สารานุกรม Orbis เล่มที่ XXIX : ศาสนาจักร Lua และนักบุญ

ศาสนาจักร Lua:

เป็นกลุ่มศาสนาที่นับถือเทพธิดา Lua และแสวงหาสันติภาพและความปรองดองของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่มีใครทราบได้อย่างแน่ชัดว่ากลุ่มศาสนานี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่ และใครเป็นผู้ก่อตั้ง แต่คาดเดาว่าอาจเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ Orvelia จะเป็นเอกราชจาก Penteonia โดยสามารถคาดเดาได้จากการที่สองประเทศ ทั้ง Orvelia และ Penteonia ได้แต่งตั้งให้ศาสนา Lua เป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนสถานหลักของศาสนาจักร Lua นั้น ตั้งอยู่ที่เมืองหลวงของ Penteonia พร้อมทั้งมีหัวหน้านักบวชที่ถูกส่งตัวมาจากเมืองหลวงของ Orvelia และยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับราชอำนาจนั้นอย่างมีไมตรีจิตนับตั้งแต่ Orvelia ได้รับเอกราช

(ละข้อความ)

เหล่านักบวชแห่งศาสนจักร Lua เชื่อว่า Lua เป็นผู้มอบชีวิตให้แก่ทุกเผ่าพันธุ์ และความเชื่อนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ศาสนจักรมีการก่อตั้งและฝึกฝนหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ เพื่อกำจัดปีศาจหรือเหล่ามอนสเตอร์ที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาท หรือเจตนาร้ายขึ้นมา แต่ก็ยังมีคำสอนทางศาสนาที่สืบทอดกันต่อมาว่า ให้ลองสนทนาและทำความเข้าใจกันก่อนที่จะยกอาวุธขึ้นมาต่อสู้

(ละข้อความ)

เหล่านักบวชแห่งศาสนจักร Lua สามารถควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ และมีความสามารถในการประสานหรือรักษา และคุ้มกันวัตถุได้ด้วยพลังนี้ เหล่าผู้ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์ และยังคงไม่มีใครทราบสาเหตุที่มนุษย์มีพลังศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เกิดเป็นจำนวนมากมายเช่นนี้ (ละข้อความ) ศาสนจักร Lua เชื่อว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขามีนั้น มาจากเทพธิดาและถูกสั่งสอนให้ใช้พลังนี้เพื่อสร้างประโยชน์และปกป้องชีวิต

เทวดา:

เหล่าสิ่งมีชีวิตที่มีปีกสีขาว 4 ปีก อยู่ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาข้างละคู่ และควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใกล้ได้ มีบันทึกหรือเรื่องเล่าจากหนังสือฉบับนี้ ในหน้าที่ xxx ว่าได้เห็นเทวดาสู้รบกับเหล่าปีศาจกลางอากาศในสงครามปีศาจเมื่อร้อยปีก่อน

(ละข้อความ)

ในสาส์นของศาสนจักร Lua ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเทวดาเอาไว้ ดังต่อไปนี้

「…เมื่อผู้ส่งสาส์นแห่งเทพเจ้าผู้ถือดาบที่โอบล้อมด้วยแสงสว่างสุกใสและโล่เคล้าแสงอาทิตย์ได้โบยบินลงมาจากกลางอากาศด้วยปีกทั้ง 4 จึงทำให้นักบวชท่านหนึ่งตกใจ จนหมอบลงไปกับพื้น และพนมมือทั้งสองข้างขึ้น พร้อมกับกล่าวว่า ‘วิญญาณที่เปี่ยมไปด้วยแสงสว่างและมีลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ ข้าขอบังอาจถามว่าท่านใช่ท่าน Lua แสงสว่างของข้าหรือไม่’ เขาจึงตอบกลับมาว่า ‘มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าคือพวกที่ท่านทรงรักและเอ็นดู พวกเราเป็นปีกของท่าน เป็นเท้าของท่าน และเป็นมือของท่าน ท่านเทพธิดาได้มองเห็นว่าพวกสิ่งชั่วร้ายนั้นกำลังทำให้โลกวุ่นวาย จึงสั่งให้ข้าลงมายังพื้นโลก เพื่อทำลายล้างความชั่วร้ายนั้นและช่วยเหลือเด็กๆ ที่พึ่งพิงพลังของข้าอยู่ ด้วยพลังของข้าเอง’…」

ดูจากบันทึกที่บอกว่าเคยเห็นหรือได้สนทนากับเทวดาจริงๆ กับตัว หรือจากหลักฐานที่เหลืออยู่บางส่วนแล้ว ก็พบว่า แม้เทวดาจะไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นดินเหมือนพวกเอลฟ์หรือเผ่าสัตว์พันธุ์ผสม แต่ก็ยังสามารถสัญจรไปมาบนพื้นดินได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังคาดเดากันว่าส่วนใหญ่จะทำตามคำสั่งของ Lua หรือไม่ก็มาเพื่อล่าปีศาจนั่นเอง และยังเล่าสืบต่อกันมาว่า เทวดาส่วนหนึ่งถือว่าศาสนจักร Lua เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์และท่าน Lua เข้าด้วยกัน จึงมอบตัวตนบางส่วนไว้ให้ หรือไม่ก็ช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์ โรสเมอต้าของศาสนจักร Orvelia ซึ่งได้รับการสืบทอดต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ก็เป็นหนึ่งในบันทึกนั้น

ดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea:

สำหรับศาสนจักร Lua แล้ว ดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea ถือว่าเป็นของขวัญจากเทพธิดา โดยเฉพาะศาสนจักร Lua ที่ตั้งอยู่ใน Orvelia นั้นได้มีการสืบทอดหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดาบศักดิ์สิทธิ์และผู้สืบทอดดาบศักดิ์สิทธิ์กันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าอีกด้วย แม้จะไม่มีการกล่าวถึงคำสั่งเกี่ยวกับนักรบที่ได้รับการคัดเลือกจากดาบศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่ดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea ถูกผนึกอยู่ที่ต้นไม้กำเนิดโลก แต่ศาสนจักรกลับร่วมมือกับราชวงศ์ Orvelia หรือไม่ก็มักจะตรวจสอบกำลังพลจากภายใน แล้วส่งไปลาดตระเวนแถวต้นไม้กำเนิดโลกอยู่บ่อยๆ

(ละข้อความ)

ว่ากันว่าเคยมีนักบวชที่ได้รับหน้าที่ปกป้องและคุ้มกัน Kyle นักรบแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์ Aea ด้วย หลังจากที่เธอได้เลี้ยงดูมังกรศักดิ์สิทธิ์ Oricana ก็ได้รับฉายาต่างๆ มากมาย เช่น ‘นักบุญหญิงแห่งมังกร’, ‘สตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง’, ‘นักบุญแห่งความโชติช่วง’, ‘นักบวชหญิงนิรนาม’ แต่บันทึกเกี่ยวกับชื่อจริงหรือการมีชีวิตอยู่ของเธอนั้นกลับถูกทำลายไปจนหมด และการกล่าวถึงหรือการสืบสวนเกี่ยวกับสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงนั้นยังถูกห้ามอย่างเด็ดขาดในศาสนจักร Lua อีกด้วย ส่วนผองเพื่อนที่ต่อสู้ร่วมกับราชา Kyle และ ‘นักบวชหญิงนิรนาม’ นั้น ต่างก็เงียบไม่เอ่ยปากอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลย

(ละข้อความ)

แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าการที่บันทึกของนักบวชหญิงหายไปนั้น น่าจะเกี่ยวข้องกับการสูญสิ้นของมังกรศักดิ์สิทธิ์ Oricana โดยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนนี้ได้จากสารานุกรม Orbis เล่มที่ XI ตอน ราชา Kyle และสงครามปีศาจ

บุคคลศักดิ์สิทธิ์:

คือผู้ที่ถูกเรียกว่าบุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสตรีศักดิ์สิทธิ์ เรื่องที่ปรากฏให้เห็นมากที่สุดจากบันทึกนี้ก็คือ ‘นักบุญหญิงแห่งมังกร’ นอกจากนั้นยังมีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญหญิงแห่งปาฏิหาริย์ Yvonne, นักบวชศักดิ์สิทธิ์ Evelyn, นักบุญหญิงแห่งเสียงชื่นชม, นักบุญในชุดขนสีแดง Nicholas เป็นต้น มีนักบวชหลักหลายคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาสนจักร Lua แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่รู้วิธีการควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ หรือไม่รู้ชัดเจนว่าจะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์นี้ในกรณีใดบ้าง ศาสนจักร Lua ได้แบ่ง ‘นักบุญ’ จากผู้ที่ได้รับแผลศักดิ์สิทธิ์จาก Lua และสามารถควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งได้ นอกจากนั้นยังมีการเรียกว่าปาฏิหาริย์ และไม่มีข้อห้ามในการเรียกเหล่าผู้ส่งเสริมความสงบสุขเช่นนี้ว่า บุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสตรีศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

(ละข้อความ)

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ หรือสตรีศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆ ถูกบันทึกอยู่ในหน้าที่ XXX ของหนังสือเล่มนี้

หน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์:

คือหน่วยที่รับหน้าที่ต่อสู้ที่ไม่ใช่การรักษาหรือการปกป้อง จากเหล่าบรรดาผู้ที่สามารถควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ หน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใต้สังกัดศาสนจักร Lua แห่ง Penteonia จะคอยคุ้มกันม่านแห่งแสงตลอดชีพ และมีหน้าที่กวาดล้างศัตรูที่ทำลายม่านแห่งแสงนี้ พร้อมกับทำหน้าที่พิจารณาและคอยสอดส่องดูแล Kumusrant หลังจากที่ถูกพวกปีศาจเข้ายึดครอง นอกจากพลังศักดิ์สิทธิ์แล้ว เหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์แห่ง Penteonia ยังสามารถควบคุมเวทมนตร์แห่งแสงได้อีกด้วย…

(ละข้อความ)

ส่วนที่ Orvelia เองก็มีหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์ปกครองตนเองที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยศาสนจักร Orvelia เป้าหมายหลักของพวกเขาคือ การช่วยเหลือนักรบแห่งดาบศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาปรากฏตัว และกวาดล้างพวกปีศาจที่ทำร้ายมนุษย์ ปกติแล้วอำนาจและสิทธิในการสั่งออกรบของหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์ จะอยู่ในมือของสมเด็จพระสังฆราชในศาสนจักร แต่สำหรับเหล่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใต้สังกัดศาสนจักร Orvelia นั้น หัวหน้านักบวชแห่งศาสนจักร Orvelia จะมีสิทธิในการสั่งออกรบ และมีอำนาจแต่งตั้งหรือปลดตำแหน่งผู้บัญชาการแห่งหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์

นักบุญ:

คือผู้ที่ได้รับแผลศักดิ์สิทธิ์จาก Lua และรับคำสั่งจากเธอโดยตรง นอกจากนั้นยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์อันแข็งแกร่งที่เหนือกว่านักบวชทั่วไป จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีบันทึกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือสาเหตุของการได้เป็นนักบุญ ส่วนภายในศาสนจักร Lua เองก็ยังมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน และได้รับการยืนยันแล้วว่ายังอยู่ในระหว่างทำการวิจัยมาจนถึงบัดนี้ หลักฐานชัดเจนที่สามารถแบ่งแยกพวกเขาออกจากนักบวชทั่วไปที่ควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ดี ก็คือ ‘แผลศักดิ์สิทธิ์’, ‘สิ่งศักดิ์สิทธิ์’ และ ‘ความทรงจำ’

แผลศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏขึ้นบนร่างกายในลักษณะต่างๆ และในตำแหน่งที่แตกต่างกันไป รวมถึงช่วงอายุที่แตกต่างกันอีกด้วย จึงทำให้หามาตรฐานที่ชัดเจนได้ยาก รวมถึงมีกรณีที่ร่องรอยหายไป หรือมีการทำให้หายไปอยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบว่าช่วงอายุ ที่มีแผลศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นมา ส่วนมากจะอยู่ที่ระหว่าง 7-8 ปี ไม่ใช่เพราะช่วงอายุของร่างกายที่สั้นลง แต่คาดเดาว่าเป็นเพราะการใช้พลังจิตมากเกินไปจากการอดทนกับความทรงจำและความรู้สึกของเหล่านักบุญรุ่นก่อนที่ถูกสืบทอดมาพร้อมกับแผลศักดิ์สิทธิ์

(ละข้อความ)

ถึงจะยังไม่สามารถสรุปช่วงเวลาสืบทอดของเหล่านักบุญได้อย่างชัดเจน แต่ก็มีบันทึกที่กล่าวว่า มีนักบุญทั้งหมดสี่คนที่ได้สืบทอดความทรงจำ

「Causto กล่าวพร้อมกับร้องคร่ำครวญว่า ‘แสงของนักบุญแห่งการพิพากษาได้ดับลงแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่าวันแห่งการพิพากษาหนหน้าจะมาถึงเมื่อใด ท่านเทพธิดาได้ทอดทิ้งพวกเราแล้ว’ ส่วน Fyncana ก็โกรธจัดพร้อมต่อว่าเสียงดังว่า ‘สิ่งที่เจือจางไปคือความเชื่อของเจ้าต่างหาก จงจำไว้ว่า เมื่อเราโบกธงนี้อยู่ พรแห่ง Lua จะคอยดูแลและปกป้องพวกเรา’ และ Vichelin ก็เห็นพ้องต้องกันกับคำพูดนั้น」

ตามบันทึกแล้ว ช่วงเวลาที่นักบุญทั้งสี่จะรวมตัวกันครบนั้นมีน้อยมาก พวกเขามักจะลาดตระเวนไปทั่วทุกหนแห่ง และทำตามคำสั่งของ Lua หรือใช้พลังที่ตนมีทำเพื่อความสงบสุข อีกทั้งยังคาดเดากันอีกว่า ต่างรู้วันเกิดและวันตายของกันและกันได้ แต่จะไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลว่าต่างคนมีภาระหน้าที่อะไร และได้รับคำสั่งอะไรมาบ้างได้

(ละข้อความ)

นอกจากนั้นยังมีการเปิดเผยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญจะถูกเรียกคืนเมื่อนักบุญเสียชีวิตลง

ผู้แต่ง: Tobre Vanivi

เรียบเรียงโดย: Tobre Vanivi

ผู้ช่วย: Vega นักบวชหลักแห่งศาสนจักร Lua, สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์ Penteonia, เลขาธิการราชวงศ์ Orvelia (ไม่ขอเอ่ยนาม)

ผู้จัดพิมพ์: สถาบันวิจัยประวัติศาสตร์และเอกสารอ้างอิง หอคอยแห่งปราชญ์

Comment