[Game Guide] ห้อง Valance

1. ห้อง Valance คือ? – ห้อง Valance คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุปกรณ์อย่างการประเมินและการสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท – มีฟังก์ชั่นคล้ายกับโรงตีเหล็ก แต่ว่าสามารถใช้ได้เฉพาะฟังก์ชั่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท และมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายกว่า 2. การเปิดคอนเทนต์และฟังก์ชั่น – ห้อง Valance จะเปิดเมื่อเคลียร์ด่าน 10-9 – เมื่อเปิดแล้ว…

Continue Reading →

[Game Guide] อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท

1. อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทคือ?– อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท คือไอเทมอุปกรณ์ที่สามารถรับได้จากเรด Galgoria, Ascalon, Siegfried– มีอันดับเป็น TM ที่สูงกว่า T8 และมีวิธีการพัฒนาที่แตกต่างจากอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป – ระบบสกิลเสริม ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถของวีรบุรุษได้เป็นอย่างมาก 2. ส่วนประกอบอุปกรณ์ – สามารถรับเซ็ตอุปกรณ์ทั้ง 3 ประเภท…

Continue Reading →

[Game Guide]เรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท

1. เรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวทคือ? – เรดอาณาจักรสิ่งประดิษฐ์เวท คือเรดที่สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท และวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์ได้– ประกอบไปด้วยทั้งหมด 3 ประเภท โดยจะสามารถรับอุปกรณ์ประเภทที่แตกต่างกันได้ในแต่ละเรด 2. เข้าเรด – เรด Galgoria จะเปิดเมื่อเคลียร์ด่าน 10-9 ส่วนเรด Ascalon และ…

Continue Reading →

[Game Guide] แชปเตอร์ 10

1. วิธีการเข้า  – พื้นที่ของแชปเตอร์ 10 สามารถเข้าได้จากด่าน ดินแดนแห่งการกำเนิด – หลังจากการเข้าครั้งแรก สามารถใช้เมนู ประตูมิติ > แชปเตอร์ เพื่อเคลื่อนย้ายให้เร็วขึ้นได้  2. ลักษณะพิเศษของแชปเตอร์– ในแชปเตอร์ 10 จะสามารถใช้วีรบุรุษเล่นได้สูงสุด 6…

Continue Reading →