[Cửa hàng đặc biệt] Cập nhật thông tin cửa hàng đặc biệt tháng 7 tuần 2


Xin chào các nhà chinh phục
Tôi là GM Artemia từ King’s Raid.

Xin giới thiệu đến các bạn thông tin cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 7.
Nội dung chi tiết vui lòng tham khảo thông tin bên dưới!

[Cập nhật Cửa hàng đặc biệt Tuần 2 Tháng 7]─────────────

▌Triệu hồi step up
▶ Triệu hồi Step Up anh hùng điều chỉnh cân bằng (Erze / Talisha)

– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Nội dung: triệu hồi đặc biệt trong thời gian giới hạn giúp người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm, trang bị chuyên dụng của anh hùng tương ứng với tỉ lệ cao
– Giá: 5,000 ruby

※ Chú ý
– Có thể kiểm tra triệu hồi step up anh hùng điều chỉnh cân bằng tại mục [Cửa hàng đặc biệt] > [Triệu hồi] > [Triệu hồi đặc biệt].
– Gói triệu hồi đặc biệt này có tỉ lệ nhận được trang bị chuyên dụng của anh hùng điều chỉnh cân bằng (Erze / Talisha) cao hơn so với các gói triệu hồi đặc biệt khác.

:: Có thể kiểm tra tỉ lệ xuất hiện của các trang bị chuyên dụng khi nhấn vào nút [Xem tỉ lệ] ở mục Triệu hồi Step up.
– Vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC sẽ được cấp ở trạng thái 0 sao.

– Có thể nhận được ‘100 Nước phép stamina’ ở lần triệu hồi thứ 2.

– Có thể nhận được ‘Rương Trang bị chuyên dụng ngẫu nhiên (anh hùng điều chỉnh cân bằng ngày 6/7)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 3.

– Có thể nhận được ‘Thẻ chọn trang bị chuyên dụng (anh hùng điều chỉnh cân bằng ngày 6/7)’ khi tiến hành Triệu hồi step up ở lần thứ 4.

– Có thể nhận được ‘Rương phần thưởng triệu hồi Step Up (anh hùng điều chỉnh cân bằng)’ ở lần triệu hồi Step up thứ 5.
– ‘Thẻ chọn trang phục ánh sáng (Erze / Talisha)’ và ‘Phụ kiện chuyên dụng (Erze / Talisha)’ có thể được đưa vào bán tại Cửa hàng đặc biệt sau này.

▌Sản phẩm cập nhật

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng: được dùng làm nguyên liệu thức tỉnh Vũ khí chuyên dụng của các anh hùng, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao. (không áp dụng cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh bảo vật chuyên dụng: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh bảo vật chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với bảo vật chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Đá thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của Lua: được sử dụng làm nguyên liệu thức tỉnh vũ khí chuyên dụng của anh hùng thường / NPC, và sở hữu tỉ lệ thức tỉnh thành công đồng nhất với Vũ khí chuyên dụng 0 sao.

▶ Gói vũ khí linh hồn 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói vũ khí linh hồn 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 1 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

▶ Gói trang phục bóng tối
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Thẻ chọn trang phục bóng tối (đến Isaiah): ~ có thể chọn đến Isaiah (không áp dụng cho anh hùng Chúa tể bóng tối Kasel, Frey sa ngã và Kẻ phản nghịch Clause)
※ Thẻ chọn trang phục (đến trang phục Bãi biển sa ngã): ~ Có thể chọn đến trang phục Bãi biển sa ngã

▶ Gói trang bị Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói cường hóa Công nghệ Ma thuật
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

▶ Gói phù phép ma thuật 1
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.
※ Thiết bị đóng mở ma thuật: Nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])
– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ sẽ có thể cộng dồn để lưu trữ.

– Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không thể cộng dồn thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Gói phù phép ma thuật 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện

※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Rương Lõi phù phép may mắn’.

※ Thiết bị đóng mở ma thuật: Nạp ngay 5 Thiết bị đóng mở ma thuật khi sử dụng. (cấp vào [Kho > Hàng tiêu dùng])

– Trường hợp vượt quá 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] khi sử dụng sản phẩm ‘Thiết bị đóng mở ma thuật’ sẽ có thể cộng dồn để lưu trữ.

– Tuy nhiên, khi sở hữu hơn 20 Vé nhập trận [Raid phù phép ma thuật] thì sẽ không thể cộng dồn thêm vé nạp tự động (5 vé mỗi tuần).

▶ Gói chọn Ether
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 4 lần trong thời gian sự kiện

※ Rương chọn Ether: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 2.000 ‘Ether tỏa sáng’/ 660 ‘Ether hoa lệ’ hoặc 400 ‘Ether rực rỡ’.
※ Có thể nhận được miễn phí ‘1 Rương chọn Ether’ ở lần mua thứ 2, thứ 4.

▶ Hộp Vé luyện lại may mắn
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 10 lần trong thời gian sự kiện

※ Có thể nhận được ‘5 Hộp Vé luyện lại may mắn’ miễn phí ở lần mua thứ 5 và ’10 Hộp Vé luyện lại may mắn’ ở lần mua thứ 10.
※ Vui lòng kiểm tra hạng mục [Hiển thị tỷ lệ] ở bên dưới để biết thêm chi tiết về cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.


▶ Combo giá đặc biệt 1 ~ 2
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)

※ Thông tin về sản phẩm mua theo bậc

– Sản phẩm trên là sản phẩm được bán theo bậc, trường hợp đã thanh toán vật phẩm bậc 1 thì vật phẩm bậc 2 sẽ được hiển thị tiếp theo.

– Do là vật phẩm bán theo bậc nên khi hủy/ trả sẽ tiến hành hủy/ trả của vật phẩm bậc cao nhất đã mua trở xuống.

– Trường hợp sản phẩm ở bậc cao nhất quá 7 ngày kể từ ngày mua hoặc đã tiến hành sử dụng sẽ không thể đổi/ trả. Theo đó, các sản phẩm ở bậc trước đó cũng sẽ không thể đổi/ trả.

▶ Gói cổ tự huyền bí giá đặc biệt
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: 2 lần trong thời gian sự kiện


▶ Gói Vàng giá đặc biệt của Edge
– Thời gian: 00:00 ngày 10/7 (Thứ ) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
– Giới hạn mua: mỗi ngày 1 lần trong thời gian sự kiện (giới hạn mua sẽ được đặt lại vào 00:00 giờ hàng ngày)


▶ Thẻ chọn cổ vật thường
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 3 hàng tuần)
– Giá: 8,000 Ruby

※ Thẻ chọn cổ vật thường: có thể chọn và nhận 1 trong số cổ vật thường.

▶ Thẻ chọn cổ vật sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 3 hàng tuần)
– Giá: 8,000 Ruby

※ Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể chọn và nhận 1 trong số cổ vật sự kiện.

▶ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 3 hàng tuần)
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn vũ khí chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số vũ khí chuyên dụng của các anh hùng (không áp dụng cho anh hùng NPC).

▶ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 3 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 3 hàng tuần)
– Giá: 4,000 ruby

※ Thẻ chọn bảo vật chuyên dụng: có thể chọn và nhận được 1 trong số các bảo vật chuyên dụng của các anh hùng.

▶ Coupon vũ khí chuyên dụng NPC ngẫu nhiên
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Giới hạn mua: mỗi tuần 2 lần trong thời gian sự kiện (đặt lại vào 00 giờ Thứ 3 hàng tuần)
– Giá: 8,000 ruby

※ Coupon vũ khí chuyên dụng NPC ngẫu nhiên: Khi sử dụng, có thể nhận được ngẫu nhiên một trong số các vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC. (không áp dụng cho anh hùng thường)


Hiển thị tỷ lệ

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Ether may mắn đặc biệt]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi mở ‘Rương Ether may mắn đặc biệt’.

[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Rương Lõi phù phép may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi mở Rương Lõi phù phép may mắn.


[Cấu tạo và tỉ lệ vật phẩm trong Hộp Vé luyện lại may mắn]

※ Có thể nhận được ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm bên trên khi mở ‘Hộp Vé luyện lại may mắn’.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ nội dung cập nhật tại Cửa hàng đặc biệt tuần 2 tháng 7.

Chúc các nhà chinh phạt có khoảng thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cảm ơn

GM Artemia

Comment