 15 เม.ย. (เพิ่ม 3 ชั่วโมง)

สวัสดีครับGM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก เพื่อแก้ไขปัญหาการพิซิตกิลด์และฟังก์ชันพอร์ทัลทำงานผิดปกติ จะดำเนินการปิดปรับปรุงด่วนนะครับ [แนะนำการปิดปรับปรุง] ▶ ระยะเวลา : 01:00 – 05:00 -> 08:00 น.…

Continue Reading →

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 6 เมษายน

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 6 เม.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 10:00…

Continue Reading →

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 23 มีนาคม

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 23 มี.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 11:00…

Continue Reading →

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 9 มีนาคม

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 9 มี.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 11:00…

Continue Reading →

[ประกาศ] แนะนำปิดปรับปรุงชั่วคราววันที่ 23 ก.พ.

สวัสดีครับ GM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก จะดำเนินการปิดปรับปรุงชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อ Roi ใช้สกิลที่ 3 แล้วไม่ตี[ต้นไม้ชั่วร้าย]ในความมืดเหนือโลกา Shakmeh นะครับ [แนะนำการปิดปรับปรุง] ▶ ระยะเวลา :…

Continue Reading →

[ประกาศ] แนะนำปิดปรับปรุงชั่วคราววันที่ 18 ก.พ.

สวัสดีครับ GM Roi แห่ง King’s Raid เกมมือถือ RPG สุดน่ารักเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้พบหลังจากปิดปรับปรุงวันที่ 16 ก.พ. และเพื่อแก้ไขสกิลของวีรบุรุษ shakmeh จะดำเนินการปิดปรับปรุงชั่วคราวนะครับ [แนะนำการปิดปรับปรุง] ▶ ระยะเวลา :  00:00~ 0:00 น.…

Continue Reading →

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 16 ก.พ. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- วันที่ปิดปรับปรุง: 11:00…

Continue Reading →