[Thông báo] Về hiện tượng bị đóng ứng dụng game tại một số thiết bị Android_ÁP DỤNG BÌNH THƯỜNG

Xin chào các nhà chinh phạt,

Tôi là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi thông báo đến các nhà chinh phạt về việc hoàn tất xử lý vấn đề cập nhật Webview hệ thống Android.

Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của [Android System WebView] và ứng dụng [Chrome], sau đó khởi động lại và sử dụng dịch vụ.

[Cách cập nhật]
1. Webview hệ thống Android
– Play Store > Ứng dụng / Game của tôi > Android System WebView > Cập nhật

2. Ứng dụng Chrome
– Play Store > Ứng dụng / Game của tôi > Chrome > Cập nhật

Xin cám ơn
GM Artemia

Hiện tại đang phát sinh hiện tượng bị đóng ứng dụng King’s Raid bất thường đối với những nhà chinh phạt sử dụng thiết bị Android.

Chúng tôi đã xác nhận được nguyên nhân là do hiện tượng xung đột với ứng dụng game King’s Raid sau khi hệ thống Android cập nhật ứng dụng webview.

Trong số các nhà chinh phạt sử dụng thiết bị Android gặp phải trường hợp bất thường trên, xin vui lòng chọn và thực hiện 1 trong 2 cách xử lý bên trước khi tiến hành sử dụng game.

[Cách xử lý]
1. Phương pháp gỡ bỏ thông qua Cửa hàng ứng dụng Google
– Play Store > nhấn tìm kiếm “WebView của hệ thống Android” tại cửa sổ tìm kiếm > Gỡ bỏ

2. Phương pháp xóa cập nhật ứng dụng
[Android 11 OS]
– Cài đặt > Ứng dụng > Danh sách ứng dụng (≡) > nhấn chọn Hiển thị hệ thống > Chọn “Android System WebView” > Xem thêm (dấu 3 gạch góc phải phía trên màn hình) > Xóa cập nhật 

[Dưới Android 10 OS]
– Cài đặt > Ứng dụng > Xem thêm > Hiển thị ứng dụng hệ thống > Chọn “Android System WebView” > Xem thêm (dấu 3 gạch góc phải phía trên màn hình) > Xóa cập nhật

Trường hợp không thể tìm thấy hạng mục [Android System WebView] vui lòng xóa cập nhật ứng dụng [Chrome] và kiểm tra lại.
– Cài đặt > Ứng dụng > Chọn Chrome > Xem thêm (dấu 3 gạch góc phải phía trên màn hình) > Xóa cập nhật

Xin cám ơn
GM Artemia

Comment