[Thông báo] Về việc điều chỉnh chính sách vận hành và phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa

Xin chào các nhà chinh phạt.

Tôi là GM Selene từ King’s Raid.

Xin phép thông báo về điều chỉnh tại chính sách vận hành & phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa. Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới để tránh những điều bất tiện không đáng có trong lúc sử dụng trò chơi
———————————–

1. Ngày áp dụng
– Ngày 31 tháng 8 năm 2021 (thứ 3)


2. Đối tượng áp dụng điều chỉnh
– Phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa
– Chính sách vận hành Vespa

3. Nội dung thay đổi
– Phương châm xử lý thông tin cá nhân

1) Article 1 (The Elements of Personal Information we may collect and the collecting method) Paragraph 1 Revised
2) Article 2 (Collecting Personal Information and the Use) Paragraph 2, Paragraph 3 Revised
3) Article 4 (Charges of Personal Information and Transfer to Other Countries) Paragraph 2 Revised
4) Article 5 (Period of possessing and using personal information) Paragraph 1, Paragraph 4 Revised
5) Article 6 (Dormant accounts) Added & Paragraph Number Revised
6) Article 11 (Installation and Operation of Image Information Processing Equipment) Paragraph 3 Revised

– Chính sách vận hành

Xóa bỏ mục 9 – Article 9 (Dormant Accounts)  do thiết lập điều khoản tương tự trong chính sách xử lý thông tin cá nhân


Phương châm xử lý thông tin cá nhân [LINK]
Chính sách vận hành [LINK]
※ Nhấn chọn nút Dropbox ở góc trên bên phải màn hình để xem nội dung trước thay đổi.

4. Thắc mắc và kiến nghị
– Trường hợp không đồng ý với chính sách thay đổi, người chơi có thể yêu cầu thoát thông tin đăng nhập. (Theo đó, người chơi sẽ không thể chơi King’s Raid.)

– Trường hợp không có phản hồi từ chối trước ngày áp dụng chính sách thay đổi là ngày 31 tháng 8 năm 2021 sẽ được xem là đã đồng ý với điều khoản thay đổi.

– Các ý kiến thắc mắc kiến nghị vui lòng gửi về cs_vn@vespainc.oqupie.com 

———————————–
Trên đây là thông báo về điều chỉnh trong chính sách vận hành & phương châm xử lý thông tin cá nhân Vespa.

Xin cảm ơn

GM Selene

Comment