[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 23 พ.ย.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 23 พ.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ประกาศ] แนะนำปิดปรับปรุงด่วนในวันที่ 9 พ.ย.

สวัสดีครับ GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก จะดำเนินการปิดปรับปรุงด่วนในวัยที่ 9 พ.ย.เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้พบหลังจากการปิดปรับปรุงวันที่ 9 พ.ย. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดในการเล่นเกม ▌กำหนดการปิดปรับปรุงด่วน – ระยะเวลา : 16:30 ~…

→ 계속 읽기

[ประกาศ]แนะนำการเพิ่มเวลาปิดปรับปรุงวันที่ 9 พ.ย. (เพิ่ม 1 ชั่วโมง)

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก – ระยะเวลาปิดปรับปรุง : ~ 08:00 น. (เพิ่ม 01 ชั่วโมง) ต้องขออภัยที่ไม่ได้รักษาเวลาปิดปรับปรุงที่ประกาศไว้นะครับทีมงานพยายามทำการปิดปรับปรุงเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ขอบคุณครับ GM…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 9 พ.ย.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 9 พ.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 26 ต.ค.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 26 ต.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 12 ต.ค.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 12 ต.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 28 ก.ย.(ได้แก้ไข)

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 28 ก.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ประกาศ] แนะนำปิดปรับปรุงด่วนในวันที่ 17 ก.ย.

สวัสดีครับ GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ต้องขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาใน‘เรดเทพเจ้าลงทัณฑ์จะดำเนินการปิดปรับปรุงด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในง‘เรดเทพเจ้าลงทัณฑ์ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดในการเล่นเกม ▌กำหนดการปิดปรับปรุงด่วน – ระยะเวลา : 01:00 ~ 04:00 น. วันที่ 17…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 14 ก.ย.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 14 ก.ย. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기

[ปิดปรับปรุง]แนะนำการปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ในวันที่ 31 ส.ค.

สวัสดีครับGM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก ปิดปรับปรุงสัปดาห์นี้ จะดำเนินการในวันอังคารที่ 31 ส.ค. นะครับช่วงที่ดำเนินการปรับปรุง ไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับ กรุณาอ้างอิงกำหนดการปิดปรับปรุง เซิฟเวอร์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ [แนะนำกำหนดการปิดปรับปรุง] ———————————- – วันที่ปิดปรับปรุง:…

→ 계속 읽기