[Thông báo] Lỗi tồn tại sau bảo trì ngày 9/3 (thứ 3)_bổ sung 21:00 ngày 11/03

Xin chào các nhà chinh phục.
Tôi là GM Selene đến từ King’s Raid.

Chúng tôi ghi nhận còn tồn tại vấn đề sau bảo trì định kỳ hôm nay ngày 9/3 (Thứ 3). 

▶ Hiện tượng không cấp quà thưởng tổng kết Liên minh chiến thắng – phát sinh tại server Asia

Hiện tượng không thể chọn anh hùng Estelle trong phạm vi chọn Thẻ chọn trang bị chuyên dụng 3 sao

▶ Hiện tượng hiển thị không chính xác nhiệm vụ chưa tiến hành ở Lệnh Jumping của Estelle tại [Nhiệm vụ đang tiến hành] trong danh sách sự kiện trong game
>> Vá lỗi hoàn tất 19:45 ngày 09/03

▶ Lỗi bản dịch có bao gồm tiếng lóng mang ý nghĩa văng tục vi phạm thuần văn mỹ tục trong nội dung truyện thuộc Ngục tối sự kiện đặc biệt mừng Kiến quốc Orvel.
:: Đối với vấn đề này, chúng tôi xin gửi lời tạ lỗi chân thành nhất vì đã vô cùng thiếu sót trong việc kiểm duyệt chất lượng bản dịch của đội biên dịch. Chúng tôi đã điều chỉnh lại bản dịch và sẽ sớm áp dụng lại vào trong game. Đồng thời chúng tôi nhất định sẽ tăng cường mạnh hơn trong việc kiểm duyệt chất lượng một cách chi tiết bản dịch áp dụng trong trò chơi, tránh tuyệt đối gây ra lỗi nghiêm trọng như lần này.
>> Vá lỗi hoàn tất 17:20 ngày 10/03

▶ Hiện tượng không cấp quà thưởng Cuộc chinh phạt Guild ở một số tài khoản thuộc server Asia
:: Quà thưởng sẽ được phát bù vào bảo trì ngày 23/9 (Thứ 3)

▶ Hiện tượng không thể nhấn vào nút đồng ý tại bảng thông tin [Điều khoản sử dụng dịch vụ] sau bảo trì
** Do quá trình đồng bộ dữ liệu trên cửa hàng ứng dụng ở thiết bị Android diễn ra chậm trên nên dữ liệu cập nhật vẫn chưa được đồng hoá.
:: Hiện tượng trên chỉ diễn ra ở một số thiết bị đặc biệt. Tính đến thời điểm hiện tại xác nhận được hiện tượng này xuất hiện tại [Galaxy A80 , LG Q9 One].

Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức khi hoàn tất quá trình này.

Chân thành xin lỗi đến những người chơi gặp bất tiện do những lỗi trên.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và nỗ lực hoàn thiện King’s Raid hơn nữa.

Xin cám ơn
GM Selene

Comment