[Sự kiện] Thông tin sự kiện Tháng 7 (Đợt 1)


Xin chào các nhà chinh phạt
Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Xin gửi đến mọi người thông tin về các sự kiện tháng 7 đợt 1.
Vui lòng tham khảo nội dung chi tiết bên dưới!
───────────────────────

▌Quà đặc biệt của Erze đổi mới!


▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
sau bảo trì ngày 6/7 (Thứ 3) ~ trước bảo trì ngày 3/8 (Thứ 3)
– Nội dung: Cấp miễn phí anh hùng Erze được tái sinh hoàn toàn mới! Kiểm tra ngay hòm thư trong thời gian sự kiện để nhận nhé! (cấp giới hạn 1 lần)
– Quà thưởng: 1 Thẻ chọn anh hùng T5 cấp 100 (Erze)
※ Trường hợp đã sở hữu anh hùng Erze sẽ được cấp bù quà thưởng bên dưới.


▌Sự kiện hoàn Stamina!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 12/7 (Thứ 2) ~ trước bảo trì ngày 20/7 (Thứ 3)
– Nội dung: Tiêu thụ một lượng stamina mỗi ngày để nhận lại lượng stamina cùng quà thưởng khác!

▶ Thông tin nội dung sự kiện
1) Tiêu thụ 500 stamina mỗi ngày và nhận lại lượng hoàn stamina. (stamina được cộng ngay lập tức)
2) Tăng 1 điểm tích lũy mỗi khi được hoàn stamina.
3) Nhấn vào nút [Nhận thưởng] khi đạt <5 điểm / 7 điểm> tích lũy và quà thưởng tương ứng sẽ được gửi ngay vào hòm thư.

▶ Thông tin quà thưởng


※ Chú ý sự kiện
– Điểm stamina đã sử dụng hôm nay sẽ tăng mỗi khi sử dụng stamina. (tỉ lệ 1:1)
– Trường hợp trận viễn chinh, sẽ áp dụng tính lượng stamina đã tiêu thụ khi kiểm tra kết quả trận đấu hoặc khi dừng trận đấu.
– ‘Stamina đã sử dụng hôm nay’ sẽ được đặt lại vào 00 giờ mỗi ngày.
– Quà thưởng điểm tích lũy sẽ được gửi vào hòm thư và chỉ có thể được nhận 1 lần trong thời gian sự kiện.
– Quà thưởng điểm tích lũy trong hòm thư có thể được nhận trong vòng 7 ngày.
– Quà thưởng chưa nhận trước khi được đặt lại hoặc kết thúc sự kiện, hết hạn nhận trong hòm thư sẽ bị biến mất và không được cấp lại hoặc khôi phục lại.

Giảm chi phí cường hóa tùy chọn!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 10/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 17/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm 50% lượng vàng & bột phép thuật cần để cường hóa tùy chọn trang bị!

Lò rèn Giảm giá luyện lại trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 10/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 17/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm giá 50% ruby khi tiến hành luyện lại trang bị!
※ Không áp dụng hiệu ứng sự kiện cho Luyện lại trang bị công nghệ ma thuật.

Giảm giá thức tỉnh trang bị!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 10/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 17/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Nội dung: Áp dụng giảm 50% lượng vàng tiêu thụ vào việc Thức tỉnh trang!

Giảm giá phí lưu trữ cổ tự!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 10/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 17/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Nội dung: Áp dụng giảm 60% Ruby tiêu thụ khi lưu trữ cổ tự!

Giảm giá Phòng thử thách!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:

1) 00:00 ngày 10/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 11/7 (Chủ nhật)
2) 00:00 ngày 17/7 (Thứ 7) ~ 23:59 ngày 18/7 (Chủ nhật)
– Nội dung: Giảm 50% lượng vàng cần dùng trong Phòng thử thách!

Thêm một trang bị huyền thoại!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 15/7 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 16/7 (Thứ 6)
– Nội dung: Tặng thêm 1 trang bị huyền thoại khi hoàn thành ‘Trận đấu rồng thường (đơn / nhóm)’ và ‘Bản đồ Raid (đơn / nhóm)!
※ Sự kiện không áp dụng cho các trận viễn chinh.

▌Bên lề Khu trung tâm Bùng cháy lên!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 15/7 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 16/7 (Thứ 6)
– Nội dung: áp dụng giảm 50% lượng tiêu thụ Stamina cho mọi trận đấu ở Bên lề khu trung tâm!

Tăng lượng nhận xu Raid!

▶ Thông tin sự kiện
– Thời gian:
00:00 ngày 15/7 (Thứ 5) ~ 23:59 ngày 16/7 (Thứ 6)
– Nội dung: tăng 30% lượng nhận xu Raid khi hoàn thành Raid rồng/ Raid bản đồ/ Raid Vương quốc ma thuật!
※ Không áp dụng đối với trận viễn chinh.
───────────────────────

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn về sự kiện trong tháng 7 đợt 1

Hi vọng các nhà chinh phục sẽ vui vẻ tham gia các sự kiện hết mình cùng King’s Raid~!! (•́⌄•́๑)૭✧

Xin cảm ơn

GM Artemia