[ร้านค้าพิเศษ] อัปเดตร้านค้าพิเศษใน สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค.

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก

ขอแนะนำการอัปเดตของร้านค้าพิเศษของ สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค. ที่มาพร้อมกับการอัปเดต วันที่ 21 พ.ย.

กรุณาอ้างอิงรายละเอียดดังต่อไปนี้. ゚ー゚)ゞ

[
อัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธันวาคม] ─────────────

■ ใบเช็คชื่อลาก่อนปี 2020 Part.2

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 19 ม.ค.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

เมื่อใช้ ‘ตั๋วเลือกวัตถุโบราณธรรมดา’’ สามารถเลือกรับวัตถุโบราณธรรมดา 1 ชิ้นได้ (ไม่สามารถเลือกวัตถุโบราณกิจกรรม/บอสโลก/ Velkazar หรือ Shakmeh)
เมื่อใช้ ‘ตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรม’ สามารถเลือกรับวัตถุโบราณกิจกรรม 1 ชิ้นได้(ไม่สามารถเลือกวัตถุโบราณธรรมดา /บอสโลก/ Velkazar หรือ Shakmeh)
เมื่อใช้ ‘ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ 1 ดาว’ จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะ 1 ดาวได้ 1 ชิ้น (จนถึง Riheet/Ripine /อาวุธเฉพาะจะไม่รวมวีรบุรุษ NPC และไม่ะรวมวีรบุรุษใหม่)

หมายเหตุใบเช็คชื่อ
สินค้านี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากสินค้าที่ถูกใช้ทันที เมื่อซื้อสินค้า
เมื่อซื้อแล้วใบเช็คชื่อ สามารถรับรางวัลได้เป็นเวลา 14 วันภายใน 35 วัน
หลังจากซื้อใบเช็คชื่อแล้ว ผ่านเวลา 35 วันใบเช็คชื่อจะหายเนื่องจากหมดระยะเวลา
ในกรณีหมดระยะเวลาใบเช็คชื่อ จะไม่มีการมอบ และกู้คืนไอเทมที่ไม่ได้รับ


■ การเรียกแบบสเต็ป Riheet/Ripine

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021
– เนื้อหา : การสุ่มไอเทมพิเศษที่สามารถสุ่มอุปกรณ์เฉพาะของวีรบุรุษที่มีประโยชน์ที่ได้รับตามสเต็ป ในระยะเวลากำหนด
– ราคา : 5,000 รูบี้

※หมายเหตุ
– การเรียกแบบสเต็ปอัพสามารถพบจากแถบ[ร้านค้าพิเศษ] > [อุปกรณ์] > [สุ่มไอเทมพิเศษ]
– การเรียกแบบสเต็ปอัพมีโอกาสที่ได้รับอุปกรณ์เฉพาะของ Riheet/Ripine สูงกว่าการสุ่มไอเทมพิเศษอื่น ๆ
– อาวุธเฉพาะของ NPC ออกมาเป็น อาวุธเฉพาะ 0 ดาวเท่านั้น
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 6 จะลดราคาสุ่ม 50% (5,000 รูบี้ → 2,500 รูบี้ )
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 8 จะได้รับ กล่องอุปกรณ์เฉพาะแบบสุ่มของวีรบุรุษที่ได้เรียกแบบสเต็ปอัพ
 เช่น)เรียกแบบสเต็ปอัพ Riheet ครั้งที่ 4จะได้รับ กล่องอุปกรณ์เฉพาะแบบสุ่ม (Riheet)
ได้‘ประโยชน์ที่การเรียกแบบสเต็ปของ วีรบุรุษที่ได้เลือกเท่านั้น
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ 10 ครั้งที่ครั้งแรก จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งแรก’ และ 10 ครั้งต่อ ๆไป จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งซ้ำ
– สามารถใช้ ‘ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Riheet/Ripine)’ เมื่อมีวีรบุรุษ Riheet/Ripine เท่านั้น
– ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Riheet/Ripine) อาจจะมีโอกาสจำหน่ายในโอกาสหน้า


■ คอมโบอาวุธเฉพาะของ Riheet&Ripine 1~3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021

※  คอมโบ 2 – ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ(Riheet, Ripine) : สามารถเลือกอาวุธเฉพาะ 1 อันจาก อาวุธเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
คอมโบ 3ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ(Riheet, Ripine) 1 ดาว : สามารถเลือกอาวุธเฉพาะ 1 ดาว 1 อันจากอาวุธเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย


■ คอมโบสมบัติเฉพาะของ Riheet&Ripine 1~3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021

※ คอมโบ 2 – ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ(Riheet, Ripine) : สามารถเลือกสมบัติเฉพาะ 1 อันจาก สมบัติเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
※ คอมโบ 3 – ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ(Riheet, Ripine) 1 ดาว : สามารถเลือกสมบัติเฉพาะ 1 ดาว 1 อันจากสมบัติเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา 7 วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย

■ แพ็คเกจการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะ Riheet&Ripine
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ(Riheet, Ripine) : สามารถเลือกอาวุธเฉพาะ 1 อันจาก อาวุธเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ(Riheet, Ripine) 1 ดาว : สามารถเลือกอาวุธเฉพาะ 1 ดาว 1 อันจากอาวุธเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine


■ แพ็คเกจการวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะ Riheet&Ripine
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 6 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ(Riheet, Ripine) : สามารถเลือกสมบัติเฉพาะ 1 อันจาก สมบัติเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine
※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ(Riheet, Ripine) 1 ดาว : สามารถเลือกสมบัติเฉพาะ 1 ดาว 1 อันจากสมบัติเฉพาะของ Riheet หรือ Ripine


■ แพ็คเกจหินวิญญาณ Riheet
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

■ แพ็คเกจหินวิญญาณ Ripine
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


■ แพ็คเกจสุขสันต์วันคริสต์มาส! 1

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 31 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ : จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะได้ 1 ชิ้น (จะไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC และรวมอาวุธเฉพาะวีรบุรุษใหม่)
※ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ 1 ดาว’ : จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะ 1 ดาวได้ 1 ชิ้น (จนถึง Riheet&Ripine /ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC และรวมอาวุธเฉพาะวีรบุรุษใหม่))
ตั่วเลือกวัตถุโบราณพิเศษ : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับได้หนึ่งอย่างจากวัตถุโบราณธรรมดาหรือกิจกรรม(ไม่สามารถเลือกวัตถุโบราณบอสโลก/ Velkazar หรือ Shakmeh)

■ แพ็คเกจสุขสันต์วันคริสต์มาส! 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ 23:59 น. วันที่ 31 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


■แพ็คเกจคอสตูมคริสต์มาส (ครั้งที่ 2)
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกคอสตูม (คริสต์มาส 2020 ครั้งที่ 2): ‘สามารถเลือกคอสตูม 1 ชุดจากคอสตูมคริสต์มาส 2020 ครั้งที่ 2
– คอสตูมของวีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Kirze  / Xerah / Evan / Isolet / May / Nicky / Dosarta / Hanusแพ็คเกจวีรบุรุษราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


※ ตั๋วเลือกวีรบุรุษจุติ 5 (เลเวล 100) : ~จนถึง Isolet (ไม่รวมวีรบุรุษ NPC, ไม่รวมวีรบุรุษใหม่, ไม่รวมวีรบุรุษที่ได้พรี )


■ ตั๋วสุ่มหินวิญญาณราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 5,000 รูบี้

■ ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 6,000 รูบี้

※ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ : จะสามารถเลือกรับอาวุธเฉพาะหรือสมบัติเฉพาะได้ 1 ชิ้น (จะไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC และรวมอาวุธเฉพาะวีรบุรุษใหม่)

■ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรมราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 8,000 รูบี้

※ ตั๋วเลือกวัตถุโบราณกิจกรรม: สามารถเลือกรับวัตถุโบราณกิจกรรม 1 ชิ้นได้(ไม่สามารถเลือกวัตถุโบราณธรรมดา /บอสโลก/ Velkazar หรือ Shakmeh)


■ แพ็คเกจอุปกรณ์เฉพาะแบบสุ่มของฮีโร่ใหม่

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 2,500 รูบี้

※ ตั๋วสุ่มอาวุธเฉพาะ : เมื่อใช้ สามารถรับอาวุธเฉพาะแบบสุ่มได้ (ไม่รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษ NPC, รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษใหม่)
※ ตั๋วสุ่มสมบัติเฉพาะ : เมื่อใช้สามารถรับสมบัติเฉพาะแบบสุ่มได้ (รวมทั้งสมบัติเฉพาะของวีรบุรุษ NPC, รวมอาวุธเฉพาะของวีรบุรุษใหม่)

■ แต้มคุณสมบัติการจุติ (5 TP)
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 2,000 รูบี้


■ แพ็คเกจตั๋วหลอมใหม่ราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 21 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

[ส่วนประกอบปละอัตราของกล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี]

※เมื่อใช้ ‘กล่องตั๋วหลอมใหม่โชคดี’ จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างบน

■ แพ็คเกจสเตมิน่าราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา :  00:00 น. วันที่ 29 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อวัน ได้ในระยะเวลา (รีเซ็ตในเวลา 00:00 น.ของทุกวัน)


■ แพ็คเกจรูบี้ราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า
– ระยะเวลา :  00:00 น. วันที่ 29 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

■ แพ็คเกจอีเทอร์โชคดีราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า 1
– ระยะเวลา :  00:00 น. วันที่ 29 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้งต่อวัน ได้ในระยะเวลา (รีเซ็ตในเวลา 00:00 น.ของทุกวัน)
– ราคา : 2,000 รูบี้

※ กล่องอีเทอร์โชคดี : เมื่อใช้จะได้รับอีเทอร์ 1 ประเภทจาก ‘อีเทอร์ส่องแสง’, ‘อีเทอร์หลากสี’, ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ ไอเทมที่สามารถได้รับจากกล่องนี้มีอัตราการได้รับที่แตกต่างกันไป

■ แพ็คเกจอีเทอร์โชคดีราคาพิเศษส่งท้ายปีเก่า 2
– ระยะเวลา :  00:00 น. วันที่ 29 ธ.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 5 ม.ค. ปี 2021
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 5 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ กล่องอีเทอร์โชคดี : เมื่อใช้จะได้รับอีเทอร์ 1 ประเภทจาก ‘อีเทอร์ส่องแสง’, ‘อีเทอร์หลากสี’, ‘อีเทอร์ประกายแวววาว’ ไอเทมที่สามารถได้รับจากกล่องนี้มีอัตราการได้รับที่แตกต่างกันไป


[
ส่วนประกอบและอัตราของกล่องอีเทอร์ประกายแวววาวโชคดี]

※  เมื่อใช้ ‘กล่องอีเทอร์ประกายแวววาวโชคดี’จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างบน

────────────────────────
ขอจบการรายงานข่าวการอัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม แต่เพียงเท่านี้นะครับ

อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ

ขอบคุณครับ

– GM Roi-