[Thông báo] Bảo trì đột xuất ngày 15/4 (Thứ 5)

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Selene từ King’s Raid.

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì đột xuất trong ngày 15-04-2021

[Thời gian bảo trì]
▶ 01:00 ~ 05:00 thứ năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021 (4 tiếng)
▶ Quà bồi thường : Thông báo khi bảo trì kết thúc

[Nội dung tiến hành bảo trì]
▶ Điều chỉnh lỗi không hoạt động được các nội dung đấu quốc tế như Chinh phạt Guild, Boss Thế Giới, Liên minh vinh quang phát sinh vào ngày 15/4 (thứ 5)

Xin lỗi vì để người chơi gặp những bất tiện này, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất quá trình bảo trì nhanh chóng.

Xin cảm ơn
GM Selene

Comment