[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 6 tuần 4_cập nhật 10:54 ngày 22/6/2021

※ Nội dung điều chỉnh
– Bổ sung nội dung chú ý tại sự kiện King’s Pass Mùa 1 (không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh) 10:54 ngày 22/6/2021

Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.


Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 6.
Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 4 Tháng 6]─────────────

▌Cập nhật [King’s Pass]

▶ King’s Pass Mùa 1
– Thời gian mở bán: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ 23:59:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Thời gian Mùa 1: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Thu thập đủ điểm để nâng Level và có thể nhận được nhiều quà thưởng.

※ Thông tin về King’s Pass
– Tiêu thụ một lượng nguyên liệu nhất định để thu thập điểm sự kiện hoặc đối với level ruby, các nhà chinh phạt có thể sử dụng ruby để thu về quà thưởng. (không áp dụng cấp Mileage khi mua vật phẩm bằng ruby)
Không tính cộng dồn lượng stamina tiêu thụ ở các trận viễn chinh.
– Mỗi ngày mở 1 tầng level tính từ ngày bắt đầu sự kiện [King’s Pass]
– [Phần thưởng miễn phí] là quà thưởng không cần mua, được nhận miễn phí, [Phần thưởng đặc biệt] là quà thưởng có thể nhận được khi [Mua King’s Pass].
– Có thể sử dụng ruby để mua các vật phẩm trong danh sách [Quà thưởng tính phí] của phần [Phần thưởng đặc biệt]. (không cấp Mileage)
(Tầng 3 & Tầng 7: 4,000 ruby / Tầng 13: 500 Ruby / Tầng 15: 5,000 Ruby)
– Trường hợp không nhận quà thưởng trước khi hết hạn sự kiện sẽ không được cấp lại hoặc khôi phục lại. Các nhà chinh phạt vui lòng nhận tất cả quà thưởng trong thời gian sự kiện.
– Vui lòng kiểm tra thông tin về cấu tạo vật phẩm quà thưởng tại thông báo Ghi chú cập nhật 22/6 (Thứ 3).


※ Thông tin cấu tạo vật phẩm
– Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên / Coupon bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên: có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
– Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng 0 ~ 1 sao: có thể chọn và nhận được 1 trong vũ khí chuyên dụng / bảo vật chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Tinh thể Boss may mắn / Rương Ether may mắn / Rương Vé luyện lại may mắn’.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói vũ khí linh hồn kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương chọn Ether’.

▶ Gói anh hùng đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật): Khi sử dụng, có thể chọn 1 trong số các anh hùng T5, cấp 100.
– Anh hùng có thể chọn: Isolet, Morrah, Taily, Gremory, Requina, Rehartna, Glenwys, Estelle, Shea, Nyx
– Cấp bù 1.550 Mảnh vũ khí chuyên dụng nếu đã sở hữu hết mọi anh hùng có trong Thẻ chọn anh hùng.
※ Thẻ chọn vũ khí / bảo vật chuyên dụng (đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật): Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí / bảo vật chuyên dụng của một trong các anh hùng bên dưới.
– Anh hùng có thể chọn: Isolet / Morrah / Taily / Clause / Gremory / Requina / Rehartna / Glenwys / Estelle / Shea / Nyx / Cleo
※ Thẻ chọn cổ vật đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong các cổ vật sau: ‘Đá mặt trời’, ‘Quả cầu Giao Ước’, ‘Dao găm ma thuật hắc ám’, ‘Dây chuyền Lulu’, ‘Vương miện vực thẳm’, ‘Hạt nhân vực thẳm’. (tất cả xác suất đồng nhất)

▶ Gói đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang bị Công nghệ Ma thuật (kỹ năng bổ sung & 2 tùy chọn): Có thể nhận được một trong các trang bị Công nghệ Ma thuật. (Có thể chọn kỹ năng bổ sung và 2 tùy chọn mong muốn.)
※ Thẻ chọn cổ vật đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong các cổ vật sau: ‘Đá mặt trời’, ‘Quả cầu Giao Ước’, ‘Dao găm ma thuật hắc ám’, ‘Dây chuyền Lulu’, ‘Vương miện vực thẳm’, ‘Hạt nhân vực thẳm’. (tất cả xác suất đồng nhất)

▶ Gói Đá cường hóa Công nghệ Ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói phù phép ma thuật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.
※ Thiết bị đóng mở ma thuật: khi sử dụng có thể nạp thêm vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật]. (Cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ sẽ có thể cộng dồn để lưu trữ.
– Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không thể cộng dồn thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Gói Ether kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương chọn Ether/ Rương Ether may mắn’, ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói Ether kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương Ether may mắn đặc biệt’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương chọn Ether/ Rương Ether may mắn’, ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói luyện lại kỷ niệm lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói luyện lại kỷ niệm lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 2 và thứ 4.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp vé luyện lại may mắn’.

▶ Gói NPC may mắn kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng NPC’ ở lần mua thứ 5 và thứ 10.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp NPC may mắn’.

▶ Gói thử thách may mắn kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương thử thách may mắn’.

▶ Gói cổ vật kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn cổ vật thường: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 trong số cổ vật thường.
※ Thẻ chọn cổ vật đặc biệt: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 cổ vật thường hoặc sự kiện.
※ Hộp cổ vật ngẫu nhiên đề xuất Raid Vương quốc Ma thuật: Khi sử dụng, có thể nhận được theo xác suất 1 trong các cổ vật sau: ‘Đá mặt trời’, ‘Quả cầu Giao Ước’, ‘Dao găm ma thuật hắc ám’, ‘Dây chuyền Lulu’, ‘Vương miện vực thẳm’, ‘Hạt nhân vực thẳm’. (tất cả xác suất đồng nhất)

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy lễ tri ân 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy lễ tri ân 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Gói Rương may mắn của phù thủy lễ tri ân 3
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 3 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương may mắn của phù thủy’.

▶ Cánh yêu tinh kỷ niệm lễ tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 4,500 ruby


▌Cập nhật sản phẩm 1,000 ruby

▶ Vé luyện lại tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Điểm đặc tính siêu việt tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Gia hộ của Thần vương tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Gói trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby

※ Gói trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên: Khi sử dụng gói này, sẽ nhận ngay 1 ‘Coupon vũ khí chuyên dụng ngẫu nhiên’, 1 ‘Thẻ triệu hồi bảo vật chuyên dụng ngẫu nhiên’, 300 ‘Mảnh ghép linh hồn lạ lẫm’, 1.000 ‘Mảnh cổ vật’.

▶ Chúa tể bóng tối đội đầu tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Thiên thần sa ngã đội đầu tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Coupon phân bổ lại vũ khí linh hồn tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Coupon đá linh hồn ngẫu nhiên tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Báo cáo thí nghiệm ma thuật tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Thẻ chọn cổ tự Velkazar tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng. (không áp dụng chọn cho anh hùng NPC)

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Hộp đồ ăn Raider tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▶ Sừng kỳ lân tri ân
– Thời gian: sau bảo trì ngày 22/6 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện
– Giá: 1,000 ruby


▌Hiển thị tỷ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Tinh thể Boss may mắn]

Table

Description automatically generated

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi sử dụng Rương Tinh thể Boss may mắn.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi sử dụng ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

[Cấu tạo vật phẩm trong Rương chọn Ether]

※ Có thể chọn và nhận 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương chọn Ether’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp NPC may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp NPC may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Hộp NPC may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương thử thách may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương thử thách may mắn’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương may mắn của phù thủy]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm trên khi sử dụng ‘Rương may mắn của phù thủy’.
───────────────────────

Vừa rồi là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 4 tháng 6.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment