[Sự kiện] Sự kiện đặc biệt – [Điểm cường hóa thử thách]


Xin chào các nhà chinh phạt,
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Lakrak vừa mới phát minh ra vũ khí siêu mạnh và nghe bảo rằng cần phải có sự giúp sức của các nhà chinh phạt để cường hóa vũ khí này!
Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết bên dưới.
───────────────────────
▌Sự kiện [Điểm cường hóa thử thách]

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian: sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Nội dung: Tìm đến Lakrak tại Trung tâm Orvel để cường hóa vũ khí và nhận quà thưởng theo bậc cường hóa!

Cửa hàng sự kiện

– Sử dụng ‘Vàng lâu đài Orvel’ và ‘ruby’ tại [Cửa hàng sự kiện] để mua về vật phẩm cường hóa ‘Lakrak MK-2’ và nguyên liệu cường hóa ‘Quặng cường hóa bí mật của Lakrak’. (giới hạn mua được đặt lại vào 00 giờ hàng ngày)

– Mỗi ngày có thể thu được 200 ‘Vàng lâu đài Orvel’ thông qua ‘Nhiệm vụ hàng ngày’.

Điểm cường hóa sự kiện

– Tại [Điểm cường hóa sự kiện], có thể tiến hành cường hóa theo từng bậc vật phẩm ‘Lakrak MK-2’ đã mua trước đó và có tổng cộng 16 bậc cường hóa.
– Ở bậc cường hóa +1 ~ +9, dù cường hóa thất bại thì vật phẩm cũng sẽ không bị phá hủy và có thể tiến hành cường hóa lại.
– Ở bậc cường hóa +10 ~ +15, vật phẩm sẽ bị phá hủy khi cường hóa thất bại, và có thể nhận được [Vết tích đẫm nước mắt Lakrak] tùy theo bậc cường hóa.
– [Vết tích đẫm nước mắt Lakrak] được dùng để [Cường hóa đảm bảo], và khi tiến hành [cường hóa đảm bảo] sẽ có thể cường hóa thành công 100% theo từng bậc cường hóa mà không bị thất bại hay phá hủy vật phẩm.
※ Vật phẩm [Lakrak MK-2 / Quặng cường hóa bí mật của Lakrak / Vết tích đẫm nước mắt Lakrak] sẽ bị xóa bỏ khi sự kiện Điểm cường hóa thử thách! kết thúc.

Table

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Table

Description automatically generated

▶ Quà thưởng đổi theo từng bậc cường hóa
– Thông qua nút [Đổi] có thể đổi và thu về các quà thưởng theo từng bậc tương ứng.

※ Thẻ chọn trang bị chuyên dụng: Khi sử dụng, có thể chọn và nhận được 1 vũ khí chuyên dụng hoặc bảo vật chuyên dụng. (không áp dụng chọn cho vũ khí chuyên dụng của anh hùng NPC)
※ Mảnh cổ vật sự kiện: Có thể tạo ra Thẻ chọn cổ vật sự kiện thông qua [Kho > Chế tạo > Khác].
– Thẻ chọn cổ vật sự kiện: có thể nhận được 1 trong số các cổ vật sự kiện.
※ Thẻ nâng cấp vũ khí linh hồn (+2): có thể dùng cho Vũ khí chuyên dụng ở trạng thái Chưa giải phóng / đã giải phóng / Vũ khí linh hồn Nâng cấp Mức 1 và có thể nâng cấp vũ khí linh hồn lên Mức 2 bất kể lượng cường hóa Erther. (có thể dùng đến anh hùng Isaiah / không thể sử dụng cộng dồn)
– Khi sử dụng cho Vũ khí chuyên dụng ở trạng thái đã giải phóng / Nâng cấp Mức 1 thì có thể nhận được một phần quà thưởng tùy theo Mức nâng cấp.
───────────────────────
Trên đây là toàn bộ thông tin về sự kiện đặc biệt < Điểm cường hóa thử thách >.

Chúc mọi người có thời gian vui vẻ cùng King’s Raid.

Xin cám ơn

GM Artemia

Comment