Hướng dẫn cài đặt file APK cập nhật ngày 21/12 (Thứ 2)

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Chúng tôi xin công bố File cài đặt riêng cho app Player cập nhật ngày 21/12. 

Trường hợp đã tải bản APK trước đó, đề nghị tải bản cập nhật này để có thể tiến hành chơi game tốt hơn.

Những người chơi gặp các hiện tượng crash sử dụng app player, vui lòng tải file APK này để loại bỏ tình trạng trên.

Nếu cài đặt bản cập nhật trên store sau khi đã cài bản APK này thì sẽ có thể gặp khó khăn khi chơi game.

– Tải file cài đặt APK ngày 21/12 (ver 4.17.5)
https://client-app.kingsraid.com/apk/KingsRaid_Live_Android_x86.html

** Lưu ý: cùng một file nhưng người chơi vui lòng tải về và cài đặt để có thể tải dữ liệu cập nhật chính xác nhất

[Cách trực tiếp cài đặt file cài đặt (APK) chuyên dụng của King’s Raid] 

Nhấn vào nút ‘APK’ bên phần menu góc phải màn hình để có thể thực hiện việc cài đặt file đã tải về phía trên.

[Chú ý]
▶ File cài đặt trên chỉ áp dụng cho phần mềm giả lập (app player), và không thể sửdụng thiết bị di động. 
▶ Những người chơi đã cài đặt file APK trước đó, chỉ cần tải file cập nhật mới về và cài đặt chồng lên bình thường (không cần phải xóa file cũ).

※ Sau khi tổng hợp ý kiến của người chơi về lần tối ưu hóa vừa rồi, chúng tôi dự định sẽ cung cấp file cài đặt riêng cho người cho sử dụng app player sau mỗi lần bảo trì/tối ưu hóa game. 

Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để đem lại môi trường chơi game hoàn thiện hơn. 

Xin cảm ơn
GM Artemia