[Thông báo] Bảo trì tạm thời ngày 25/06 (Thứ 6)_HỦY BỎ

Xin chào các nhà chinh phạt
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Hủy bỏ bảo trì tạm thời dự tính sẽ diễn ra vào 12:00 ngày 25/6 (Thứ 6). Nội dung chi tiết liên quan đến vấn đề này sẽ được bổ sung tại thông báo chi tiết sau.

Hệ thống sẽ tiến hành bảo trì tạm thời trong ngày 25/06 (Thứ 6) để điều chỉnh các vẫn đề còn tồn tại sau bảo trì định kỳ ngày 22/06 (Thứ 3).

[Thời gian bảo trì]
▶ 12:00 ~ 14:00 thứ sáu, ngày 25 tháng 06 năm 2021 (2 tiếng)

[Nội dung tiến hành bảo trì]

▶ Cấp “Thỏi vàng của nữ hoàng vàng” cho một số nhà chinh phạt đã sử dụng nạp vào Vé nhập trận kho tàng sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3)

Rất xin lỗi vì những bất tiện gây ra do tiến hành bảo trì tạm thời.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp môi trường chơi game ổn định hơn.

Xin cảm ơn
GM Artemia

Comment