[Thông báo] Ngừng cung cấp dịch vụ PLUG và trang mạng xã hội tạm thời

Xin chào các nhà chinh phạt,

Mình là GM Artemia đến từ King’s Raid.

Như nội dung thông báo đợt trước, dịch vụ mạng xã hội PLUG liên kết với PLUG dự tính sẽ ngừng cung cấp dịch vụ. Do đó, bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 (Thứ 2), các nhà chinh phạt có thể kiểm tra tin tức và thông báo mới tại trang mạng xã hội tạm thời mới thay cho PLUG.

Đồng thời, chúng tôi sẽ bổ sung Webview có thể chuyển sang các trang mạng xã hội của King’s Raid thay cho dịch vụ PLUG và banner PLUG liên kết trong game. Về phần này, chúng tôi sẽ thông tin chi tiết hơn đến các nhà chinh phạt ở bài thông báo sau.


☞ Trang mạng xã hộ tạm thời: https://kr-official.community/vn-community/

Trang mạng xã hội tạm thời này sẽ được VESPA sử dụng cho đến khi chính thức ra mắt nền tảng mới – hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị – để đem lại một môi trường giao lưu mới, thân thiện hơn cho các nhà chinh phạt.


Nhằm đem đến dịch vụ tốt hơn, chúng tôi sẽ có thể có một số thay đổi hoặc bổ sung một số kỹ năng trong quá trình đưa trang mạng xã hội vào hoạt động. Mong các nhà chinh phạt thông cảm.

Xin cám ơn

GM Team