[Thông báo] Chặn người chơi sử dụng chương trình bất hợp pháp_Cập nhật ngày 17/9

Xin chào các nhà chinh phạt.

Tôi là GM Selene từ King’s Raid.

Dưới đây là danh sách tài khoản sử dụng chương trình bất hợp pháp đã bị xử lý chặn vĩnh viễn lúc 18:00 ngày 16 tháng 9.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và xử lý các trường hợp sử dụng chương trình vi phạm quy định trò chơi vì một môi trường game lành mạnh.

[Danh sách tài khoản xử lý chặn vĩnh viễn ngày 16/9]

– Tổng cộng 69 tài khoản.

Chúng tôi trân trọng khuyến cáo người chơi không có bất cứ hành vi nào liên quan đến việc sử dụng chương trình vi phạm quy định trò chơi, kể cả là vì tò mò nhất thời đối với tài khoản chơi quan trọng của các nhà chinh phạt.

Xin lưu ý các tài khoản đã bị xử lý chặn vĩnh viễn vì lí do vi phạm quy định trò chơi sẽ không thể khôi phục lại.

Đội ngũ chế tác và vận hành game chúng tôi cũng xin hứa sẽ nỗ lực hơn trong việc theo dõi và kiểm tra tình trạng sử dụng trò chơi.

Xin cảm ơn

GM Selene