[ประกาศ] แนะนำปัญหาที่ Hilda, Shakmeh ไม่ประกฏตัวในกระท่อมวีรบุรุษ และแผนปฏิบัติการ(ได้แก้ไขใน 17:05 น.วันที่ 31 ส.ค.)

ทีมงานได้พบปัญหาที่ Hilda, Shakmeh ไม่ปรากฏตัวในกระท่อมวีรบุรุษหลังจากดันเจี้ยนพิเศษของวีรบุรุษเสร็จสิ้น
ใน KING’s RAID สามารถรับวีรบุรุษจากกระท่อมวีรบุรุษธรรมดาโดยเพิ่มค่ามิตราภาพ หลังจากผ่าน 12 สัปดาห์
แต่กรณีของวีรบุรุษ 2 ตัวไม่ปรากฏตัวในกระท่อมวีรบุรุษ เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

วีรบุรุษ 2 ตัวจะปรากฏตัว หลังจากการปิดปรับปรุงวันที่ 31 ส.ค. และจะมอบรางวัลชดเชยเพื่อขออภัย

จะมอบตั๋วเลือกวีรบุรุษ 5 ดาวที่สามารถเลือก Hilda, Shakmeh ได้
:: หากมีวีรบุรุษ Hilda, Shakmeh และใช้ ตั๋วเลือกวีรบุรุษ 5 ดาว(Hilda) หรือ ตั๋วเลือกวีรบุรุษ 5 ดาว(Shakmeh) จะได้รับชิ้นส่วนอาวุธเฉพาะ 250 ชิ้นแทน
จะกู้คืนไอเทม(ตั๋วเลือกวีรบุรุษ, รูบี้)ที่ใช้ในการได้รับ Hilda, Shakmeh
เช่น)
– หากซื้อวีรบุรุษด้วย 6,000 รูบี้/ 3 ,000 รูบี้ :: จะมอบ 6,000 รูบี้/ 3 ,000 รูบี้
– หากได้รับวีรบุรุษด้วยตั๋วเลือกวีรบุรุษ :: มอบ’ตั๋วเลือกวีรบุรุษ’ที่ใช้
※หากซื้อ Hilda ด้วย 3 ,000 รูบี้, ซื้อ Shakmeh ด้วย 6,000 รูบี้ จะมอบ 9,000 รูบี้
วันที่มอบรางวัล
– หลังจากตรวจสอบข้อมูลและได้ตกลงวันเวลาที่จะมอบ จะประกาศผ่านคำประกาศฉบันนี้ครับ
※ รางวัลนี้จะมอบให้กับบัญชีที่ได้สร้างก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 31 ส.ค.
※ รางวัลจะมอบตามข้อมูลก่อน ปิดปรับปรุงวันที่ 31 ส.ค.
※ ได้มอบรางวัลให้กับเหล่านักรบในวันที่ 31 ส.ค. สามารถรับรางวัลจนถึงวันที่ 14 ก.ย. ได้

เราขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับเหล่านักรบที่รอคอยการปรากฏตัวของวีรบุรุษเหล่านี้ในกระท่อมวีรบุรุษ

ในอนาคตเราจะพยายามตรวจสอบให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนครั้งนี้

ขอบคุณครับ


GM Roi