[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 6 (Đợt 2)


Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.
Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 6 đợt 2.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!───────────────────────

▌Cấp miễn phí trang phục _ Frey sa ngã

Graphical user interface

Description automatically generated
▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Nội dung: cấp miễn phí trang phục mới của anh hùng Frey sa ngã đã giành được số phiếu bầu cao nhất trong sự kiện ‘Chủ nhân trang phục miễn phí Tháng 6’!

▶ Quà thưởng sự kiện
– Có thể nhận miễn phí trang phục ‘Frey sa ngã lười biếng trong sa ngã’ tại mục [Nhiệm vụ > Sự kiện].=
※ Tăng 3% lượng nhận vàng khi sở hữu trang phục trên.

※ Chú ý
– Có thể nhận được miễn phí trang phục ‘Frey sa ngã lười biếng trong sa ngã’ trong thời gian sự kiện.
– Trường hợp không nhận quà thưởng trong thời gian sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại.
– Khi sự kiện kết thúc, có thể mua trang phục tại [Cửa hàng đặc biệt > Tủ đồ > Trang phục].


▌Bonus phần thưởng Nhiệm vụ hàng ngày!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 24/6 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 28/6 (Thứ 2)
– Nội dung: Nhận gấp đôi quà thưởng khi thực hiện [Nhiệm vụ hàng ngày] ở mục [Nhiệm vụ]!
※ Không áp dụng tăng quà thưởng Độ hoàn thành nhiệm vụ/ Nhiệm vụ hàng tuần.

Nhân đôi độ thân hữu!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 24/6 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 28/6 (Thứ 2)
– Nội dung: Bạn có thể gửi điểm tình bạn gấp 2 lần với anh hùng tại Quán trọ anh hùng!
※ Sự kiện không áp dụng làm tăng độ thân hữu anh hùng hiện đang có.

Giảm chi phí cường hóa tùy chọn!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Đợt 1) 00:00 ngày 26/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 27/6 (Chủ nhật)
Đợt 2) 00:00 ngày 03/07 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 04/07 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm50% lượng vàng & bột phép thuật cần để cường hóa tùy chọn trang bị!

Lò rèn Giảm giá luyện lại trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Đợt 1) 00:00 ngày 26/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 27/6 (Chủ nhật)
Đợt 2) 00:00 ngày 03/07 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 04/07 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm giá 50% ruby khi tiến hành luyện lại trang bị!
※ Không áp dụng hiệu ứng sự kiện cho Luyện lại trang bị công nghệ ma thuật.

Giảm giá thức tỉnh trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Đợt 1) 00:00 ngày 26/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 27/6 (Chủ nhật)
Đợt 2) 00:00 ngày 03/07 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 04/07 (Chủ nhật)
– Nội dung: Áp dụng giảm 50% lượng vàng tiêu thụ vào việc Thức tỉnh trang!

Giảm giá phí lưu trữ cổ tự!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Đợt 1) 00:00 ngày 26/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 27/6 (Chủ nhật)
Đợt 2) 00:00 ngày 03/07 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 04/07 (Chủ nhật)
– Nội dung: Áp dụng giảm 60% Ruby tiêu thụ khi lưu trữ cổ tự!

Giảm giá Phòng thử thách!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

Đợt 1) 00:00 ngày 26/6 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 27/6 (Chủ nhật)
Đợt 2) 00:00 ngày 03/07 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 04/07 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm 50% lượng vàng cần dùng trong Phòng thử thách!

Bùng cháy lên! Raid Vương quốc ma thuật!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 29/6 (Thứ 3) ~ 23:59 ngày 30/6 (Thứ 4)
– Nội dung:
giảm 30% lượng tiêu thụ stamina các Raid Ascalon/Galgoria/Siegfried.
※ Không áp dụng đối với Trận viễn chinh.

▌Bùng cháy lên! Bên lề Khu trung tâm

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 1/7 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 2/7 (Thứ 6)
– Nội dung:
giảm 50% stamina tiêu thụ tại Bên lề khu trung tâm!
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 6 đợt 2.

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment