[ร้านค้าพิเศษ] อัปเดตร้านค้าพิเศษใน สัปดาห์ที่ 4 เดือน ม.ค.

สวัสดีครับ
GM Roi แห่ง KING’s RAID เกมมือถือ RPG สุดน่ารัก

ขอแนะนำการอัปเดตของร้านค้าพิเศษของ ที่มาพร้อมกับการอัปเดต วันที่ 19 ม.ค.
กรุณาอ้างอิงรายละเอียดดังต่อไปนี้. ゚ー゚)ゞ

[อัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 4 เดือน มกราคม] ─────────────

■ การสุ่มนักรบตัวน้อย LINE FRIENDS ครั้งที่ 2 (1 ครั้ง / 10 ครั้ง)]
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงวันที่ 2 มื.ค. 
– ตำแหน่ง : ร้านค้าพิเศษ > สุ่ม > สุ่มนักรบตัวน้อย
– เงื่อนไข : สามารถสุ่มนักรบตัวน้อยได้หลังจากเคลียร์ด่าน 1-17

[อัตราการสุ่มนักรบตัวน้อย LINE FRIENDS ครั้งที่ 1]

[รายการนักรบตัวน้อยที่สามารถได้]

※หมายเหตุ 
– [การสุ่มนักรบตัวน้อย LINE FRIENDS]สามารถดำเนินได้โดยใช้ตั๋วสุ่มนักรบตัวน้อย LINE FRIENDS เท่านั้น
– เมื่อได้รับนักรบตัวน้อยแต่ละตัวครั้งแรกค่าพลังจะประทับตราต่อวีรบุรุษทุกตัวในบัญชี 
– เมื่อได้ นักรบตัวน้อยที่มีอยู่จาก สุ่มนักรบตัวน้อย จะได้’แก่นแท้นักรบตัวน้อย’ระดับเดียวกันแทน 
– ในกรณีนักรบตัวน้อยระดับตำนาน จะได้แก่นแท้ของนักรบตัวน้อยนั้นแทน

■ การเรียกแบบสเต็ป Lucikiel
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.
– เนื้อหา : การสุ่มไอเทมพิเศษที่สามารถสุ่มอุปกรณ์เฉพาะของ Lucikiel ที่มีประโยชน์ที่ได้รับตามสเต็ป ในระยะเวลากำหนด
– ราคา : 5,000 รูบี้

※หมายเหตุ
– การเรียกแบบสเต็ปอัพสามารถพบจากแถบ[ร้านค้าพิเศษ] > [อุปกรณ์] > [สุ่มไอเทมพิเศษ]
– การเรียกแบบสเต็ปอัพมีโอกาสที่ได้รับอุปกรณ์เฉพาะของ Lucikiel สูงกว่าการสุ่มไอเทมพิเศษอื่น ๆ
::สามารถตรวจสอบโอกาสได้ที่จะได้รับอุปกรณ์เฉพาะแต่ละชิ้นผ่านทาง [ดูโอกาศ] ในเรียกแบบสเต็ปอัพ
– อาวุธเฉพาะของ NPC ออกมาเป็น อาวุธเฉพาะ 0 ดาวเท่านั้น
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 5 จะลดราคาสุ่ม 50% (5,000 รูบี้ → 2,500 รูบี้ )
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 3 จะได้รับ ”น้ำยาสเตมิน่า x 100’
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 7 จะได้รับ กล่องอุปกรณ์เฉพาะแบบสุ่มของ Lucikiel
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ ครั้งที่ 8 จะได้รับ ‘ตั๋วเลือกอุปกรณ์เฉพาะ (Lucikiel)’
– เมื่อเรียกแบบสเต็ปอัพ 10 ครั้งที่ครั้งแรก จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งแรก’ และ 10 ครั้งต่อ ๆไป จะได้ ‘รางวัลการสุ่ม 10 ครั้งซ้ำ
– สามารถใช้ ‘ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Lucikiel)’ เมื่อมีวีรบุรุษ Lucikiel เท่านั้น
– ตั๋วเลือกคอสตูมลิมิเต็ด (Lucikiel) อาจจะมีโอกาสจำหน่ายในโอกาสหน้า


■ แพ็คเกจจุติ Lucikiel

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวท : สามารถรับอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เวทได้ 1 อย่างโดยเลือกเซ็ต/คลาส/ชนิด(ไม่สามารถเลิอกออพชั่นเสิรม/สกิลเสริม

■ แพ็คเกจรวมอุปกรณ์เฉพาะทุกอย่างของ Lucikiel

– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

■ คอมโบอาวุธเฉพาะของ Lucikiel 1 ~ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย


■ คอมโบสมบัติเฉพาะของ Lucikiel 1 ~ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.

※ แนะนำการคืนเงินสำหรับสินค้าที่เชื่อมต่อกัน
– เป็นสินค้าที่เชื่อมต่อกัน ต้องซื้อคอมโบก่อนหน้านั้น ถึงจะซื้อสินค้าคอมโบต่อไปได้
– ไอเทมที่ซื้อต่อเนื่อง สามารถคืนเงินได้ตามลำดับสิ้นค้าที่มีรลำดับสูง
– เมื่อสิ้นค้าที่มีรลำดับสูงผ่านเวลา วันหลังจากซื้อ หรือได้ใช้ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน ไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน สิ้นค้าที่มีรลำดับต่ำด้วย


■ แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณ Lucikiel
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 16 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


■ แพ็คเกจเครื่องประดับ LINE FRIENDS (ครั้งที่ 2)
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่  3 มี.ค.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: ไม่มี

※ ‘ตั๋วเลือกเครื่องประดับ (LINE FRIENDS ครั้งที่ 2) : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับ ‘ที่คาดผม BROWN’, ‘ที่คาดผม CONY’, ‘ที่คาดผม CHOCO’, ‘ที่คาดผม MOON’ ได้ 1 ชิ้น

■ แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษรูบี้ 1
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


■ แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษรูบี้ 2
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

■ แพ็คเกจข้อเสนอพิเศษรูบี้ 3
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา


■ แพ็คเกจสุ่มวัตถุโบราณใหม่บอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ เมื่อซื้อ 2 / 4 ครั้ง สามารถซื้อตั๋วเลือกวัตถุโบราณของ Lua 1 อันแบบพรีได้
– ตั๋วเลือกวัตถุโบราณของ Lua : สามารถเลือกวัตถุโบราณ 1 ชิ้นจาก วัตถุโบราณทุกชนิดในเกม (รวมวัตถุโบราณใหม่)


[ตั๋วสุ่มวัตถุโบราณใหม่บอสโลก]

※ เมื่อใช้ ‘ตั๋วสุ่มวัตถุโบราณใหม่บอสโลก’ จะได้ไอเทม 1 ชิ้นจากรายการข้างบน

■ แพ็คเกจวีรบุรุษแนะนำของบอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกวีรบุรุษจุติ 5 (บอสโลก) : สามารถเลือกวีรบุรุษ 1 ตัวเป็นจุติ 5 จากรายการข้างล่าง
– วีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Lavril, Kara, , Cecilia, Pansirone  และ Gremory
– หากมีวีรบุรุษทุกตัวในตั๋วเลือกวีรบุรุษจุติ 5 (บอสโลก) จะได้ชิ้นส่วนอาวุธเฉพาะแทน


■ แพ็คเกจรวมอุปกรณ์เฉพาะทุกอย่างที่แนะนำของบอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 1 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ กล่องเลือกอุปกรณ์เฉพาะรวมทุกอย่าง : เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับจากแพ็คเกจรวมอุปกรณ์เฉพาะทุกอย่าง 1 แพ็คเกจ (อาวุธเฉพาะ 1 ชิ้น /สมบัติเฉพาะ สกิลที่ 1 ~4 อย่างละ 1 ชิ้น)
※ ตั๋วเลือกวีรบุรุษจุติ 5 (บอสโลก) : สามารถเลือกวีรบุรุษ 1 ตัวเป็นจุติ 5 จากรายการข้างล่าง
– วีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Lavril, Kara, , Cecilia, Pansirone  และ Gremory


■ แพ็คเกจการวิวัฒนาการอาวุธเฉพาะที่แนะนำของบอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกอาวุธเฉพาะ 0/1 ดาว : สามารถได้รับอาวุธเฉพาะ 0/1 ดาวของวีรบุรุษในรายการ 1 ชิ้น
– วีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Lavril, Kara, , Cecilia, Pansirone  และ Gremory

■ แพ็คเกจการวิวัฒนาการสมบัติเฉพาะที่แนะนำของบอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกสมบัติเฉพาะ 0/1 ดาว : สามารถได้รับสมบัติเฉพาะ 0/1 ดาวของวีรบุรุษในรายการ 1 ชิ้น
– วีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Lavril, Kara, , Cecilia, Pansirone  และ Gremory


■ แพ็คเกจอาวุธแห่งวิญญาณที่แนะนำของบอสโลก
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกหินวิญญาณ (บอสโลก): เมื่อใช้จะสามารถเลือกรับหินวิญญาณได้ 1 ประเภท
– วีรบุรุษที่สามารถเลือกได้: Lavril, Kara, , Cecilia, Pansirone  และ Gremory

■ แพ็คเกจตั๋วหลอมใหม่โชคดี
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 10 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ เมื่อซื้อ 5 ครั้ง สามารถซื้อ กล่องโชคดีตั๋วหลอมใหม่ 5 กล่อง แบบพรีได้
※ เมื่อซื้อ 10 ครั้ง สามารถซื้อกล่องโชคดีตั๋วหลอมใหม่ 10 กล่องแบบพรีได้

 [อัตราและส่วนประกอบของกล่องโชคดีตั๋วหลอมใหม่]

※กล่องโชคดีตั๋วหลอมใหม่ : เมื่อใช้จะได้ไอเทมจากรายการข้างบน

■ แพ็คเกจเลือกอีเทอร์
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 4 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ เมื่อซื้อ 2/4 ครั้ง สามารถซื้อ กล่องเลือกอีเทอร์ 1 กล่อง แบบพรีได้

[อัตราและส่วนประกอบของกล่องเลือกอีเทอร์]

※ กล่องเลือกอีเทอร์ : เมื่อใช้จะได้ไอเทมจากรายการข้างบน


■ แพ็คเกจคอสตูมชุดลำลอง (ครั้งที่ 1)
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 2 ครั้ง ได้ในระยะเวลา

※ ตั๋วเลือกคอสตูม (ชุดลำลอง 2021 ครั้งที่ 1) : สามารถเลือกคอสตูมชุดลำลอง 2021 ครั้งที่ 1 1 ชุด
– วึรบุรุษที่สามารถเลือกได้ : Morrah / Mitra / Tanya / Crow/ Erze / Lucias / Shea/ Gremory

■ ของหวานพิเศษของ Juno
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 8,000 รูบี้


■ ขนนกแห่งการเสียสละ
– ระยะเวลา : หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 19 ม.ค. ~ ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 2 ก.พ.
– จำกัดจำนวนการซื้อ: สามารถซื้อ 3 ครั้ง ได้ในระยะเวลา
– ราคา : 8,000 รูบี้

────────────────────────
ขอจบการรายงานข่าวการอัปเดตร้านค้าพิเศษ สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม แต่เพียงเท่านี้นะครับ
อย่าลืมมอบความรักและกำลังใจให้กับทีมงานกันเยอะๆนะครับ

ขอบคุณครับ

GM Roi